ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН АРЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОРСІЙНИХ ВАГ

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

Гаврилюк, Ю. Ю. та Нечипорук, А. П. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РІДИН АРЕОМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТОРСІЙНИХ ВАГ. Студентський вісник НУВГП (2(4)). с. 70-73.

[img]
Перегляд
Text
Гаврилюк Ю.Ю. - Визначення густини рідин ареометричним методом.pdf

Download(354kB) | Перегляд

Анотація

Досліджено густину водного розчину NaCl у діапазоні концентрацій 0.5-5 моль/дм3 ареометричним методом за допомогою торсійних ваг. На основі довідникових даних встановлено аналітичну залежність густини вказаного розчину від концентрації, яка з похибкою 0.025 % апроксимується поліномом третього степеня. За результатами досліджень розроблена методика, яка запропонована для виконання лабораторних робіт з гідрофізики. Абсолютна похибка методики становить ±0.05 %.

English abstract

Investigated the density of aqueous NaCl in the concentration range 0.5 – 5M/dm3 hydrometric method using a torsion scale. On the basis of guide data obtained analytical dependence of the density of the specified solution concentration, which with an accuracy of 0.025 % is approximated by a polynomial of the third degree. According to the results of research developed the methodology proposed for performing laboratory works on hydrophysics. The absolute error of the method is ±0.05 %.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: густина рідин, ареометричний метод, торсійні ваги, поліномінальна апроксимація, розрахункова система MathCad, density of liquids, hydrometric method, torsion scale, polynomial approximation, computing system MathCad
УДК: 53.083
Бібліографічний опис: Гаврилюк Ю. Ю. Визначення густини рідин ареометричнм методом за допомогою торсійних ваг / Ю. Ю. Гаврилюк, А. П. Нечипорук // Студентський вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 2(4). – С. 70-73.
Тематики: Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015
Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015 > Випуск 2
Користувач, що депонує: С. В. Бойчук
Дата внесення: 10 Черв 2016 11:31
Останні зміни: 10 Черв 2016 11:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4106
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року