Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "Conflict Science" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-92 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Конфліктологія» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи». Program of the Discipline "Conflict Science" for applicants II (master's) level of education of the specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-92 (1).pdf

Download(799kB) | Preview

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Конфліктологія» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти закладів вищої освіти як гуманітарного так і технічного напрямку. Курс «Конфліктологія» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до циклу професійної підготовки, пов’язаних з вивченням конфліктних ситуацій, їх перебігу та шляхів виходу з них, а також організаційних засад діяльності викладача вищої школи по врегулюванню конфліктних ситуацій, курс спрямований на формування здатності майбутнього науково-педагогічного працівника до самостійного вирішення будь-якої конфліктної ситуації в рамках освітнього простору. Курс «Конфліктологія» є нормативною дисципліною, яка вчить студентів розуміти суть конфлікту, важливість оволодіння організаційно-проектними аспектами проблем конфліктів в освіти для формування професійної свідомості і мислення викладача вищої школи; сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє ефективніше вирішувати конфліктні проблеми освітніх відносин. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Conflict Science" is developed in accordance with the structure and content of the textbooks recommended for applicants of the second (master's) level of education of institutions of higher education as a humanitarian and technical direction. The course "Conflictology" occupies an important place in the general structural-logical scheme of specialist training. It belongs to the cycle of professional training related to the study of conflict situations, their course and ways out of them, as well as the organizational principles of the activities of the teacher of higher education in conflict situations, the course is aimed at forming the ability of the future scientific and pedagogical worker to independently solve any conflict situation within the educational space. The course "Conflictology" is a normative discipline that teaches students to understand the essence of the conflict, the importance of mastering the organizational and design aspects of the problems of conflicts in education for the formation of professional consciousness and the thinking of a teacher of higher education; promotes the development of professional competencies, which allows more efficiently solve conflict problems of educational relations

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-92, внутрішньогруповий конфлікт, джерела конфліктів, динаміка конфліктів,діагностика конфлікту, запобігання конфлікту, компроміс, консенсус, прогнозування конфлікту, Inner conflict, conflict sources, conflict dynamics, conflict detection, conflict prevention, compromise, consensus, conflict prediction
Шифр: 07-03-92
Subjects: Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка
Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка > 11 Освітні, педагогічні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Mar 2019 13:27
Last Modified: 21 Mar 2019 13:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14286

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year