Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Э | Я
Number of items: 66.

Б

Балихіна, Г. А. and Balykhina, H. A. (2013) Сценарний аналіз для оптимізації ризиків в платному водокористуванні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 72-77.

Башевая, Т. С. and Basheva, T. S. (2013) Определение количественных параметров воздействия процесса рециклинга отходов аккумуляторного электролита на воздух рабочего помещения. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 495-502.

Бляшина, М. В. and Саблій, Л. А. and Власюк, А. П. and Bliashyna, M. V. and Sablii, L. A. and Vlasіuk, A. Р. (2013) Математичне моделювання біореактора з волокнистим носієм. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 125-133.

В

Варнавская, И. В. and Varnavska, I. V. (2013) Разработка теоретических основ и технологического решения процесса термического уничтожения непригодных к использованию химических средств защиты растений и фильтрата полигонов твердых бытовых отходов. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 487-494.

Вечер, В. В. and Щодро, О. Є. and Vecher, V. V. and Shchodro, O. E. (2013) Боротьба з насосами на каналах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 220-227.

Волощук, В. А. and Voloshchuk, V. A. (2013) Відкриті інтерактивні алгоритми для теплофізичного моделювання енергоустановок. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 382-391.

Г

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyі, V. Z. (2013) Калібрування потенціометричного рН-давача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 399-405.

Гера, Б. В. and Николин, О. В. and Нera, B. V. and Nykolyn, O. V. (2013) Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 442-454.

Герасімов, Є. Г. and Gerasimov, E. G. (2013) Оптимальний діаметр напірних трубопроводів насосних станцій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 12-23.

Григорович, В. Г. and Шаклеіна, І. О. and Цмоць, В. М. and Hrуhorovуch, V. Н. and Shakleina, I. O. and Tsmots, V. M. (2013) Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 466-476.

Гурин, В. А. and Радчук, М. І. and Huryn, V. A. and Radchuk, M. I. (2013) Оцінка надійності бетонних гідротехнічних споруд за візуальним обстеженням. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 30-36.

К

Камських, О. В. and Kamskykh, A. V. (2013) Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 431-441.

Кирикович, В. Д. and Нікітін, В. Г. and Kyrykovych, V. D. and Nikitin, V. Н. (2013) Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному різанні грунту. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 305-311.

Клепач, М. І. and Филипчук, Л. В. and Klepatch, M. I. and Fуlуpchuk, L. V. (2013) Аналіз та комп'ютерне моделювання автоматичного регулювання параметрів pH та Eh промислових стічних вод у змішувачі-реакторі періодичної дії. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 172-178.

Ковальчук, В. А. and Марчук, Ю. В. and Ковальчук, О. В. and Kovalchuk, V. A. and Marchuk, Y. V. and Kovalchuk, O. V. (2013) До питання про розрахунок мембранних біореакторів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 198-205.

Козар, М. Ю. and Саблій, Л. А. and Kozar, M. Y. and Sabliі, L. A. (2013) Очищення стічних вод солодового заводу від фосфатів в системі анаеробно-аеробних біореакторів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 185-191.

Козішкурт, С. М. and Козішкурт, М. Є. and Kozishkurt, S. M. and Kozishkurt, M. E. (2013) Природокористування та гідромеліорації: показники, реальність і проблеми. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 37-44.

Кононенко, М. О. and Мирошніченко, В. М. and Поташник, С. І. and Чмиренко, О. М. and Kononenko, M. O. and Myroshnichenko, V. M. and Potashnyk, S. I. and Chmyrenko, O. M. (2013) Проблеми безпеки функціонування ГЕС та гідротехнічних споруд від льодоутворень (кригоутворень). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 244-250.

Кононенко, Н. А and Веклич, В. В. and Kononenko, N. A. and Veklych, V. V. (2013) Поиск инновационных источников энергии в гидросреде. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 228-237.

Костин, О. В. and Kostin, O. V. (2013) Исследование плоскопаралельной задачи эволюции границы раздела жидкостей в анизотропном однородном слое пористой среды. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 455-465.

Кремез, В. С. and Kremez, V. S. (2013) Математичне моделювання фільтрації підземних вод в хімічно-суфозійних грунтах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 214-219.

Кузьмич, Л. В. and Kuzmych, L. V. (2013) Оцінка надійності елементів закритої мережі осушувальних систем на прикладі осушувальної системи «Головинська» Костопільського району Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 78-84.

Кундрат, М. М. and Кундрат, А. М. and Kundrat, M. M. and Kundrat, A. M. (2013) Розрахунок міцності системи співдотичних підсилень елементів будівельних конструкцій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 406-416.

Л

Лекомцев, Д. Г. and Lekomtsev, D. H. (2013) Рабата совершенной нецентральной скважины с круговым контуром питания в анизотропном слое грунта. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 179-184.

Ліпянін, В. А. and Lipіanin, V. A. (2013) Організації мережі спортивних басейнів в системі розселення м. Рівне. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 323-329.

М

Малащенко, В. О. and Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. and Malaschenko, V. О. and Strilets, O. R. and Strilets, V. M. (2013) Експериментальні дослідження динаміки пружних шпонкових з'єднань при періодичному навантаженні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 312-322.

Малащенко, В. О. and Тимейчук, О. Ю. and Ніколайчук, В. В. and Malashchenko, V. A. and Tymeіchuk, O. Y. and Nikolaichuk, V. V. (2013) Силовий розрахунок деталей з'єднання змінної жорсткості. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 269-275.

Меддур, М. М. and Meddour, M. M. (2013) Промивання засипки пінополістирольних фільтрів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 150-157.

Можаровский, В. В. and Марьин, С. А. and Кузьменков, Д. С. and Mоzharovskyі, V. V. and Marjin, S. A. and Kuzmenkov, D. S. (2013) Расчет напряженно-деформированного состояния слоистых цилиндрических конструкций из анизотропных материалов. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 477-486.

Морозюк, С. В. and Калько, А. Д. and Мащенко, В. А. and Сідлецький, В. О. and Morоzіuk, S. V. and Kalko, A. D. and Mashchenko, V. А. and Sidlеtskyі, V. А. (2013) Модель гідродинамічних потоків при дезінтеграційному відпрацюванні важкопромивних розсипних родовищ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 417-423.

Н

НУВГП, . (2013) Титульна сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Титульная страница - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Зміст - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Содержание - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Content - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

НУВГП, . (2013) Front Page - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-4. [Файли]

Науменко, Ю. В. and Naumenko, Y. V. (2013) Трифазний режим руху зернистого завантаження барабанного змішувача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 260-268.

Науменко, Ю. В. and Naumenko, Y. V. (2013) В'язка течія рідкого завантаження барабанного змішувача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 276-284.

Науменко, Ю. В. and Naumenko, Y. V. (2013) Псевдотемпература зернистого завантаження барабанного змішувача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 296-304.

О

Ольховик, О. І. and Ільчук, О. В. and Ольховик, А. Л. and Olkhovyk, O. I. and Ilchuk, О. V. and Olkhovyk, A. L. (2013) Закріплення зсувонебезпечних схилів за допомогою інноваційних технологій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 64-71.

Ольховик, О. І. and Кошмак, К. M. and Ольховик, А. Л. and Olkhovyk, O. I. and Koshmak, K. M. and Olkhovyk, A. L. (2013) Використання пристроїв вилучення вологи з атмосфери для питного водопостачання та зволоження грунтів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 85-91.

Остапчук, С. М. and Гінда, О. О. and Ostapchuk, S. M. and Нinda, A. A. (2013) Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (на прикладі Джанкойського району АР Крим). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 374-381.

Острянська, Н. І. and Ostryanska, N. I. (2013) Інтенсифікація гідробіологічного контролю роботи очисних споруд з допомогою комп'ютерних технологій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 192-197.

П

Панасюк, Ю. А and Panasiuk, I. A. (2013) Використання критерію Байєса для математичного моделювання раціонального використання меліорованих територій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 367-373.

Пастухов, О. В. and Гнєушев, В. О. and Стадник, О. С. and Pastukhov, A. V. and Hnieushev, V. A. and Stadnyk, A. S. (2013) Аналіз основних загальнотехнічних властивостей торфів Рівненської та Волинської областей. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 424-430.

Поляков, В. Л. and Poliakov, V. L. (2013) О теоретическом обосновании интенсификации осветления суспензий безреагентным фильтрованием при постоянной гидравлической нагрузке. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 116-124.

Поляков, В. Л. and Желизко, В. В. and Poliakov, V. L. and Zhelіzko, V. V. (2013) Теоретические и прикладные аспекты локального упорядочения структуры несвязных грунтов. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 206-213.

Пінчук, О. Л. and Pinchuk, O. L. (2013) Дослідження впливу нерівностей поверхні на гідравлічний похил оболонок-рукавів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 24-29.

Р

Ревуцький, В. Р. and Revutskyі, V. R. (2013) Інтегрована кадастрова система – основа раціонального природокористування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 338-347.

Романюк, І. В. and Герасімов, Є. Г. and Пінчук, О. Л. and Romanіuk, I. V. and Gerasimov, E. G. and Pinchuk, O. L. (2013) Аналіз стану та напрямки удосконалення технічної експлуатації осушуваних систем (на прикладі Рівненського міжрайонного управління водного господарства). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 45-52.

Рябков, С. В. and Усата, Л. Г. and Новачок, О. М. and Новачок, І. О. and Riabkov, S. V. and Usata, L. H. and Novachok, O. M. and Novachok, I. O. (2013) Вплив краплинного зрошення плодових насаджень на показники грунту. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 53-63.

С

Сидорчук, Б. П. and Sуdorchuk, B. P. (2013) Моделювання процесу визначення оптимального положення плоских сонячних колекторів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 392-398.

Сиротинський, О. А. and Прокопчук, Н. М. and Мельникович, Є. В. and Романовський, В. Я. and Гнатюк, Д. Ю. and Дідух, І. В. and Syrotуnskyі, O. A. and Prokopchuk, N. M. and Melnykovych, E. V. and Romanovskyі, V. Y. and Didukh, I. V. (2013) Замулення дренажних колодязів на меліоративних системах та технологія їх очищення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 109-115.

Сиротинський, О. А. and Прокопчук, Н. М. and Форсюк, С. Л. and Гнатюк, Д. Ю. and Мельникович, Є. В. and Syrotуnskyі, O. A. and Prokopchuk, N. M. and Forsіuk, S. L. and Hnatiuk, D. Y. and Melnykovych, E. V. (2013) Обгрунтування та дослідження технологічних параметрів процесу гідродинамічного промивання дренажних трубопроводів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 251-259.

Скиба, Е. Е. and Кулик, М. П. and Голець, Н. Ю. and Чабан, В. Й. and Богданенко, О. В. and Skуba, E. E. and Kulуk, M. P. and Holets, N. Y. and Chaban, V. I. and Bohdanenko, O. V. (2013) Вибір показника якості для оцінки рівня забруднення стічних промислових та дренажних вод. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 503-512.

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2013) Обгрунтування розмірів заготовок для виготовлення пружних призматичних шпонок новими способами. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 285-295.

Сємака, О. М. and Sіemaka, О. М. (2013) До питання дослідження міграції суміші нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 143-149.

Т

Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. and Радчук, В. І. and Tkachuk, M. M. and Kyrysha, R. О. and Radchuk, V. I. (2013) Аналіз нормативних документів для покращення організації і планування робіт у водогосподарському будівництві. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 92-98.

Ткачук, Р. М. and Ткачук, М. М. and Рокочинський, А. М. and Tkachuk, R. М. and Tkachuk, M. M. and Rokochynskyі, A. M. (2013) Покращення водного режиму грунтів дренажно-модульних систем дворівневими регулюючими дренами. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 3-11.

Токар, Л. О. and Tokar, L. O. (2013) Статистичне моделювання мінливості геометричних параметрів каналів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 238-243.

Ч

Чабан, І. В. and Chaban, I. V. (2013) Математичне моделювання процесів в ударно-пінному апараті з блоком термоелектричних модулів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 158-171.

Ш

Шульган, Р. Б. and Янчук, О. Є. and Shulgan, R. B. and Yanchuk, O. E. (2013) Оцінка небезпеки осідань території в населених пунктах методом моделювання за умов невизначеності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 348-357.

Шульган, Р. Б. and Янчук, О. Є. and Сварицевич, Т. М. and Shulgan, R. B. and Yanchuk, O. E. and Svarytsevych, T. M. (2013) Експертна грошова оцінка земельних ділянок з використанням математичної моделі (на прикладі міста Рівне). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 330-337.

Э

Эпоян, С. М. and Душкин, С. С. and Epoіan, S. M. and Dushkin, S. S. (2013) Опытно-промышленное внедрение активированного раствора коагулянта сульфата алюминия при подготовке питьевой воды. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 134-142.

Я

Янчук, О. Є. and Лагоднюк, О. А. and Андрійчук, Р. В. and Yanchuk, O. E and Lahodniuk, О. А. and Andrіуchuk, R. V. (2013) Геоінформаційне забезпечення студмістечка Національного університету водного господарства та природокористування. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 358-366.

This list was generated on Sun Aug 25 14:26:30 2019 UTC.