Робоча програма навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”REMOTE SENSING OF THE EARTH” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources, Geography of recreation and tourism"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-104 Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Дистанційне зондування Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”REMOTE SENSING OF THE EARTH” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources, Geography of recreation and tourism". [Робочі програми]

[img] Text
01-05-104 (1).pdf

Download(878kB)

Abstract

Дистанційне зондування Землі – це виокремлений самостійний напрям наук про Землю, який має свої специфічні особливості. Навчальна дисципліна ” Дистанційне зондування Землі ”, як складова наук про Землю, є дуже актуальною наукою про використання дистанційних методів для вивчення земної поверхні та моніторингу різноманітних процесів і явищ. Програма розрахована для студентів спеціальності ”Науки про Землю”. Використання дистанційних методів для вивчення земної поверхні та моніторингу різноманітних процесів і явищ з кожним роком набуває все більшого поширення. В результаті вивчення дисципліни «Дистанційне зондування Землі» студент повинен засвоїти різні методи використання даних дистанційного зондування для цілей дослідження та картографування території, отримати навички використання спеціалізованих програм з опрацювання даних дистанційного зондування. За результатами обробки та дешифрування матеріалів студент повинен уміти робити висновки і створювати тематичні карти різних об’єктів і явищ, що відображені на аеро та супутникових космознімках знімках. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Навчальна дисципліна „Дистанційне зондування Землі” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра наук про Землю за спеціалізацією геологія. Вона є базовою для вивчення в подальшому такої дисципліни як „Геоінформаційні системи та бази даних” та „Пошуки і розвідка родовищ корисних копалин”. Remote sensing of the Earth is a separate independent direction of Earth sciences, which has its specific features. The course "Remote Sensing of the Earth", as a component of Earth science, is a very relevant science about the use of remote sens-ing methods to study the Earth's surface and monitor various processes and phenomena. The program is designed for students of the specialty "Earth Science". The use of remote sensing methods to study the earth's surface and monitor various processes and phenomena is becoming more widespread every year. As a result of studying the discipline "Earth Remote Sensing" the student must learn different methods of using remote sensing data for the purposes of exploring and mapping the territory, to acquire the skills of using specialized programs for pro-cessing remote sensing data. As a result of the processing and decod-ing of materials, the student should be able to draw conclusions and create thematic maps of various objects and phenomena, which are re-flected in the aero and satellite images of the cosmos. The place of the discipline in the structural and logical scheme. The course "Remote Sensing of the Earth" is a component of the cycle of professional training of specialists of the educational qualification level of Bachelor of Earth Sciences in specialization geology. It is the basis for further study of such disciplines as "Geoinfor-mation Systems" and "Search and exploration mineral deposits"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-104, дистанційне зондування Землі, активні і пасивні методи зйомки, remote sensing, artifical satellites orbiting Earth, aerospace shooting system, sensors, spectral channels, resolution, ra-dometrric characteristics, image mosaics
Шифр: 01-05-104
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 106 Географія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 06 Feb 2020 10:28
Last Modified: 06 Feb 2020 10:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16950

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year