ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Downloads

Downloads per month over past year

Щербакова, А. С. and Мороз, Е. Г. and Shcherbakova, A. S. and Moroz, E. H. (2019) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 355-366.

[img] Text
Ve8830 (1).pdf

Download(328kB)

Abstract

В статті доведено, що запровадження інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання в країні з політичної мети перетворюється на об’єктивну необхідність. Підтверджено, що для зменшення відтоку інвестицій з країни, покращення якості навколишнього природного середовища, нарощення ресурсного потенціалу регіону необхідний раціональний симбіоз економіки та екології. В статті доведено, що доцільною є системна співпраця, деталізація виробничих процесів врахування особливостей управління інноваційно-інвестиційними процесами та акцентування уваги на функціональній та галузевій структурах водогосподарського та аграрного комплексу. Розглянуто особливості природних монополій. Запропоновано складові управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств природних монополій. В статті запропоновано трактування поняття «водогосподарський комплекс» як складової сільського господарства, водного господарства та природокористування. Обґрунтовано доцільність врахування екологічного чинника при оцінці інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та водогосподарських організацій.

Title in English

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS OF MANAGING THE INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF NATURAL MONOPOLIES IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

English abstract

The article proves that the implementation of an innovation and investment model of economic growth in the country from a political goal turns into an objective necessity. It is confirmed that a rational symbiosis of economy and ecology is needed to reduce the outflow of investments from the country, improve the quality of the environment, increase the resource potential of the region. In the article proved that systematic cooperation, production processes detailing, taking into account the features of managing the innovation and investment processes and focusing on the functional and sectoral structures of water and agricultural complex is advisable. The peculiarities of natural monopolies have been considered. The components of managing the innovation and investment development of natural monopolies’ enterprises have been offered. The article deals with the interpretation of the concept of «water management complex» as a component of agriculture, water management and nature resources management. It is proved that the negative tendencies in the water management’ development are due, first of all, to the imperfection of the institutional environment of water use, that doesn’t possess a sufficient set of modern forms of innovation and investment support for the implementation of projects for the reconstruction of water facilities, rehabilitation of natural water bodies and its commercialization. The expediency of taking into account the environmental factor in assessing the investment attractiveness of agricultural enterprises and wat management organizations have been substantiated. The article finds that modern approaches to attracting the investments, require further improvement in «state – region – enterprise» system.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: природна монополія, інвестиційна привабливість, водогосподарський комплекс, аграрний комплекс, екологізація, natural monopoly, investment attractiveness, water management complex, agricultural complex, ecologization
УДК: 330.322.3
Бібліографічний опис: Щербакова А. С. Організаційно-економічні основи управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств природних монополій в контексті сталого розвитку України / А. С. Щербакова, Е. Г. Мороз // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2019. - Вип. 4(88). - С. 355-366.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 30 Apr 2020 12:04
Last Modified: 30 Apr 2020 14:22
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17927

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year