Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Managerial Accounting» Specility 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-51 Ровенець, Т. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів, які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Managerial Accounting» Specility 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
Робоча програма 2018 Управлінський облік,1.pdf

Download(966kB) | Preview

Abstract

Якісні зміни у системі управління діяльністю суб’єктів господарювання зумовлюють потребу у нових підходах презентування інформації з метою задоволення потреб внутрішніх користувачів. Саме управлінський облік як частина інформаційної системи забезпечує необхідну інформацію для оцінки, прогнозування, контролю, аналізу альтернативних варіантів управлінських дій з метою підвищення ефективності господарювання, примноження майна власника, створення доданої вартості. Представники бухгалтерської служби будь-якого підприємства повинні знати загальні принципи організації обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг, особливості організації, методику та техніку калькулювання собівартості окремих видів продукції, робіт та послуг. Беззаперечним є факт необхідності володіння знаннями щодо класифікації витрат за різними ознаками, навичками використання отриманих знань для складання управлінської звітності за центрами витрат і центрами відповідальності, калькулювання собівартості виготовленої продукції, бюджетування, прийняття рішень та контролю за їх виконанням. Дисципліна "Управлінський облік" служить інструментом послідовності і гармонізації вивчення облікових дисциплін. Вона дозволяє розширити кругозір по відношенню до низки облікових дисциплін, наприклад, "Фінансовий облік", "Звітність підприємств", "Аналітичне забезпечення фінансових рішень", "Аудит". Qualitative changes in the management system of business entities require of the need for new approaches to present information in order to meet the needs of internal users. It is managerial accounting as part of the information system provides the necessary information for evaluation, forecasting, monitoring, analysis of alternative management options to improve the efficiency of management, increase ownership of the owner, creating value added. Representatives of the accounting department of any enterprise should know the general principles of the organization of accounting for production costs and calculating the cost of products, works, services, peculiarities of organization, methodology and techniques for calculating the cost of certain types of products, works and services. It is indisputable that there is a need to have knowledge about the classification of costs on various grounds, the skills of using the knowledge gained to compile managerial reporting by cost centers and centers of responsibility, calculating the cost of manufactured products, budgeting, decision-making and control over their implementation. The discipline "Managerial Accounting" serves as a tool for the consistency and harmonization of studying accounting disciplines. It allows you to broaden your horizons with respect to a range of accounting disciplines, for example, "Financial Accounting", "The Business Accountability“, "Analytical Support for Financial Decisions," "Audit."

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-51, управлінський облік, управлінське рішення, витрати, управлінська звітність, собівартість, центр витрат, центр відповідальності, калькулювання, бюджетування, managerial accounting, managerial decision, costs, managerial reporting, cost, cost center, responsibility center, calculating, budgeting
Шифр: 06-02-51
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 08 May 2018 10:15
Last Modified: 08 May 2018 10:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9573

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year