Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "ENVIRONMENTAL MARKETING" specialіty 075 "MARKETING"

Downloads

Downloads per month over past year

06-13-190 Мальчик, М. В. and Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Екологічний маркетинг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг». Program of the discipline "ENVIRONMENTAL MARKETING" specialіty 075 "MARKETING". [Робочі програми]

[img] Text
06-13-190,1.pdf

Download(181kB)

Abstract

Навчальна дисципліна «Екологічний маркетинг» є невід'ємною частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення даного курсу зумовлено тим, що стандартні підходи до управління вичерпали свої резерви підвищення ефективності діяльності підприємства, тому майбутнє за екологічними технологіями. На практичних заняттях студенти отримають практичні навички з метою формування екологічних знань, розвитку екологічного мислення студентів, якими передбачаються загальне розуміння сучасних екологічних проблем держави і світу, усвідомлення їх важливості, актуальності й універсальності, здатність застосовувати екологічні знання і набуті уміння в маркетинговій діяльності. Вивчення дисципліни «Екологічний маркетинг» допоможе студентам сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи підходів для реалізації екологічних маркетингових цілей. The course "Environmental Marketing" is an integral part of the training program for marketing professionals. The relevance of studying this course is due to the fact that standard approaches to management have exhausted their reserves to improve the efficiency of the enterprise, so the future of environmental technologies. In practical classes students will gain practical skills with the aim of forming environmental knowledge, development of environmental thinking of students, which provide a common understanding of contemporary environmental problems of the state and the world, their understanding of the importance, relevance and versatility of ecology knowledge and acquired skills in marketing. Studying the discipline of "Environmental Marketing" will help students to form a coherent system of competencies for the formation of a system of approaches for the realization of environmental marketing goals

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-13-190, екологічний маркетинг, поведінка покупців,екологічно чисті товари, товар, товарна політика, ціноутворення, просування екологічно чистої продукції, система комунікацій, eco-marketing, customer behavior, eco-friendly products, commodity, commodity policy, pricing, promotion of eco-friendly products, communication system
Шифр: 06-13-190
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 75 Маркетинг
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Маркетингу
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 May 2020 14:35
Last Modified: 19 May 2020 17:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18100

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year