Items where Subject is "Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | Ж | М | О | Х
Number of items: 24.

І

04-01-22 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування і підтримка веб-застосувань" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика. Program of the Discipline "Programming and support for web-applications" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-21 Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма "Програмування засобами C#.NET" для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Programming by means of C#.NET" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

Б

04-01-49 Бачишина, Л. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Бази даних та інформаційні системи” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 113 ”Прикладна математика” денної форми навчання. Program of the discipline specialty 113 "Applied mathematics". [Робочі програми]

04-01-68 Бомба, А. Я. (2019) Робоча програма “Проблеми ідентифікації” для студентів які навчаються, за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Identification Problems" specialty 113 "Applied Mathematics", 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Бомба, А. Я. and Bomba, A. Y. (2019) Проблеми ідентифікації (укр.) Identification Problems (en.). [Опис дисципліни]

Г

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Архітектура обчислювальних систем та системне програмування (укр.) Architecture of computing systems and system programming (en.). [Опис дисципліни]

Герус, В. А. and Gerus, V. A. (2019) Комп'ютерні мережі та адміністрування (укр.) Computer networks and administration (en.). [Опис дисципліни]

04-01-36 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Теорія функцій комплексної змінної” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 „Прикладна математика ”. Program of the Discipline "Theory of functions of complex variable" specialty 113 „Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

04-01-13 Гладун, Л. В. (2019) Робоча програма „Інтелектуальний аналіз даних та м’які обчислення ” для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 „Прикладна математика” та 122 „Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Intellectual analysis of data and soft computing" specialty 113 „Applied mathematics” specialty 122 „Computer sciences”. [Робочі програми]

Д

04-01-33 Демчук, О. С. (2019) Робоча програма "Комп’ютерна математика" для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп’ютерні науки". Program of the Discipline "Computer Mathematics" specialty 113 "Applied Mathematics" and 122 "Computer Science". [Робочі програми]

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2019) Комп'ютерна математика (укр.) Computer Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Ж

04-01-19 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» Program of the Discipline «System theory, system analysis and decision making theory» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

04-01-14 Жуковська, Н. А. (2019) Робоча програма «Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline «Mathematical logic, theory of algorithms and programming» Specialty 113 «Applied Mathematics». [Робочі програми]

Жуковська, Н. А. and Zhukovskа, N. A. (2019) Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування (укр.) Mathematical logic, theory of algorithms and programming (en.). [Опис дисципліни]

04-01-18 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «DESIGNING FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATTERN RECOGNITION SYSTEMS» Specialty – 113 «Applied Mathematics», Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Оптимізація обчислень (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

М

04-01-66 Мічута, О. Р. (2019) Робоча програма «Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 "Прикладна математика". [Робочі програми]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2019) Комп'ютерна графіка та обчислювальна геометрія (укр.) Computer graphics and computational geometry (en.). [Опис дисципліни]

О

04-01-15 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Mathematical and computer modeling of natural and man-made systems" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-48 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Чисельні методи математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Numerical methods of mathematical physics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-20 Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма «Програмування» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 “Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Programming" specialty 113 “Applied mathematics”, 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

Х

04-01-69 Харів, Н. О. (2019) Робоча програма «Інформаційні системи підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Information systems of enterprises" specialty 122 "Computer Science", 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-01-36 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Tue Jul 23 13:26:16 2019 UTC.