Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».Program of the Discipline спеціальність 262 «Law enforcement activities»

Downloads

Downloads per month over past year

07-05-13 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».Program of the Discipline спеціальність 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

[img] Text
rv_07-05-13..pdf

Download(1MB)

Abstract

Конфлікти (спори) є невід’ємною частиною життя людини та суспільства загалом. Вимогою часу постає необхідність створення умов для вирішення спорів та захист охоронюваних законом прав та інтересів громадян. Вітчизняний та міжнародний досвід свідчить, що запровадження альтернативних методів врегулювання спорів поряд із системою правосуддя є найефективнішою передумовою вирішення правових конфліктів. Згідно з традиційним підходом найбільш справедлива й оптимальна реакція на вчинене кримінальне правопорушення може бути визначена фахівцями в галузі кримінального правосуддя. Термін альтернативні способи врегулювання конфліктів вперше почали використовувати в США для використання гнучких і неформальних процедур врегулювання конфліктів. на даний час він є широко застосовуваним не лише в правовій науці, але й в законодавстві деяких країн. Варто акцентувати увагу на принциповій відмінності методів «вирішення спорів» та врегулювання конфліктів». Уміння розв’язувати конфлікти ненасильницьким шляхом є дуже важливим для суспільства, для миробудування. А для цього необхідно опановувати навички розв’язання конфліктів. Миробудування – це складний і тривалий процес. Він починається не з закінченням війни, а набагато раніше і продовжується після підписання мирної угоди. Основою миробудування, розв’язання конфлікту є діалог, а ефективним інструментом – медіація. Conflicts are an integral part of human life and society in general. The time requirement arises to create the conditions for resolving disputes and protecting the rights and interests of citizens protected by law. Domestic and international experience shows that the introduction of alternative dispute resolution methods alongside the justice system is the most effective precondition for resolving legal conflicts. According to the traditional approach, the most fair and optimal response to a criminal offense can be determined by criminal justice professionals. The term alternative conflict resolution was first used in the United States to use flexible and informal conflict resolution procedures. at present it is widely used not only in legal science, but also in the legislation of some countries. It is worth emphasizing the fundamental difference between the methods of "dispute resolution" and conflict resolution. " The ability to resolve conflicts by non-violent means is very important for society, for peacebuilding. This requires mastering conflict resolution skills. Peacebuilding is a complex and time-consuming process. It does not begin with the end of the war, but much earlier and continues after the peace agreement is signed. Dialogue is the basis of peacebuilding, conflict resolution, and mediation is an effective tool.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-05-13, юрист, медіація, відповідальність, правовий конфлікт (спір), медіація/фасилітація, діалог, lawyer, mediation, liability, legal conflict (dispute), mediation / facilitation, dialogue
Шифр: 07-05-13
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 08 Sep 2020 10:43
Last Modified: 08 Sep 2020 10:43
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18550

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year