Робоча програма з Міжнародних стандартів фінансової звітності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline "International Financial Reporting Standards" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated)

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-93 Зубілевич, С. Я. (2019) Робоча програма з Міжнародних стандартів фінансової звітності для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (інтегровані). Program of the Discipline "International Financial Reporting Standards" speciality 071 «Accounting and taxation» (integrated). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06_02_93 (1).pdf

Download(871kB) | Preview

Abstract

Міжнародні стандарти фінансової звітності – це єдиний набір високоякісних, зрозумілих і всесвітньо визнаних стандартів фінансової звітності, які базуються на чітко сформульованих принципах. Сьогод-ні вони застосовуються у 166 країнах світу. Їх використання в Україні є як обов’язковим, так і добровільним для різних суб’єктів господарювання. МСФЗ розглядають основні питання - що є складовими та елементами фінансової звітності, коли їх слід визнавати та оцінювати, подавати та розкривати з метою надання фінансової інформації, корисної для користувачів при прийнятті рішень. Вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» забезпечить такі результати навчання: визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств; формувати й аналізувати фінансову звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. International Financial Reporting Standards is the only set of high quality, understandable and globally recognized financial reporting standards based on clearly formulated principles. Today they are applied in 166 countries. Their use in Ukraine is both mandatory and voluntary for different business entities. IFRS are adresses fundamental issues - what are the com-ponent and elements of financial reporting, when should they be recognised and how should they be measured, presented and disclosed with goal to provide financial information useful to users in making decisions. The International Financial Reporting Standards course will provide the following learning outcomes: determine the essence of accounting objects and understand their role and place in business activities; have methodological tools for accounting of business activities of enterprises; to formulate and analyze the financial statements of the enterprises and correctly interpret the information received for making management decisions

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-93, Міжнародні стандарти фінансової звітності, ком-поненти фінансової звітності, суб’єкти звітування, одиниці обліку, визнання елементів фінансової звітності, оцінка активів та зобов’язань, припинення визнання активів та зобов’язань, концепції капіталу та збереження капіталу, International Financial Reporting Standards, financial reporting components, reporting entities, units of accounts, recognition of financial reporting elements, assets and liabilities estimates, derecognition of assets and liabilities, concepts of capital and capital maintenance
Шифр: 06-02-93
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Oct 2019 09:06
Last Modified: 28 Oct 2019 09:06
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16043

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year