Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "CREATIVE MARKETING" specialіty 075 "MARKETING"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-184 Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Креативний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "CREATIVE MARKETING" specialіty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-184,1.pdf

Download(270kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Креативний маркетинг» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено тим, що стандартні підходи до управління вичерпали свої резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, тому майбутнє за технологіями креативними. Креативний маркетинг розширює діапазон бачення проблем розвитку і проектування варіантів їх вирішення. На практичних заняттях студенти отримають практичні навички щодо імплементації системних знань з теорії та практики організації маркетингової діяльності та їх основі генерування креативних ідей, їх оцінювання і відбір, що дозволить сформувати ефективні креативні рішення у сфері маркетингових комунікацій та рекламних кампаній, просування товарів тощо. Вивчення дисципліни «Креативний маркетинг» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи креативних підходів для реалізації маркетингових цілей. The course "Creative Marketing" is an integral part of the training program for marketing professionals. The relevance of studying this course is due to the fact that standard approaches to management have exhausted their reserves to improve the efficiency of the enterprise, so the future for technology is creative. Creative marketing expands the range of vision of development problems and the design of options for solving them. In practical classes, students will gain practical skills in implementing systemic knowledge of the theory and practice of marketing organization and their basis for generating creative ideas, evaluating and selecting them, which will allow to form effective creative decisions in the field of marketing communications and advertising campaigns, product promotion and more. Studying the discipline "Creative Marketing" will help students to form a coherent system of competencies to create a system of creative approaches for the realization of marketing goals

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-184, креативність, креативний маркетинг, інновації, брендинг, паблік рілейшнз, реклама, рекламна кампанія, creativity, creative marketing, innovation, branding, public relations, advertising, advertising campaign
Шифр: 06-13-184
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 12:58
Last Modified: 19 May 2020 17:41
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18097

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year