Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Файли
Number of items: 106.

Article

Michel, M. and Reczek, L. and Trach, Y. P. and Міхель, М. and Речек, Л. and Трач, Ю. П. (2018) МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕЛАФІРУ В ТЕХНОЛОГІЯХ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 200-209.

Бичковська, Л. С. and Косюк, К. С. and Bychkovska, L. S. and Kosiuk, K. S. (2018) ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 103-110.

Бичковська, Л. С. and Котович, І. Р. and Bychkovska, L. S. and Kotovych, I. R. (2018) ЧИКАГО – БАТЬКІВЩИНА ХМАРОЧОСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 199-204.

Бровко, Г. І. and Залеський, І. І. and Brovko, H. I. and Zaleskyi, I. I. (2018) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МІНЕРАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 90-100.

Білоконь, С. О. and Турбал, Ю. В. and Токар, Л. О. and Токар, О. І. and Приходько, Н. В. and Bilokon, S. O. and Turbal, Yu. V. and Tokar, L. O. and Tokar, O. I. and Prykhodko, N. V. (2018) ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОЛИВНОЇ ВОДИ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ ДОЩУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ВЕЛИЧИНУ ПОЛИВНОЇ НОРМИ ПРИ ЗРОШЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 21-29.

Вижевська, Т. В. and Литвиненко, Л. Л. and Vyzhevska, T. V. and Lytvynenko, L. L. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ДОЩОВИХ ВОД, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОЧИЩЕННЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 87-95.

Волк, П. П. and Volk, P. P. (2018) ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЯХ АГРОМЕЛІОРАТИВНИХ ЛАНДШАФТІВ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 30-36.

Газдюк, К. and Нікітіна, О. and Пилип'юк, Т. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 218-235.

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 64-70.

Гопчак, І. В. and Hopchak, I. V. (2018) ОЦІНКА ВПЛИВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ р. ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 13-20.

Гопчак, І. В. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Мушка, Г. Г. and Hopchak, I. V. and Basіuk, T. O. and Semenko, L. O. and Mushka, H. H. (2018) АНАЛІЗ ЗМІНИ ЯКІСНОГО СТАНУ МАЛОЇ РІЧКИ ЛУГА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 168-179.

Гопчак, І. В. and Калько, А. Д. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Hopchak, I. V. and Calko, A. D. and Basіuk, T. O. and Semenko, L. O. (2018) АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 40-48.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. and Hrokhovska, Y. R. and Konontsev, S. V. (2018) АСИМІЛЯЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЯСКОВИХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ОБОРОТНОЇ ВОДИ УЗВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 49-54.

Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. and Hurtovyі, O. Н. and Tynchuk, S. O. (2018) УТОЧНЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ДЕФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЛОКАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 194-204.

Давиденко, Н. В. and Davydenko, N. V. (2018) ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ХАРАКТЕР ВИТРАТИ ВОДИ З МЕРЕЖІ ВОДОПОСТАЧАННЯ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 222-231.

Довбенко, Т. О. and Довбенко, В. С. and Dovbenko, T. O. and Dovbenko, V. S. (2018) «АРХІТЕКТУРА» СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 96-104.

Довгань, А. Д. and Довгань, П. М. and Ляшенко, Т. В. and Dovhan, A. D. and Dovhan, P. M. and Liashenko, T. V. (2018) ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТА И СТЕКЛЯННЫХ ВОЛОКОН НА КИНЕТИКУ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 273-287.

Калініченко, В. О. and Письменний, С. В. and Калініченко, О. В. and Kalinichenko, V. О. and Pysmennyi, S. V. and Kalinichenko, O. V. (2018) РОЗКРИТТЯ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ НИЖЧЕ ГЛИБИНИ 1500…1700 М. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 236-247.

Калініченко, О. В. and Kalinichenko, O. V. (2018) МЕТОДИКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ОСЛІДЖЕНЬ СУМІШЕЙ НА МОДЕЛЯХ З ЕКВІВАЛЕНТНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 155-161.

Калініченко, О. В. and Kalinichenko, O. V. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МАСИВУ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ І ЗАКЛАДЦІ ОЧИСНИХ КАМЕР ПЕРШОЇ ЧЕРГИ ТВЕРДІЮЧОЮ ЗАКЛАДКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 63-72.

Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Устимчик, М. and Karpovych, I. M. and Hladka, O. M. and Ustymchyk, M. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 249-258.

Клименко, М. О. and Кухнюк, О. М. and Klуmenko, M. O. and Kukhniuk, O. M. (2018) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 94-102.

Клименко, М. О. and Кухнюк, О. М. and Klуmenko, M. O. and Kukhniuk, O. M. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ В ГЕНЕРОВАНИХ ВИХРОВИХ ПОВІТРЯНИХ ПОТОКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 54-62.

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2018) ЗМЕНШЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ БЕЗТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 12-22.

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРАЦІЇ В ДРЕНАЖНО-ЕКРАННОМУ МОДУЛІ ПРИ ГЛИБОКОМУ ЗАЛЯГАННІ ВОДОУПОРУ І РОЗМІЩЕННІ ЕКРАНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО БІЛЯ ДРЕНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 31-41.

Клімов, С. В. and Ольховик, О. І. and Клімова, А. В. and Klimov, S. V. and Olkhovyk, O. I. and Klimova, А. V. (2018) РЕВІТАЛІЗАЦІЯ РІЧКИ УСТЯ В МЕЖАХ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 72-85.

Колосов, В. О. and Маланчук, З. Р. and Письмений, С. В. and Kolosov, V. O. and Malanchuk, Z. R. and Pysmennyi, S. V. (2018) ВІДПРАЦЮВАННЯ СКЛАДНОСТРУКТУРНИХ КРУТОСПАДНИХ ПОКЛАДІВ ЗАЛІЗНИХ РУД З НЕСТІЙКИМИ ПОРОДАМИ ВИСЯЧОГО БОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 73-86.

Корнієнко, В. Я. and Korniienko, V. Ya. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ В ГІРНИЧІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 176-189.

Корнієнко, В. Я. and Романовський, В. Я. and Korniіenko, V. Ya. and Romanovskyі, V. Ya. (2018) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАЛЯГАННЯ ТА ДОБУВАННЯ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 254-263.

Косяк, Д. С. and Kosіak, D. S. (2018) РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БАСЕЙНУ Р. УСТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 109-118.

Косінов, В. П. and Трач, Ю. П. and Трач, Р. В. and Лаврєнтьєва, Т. М. and Kosinov, V. P. and Trach, Yu. P. and Trach, R. V. and Lavrіentіeva, T. M. (2018) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КОНСТРУКТИВНОСТІ ВУЗЛІВ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПРИ ЇЇ ПРОЕКТУВАННІ І РЕКОНСТРУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 47-60.

Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. and Kravchenko, N. V. and Kravchenko, V. S. (2018) ДО ПИТАННЯ ВЛАШТУВАННЯ ПОКВАРТИРНОГО ПІДІГРІВАННЯ ВОДИ В ІСНУЮЧИХ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ ІЗ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИМ ГАРЯЧИМ ВОДОПОСТАЧАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 86-93.

Кропивко, С. М. and Турченюк, В. О. and Коптюк, Р. М. and Kropуvko, S. M. and Turcheniuk, V. A. and Koptіuk, R. M. (2018) ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ ДЕФОРМАЦІЇ КАРТ-ЧЕКІВ З ДРЕНАЖЕМ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РИСОВИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 147-156.

Кузьмич, Л. В. and Кузьмич, А. А. and Kuzmych, L. V. and Kuzmych, A. A. (2018) ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВОЇ ТА БАГАТОЦИКЛОВОЇ ВТОМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 205-211.

Кузьмич, Л. В. and Кузьмич, А. А. and Kuzmych, L. V. and Kuzmych, A. A. (2018) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕСУРСУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 240-248.

Литвиненко, Л. Л. and Вижевська, Т. В. and Lytvynenko, L. L. and Vyzhevska, T. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ КРІЗЬ ПЛАВАЮЧЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПОМ’ЯКШЕННІ ПРИРОДНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 55-62.

Литвиненко, Л. Л. and Вижевська, Т. В. and Lytvynenko, L. L. and Vyzhevska, T. V. (2018) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАГНІТОДИСПЕРСНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 37-46.

Макарова, Т. К. and Makarova, Т. К. (2018) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ФОСФОГІПСОМ НА ІРИГАЦІЙНО СОЛОНЦЮВАТИХ ЧОРНОЗЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 22-30.

Маланчук, Є. З. and Христюк, А. О. and Загоровський, В. Н. and Malanchuk, E. Z. and Khrystіuk, A. O. and Zahorovskyi, V. N. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАВАННЯ ГОЛОСУ В МЕРЕЖІ LTE. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 127-139.

Маланчук, З. Р. and Ступнік, М. І. and Федько, М. Б. and Письменний, С. В. and Колосов, В. О. and Курносов, С. А. and Malanchuk, Z. R. and Stupnik, M. I. and Fedko, M. B. and Pysmennyi, S. V. and Kolosov, V. O. and Kurnosov, S. A. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ОГОЛЕНЬ КАМЕРНИХ СИСТЕМ РОЗРОБКИ ПРИ ВІДПРАЦЮВАННІ СКЛАДНОСТРУКТУРНИХ ПОКЛАДІВ ЗАЛІЗНИХ РУД КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 162-175.

Мартинов, С. Ю. and Зощук, В. О. and Орлова, А. М. and Гринчук, О. В. and Martynov, S. Y. and Zoshchuk, V. O. and Orlova, A. M. and Hrynchuk, O. V. (2018) АВТОМАТИЗОВАНА УСТАНОВКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА НАПІРНОМУ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОМУ ФІЛЬТРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 191-199.

Мельничук, В. Г. and Мельничук, Г. В. and Бровко, Г. І. and Melnychuk, V. H. and Melnychuk, Н. V. and Brovko, H. I. (2018) ГІДРОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ МАЛИХ РІЧОК МАЛОГО ПОЛІССЯ В КОНТЕКСТІ МАЛОВОДНОСТІ 2015-2016 РОКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 119-125.

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2018) ГУСЕНИЧНЕ ХОДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 154-158.

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ І ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО КРАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 103-109.

Нестеренко, В. П. and Черех, Р. В. and Nesterenko, V. P. and Cherekh, R. V. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЛЕРИЙНО-ТРАНСПОРТНОЇ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 119-126.

Новак, А. І. and Заєць, В. В. and Карпюк, М. А. and Novak, A. I. and Zaiets, V. V. and Karpiuk, M. A. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУТКУ ВУГІЛЛЯ ШИРОКОЗАХВАТНИМИ ВУГІЛЬНИМИ КОМБАЙНАМИ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ КРІПЛЕННЯМ ОЧИСНОГО ВИБОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 149-154.

Новак, А. І. and Щур, В. Ю. and Novak, A. I. and Shchur, V. Yu. (2018) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ ГРАНІТУ НА ПАТ «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 248-253.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2018) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 183-193.

Ольховик, О. І. and Данилюк, І. В. and Ольховик, Б. Є. and Olkhovyk, O. I. and Danylіuk, I. V. and Olkhovyk, B. Ye. (2018) ЗАХОДИ З АЕРАЦІЇ ТА БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ МАС ОЗЕРА БАСІВ КУТ В МІСТІ РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 33-39.

Ольховик, О. І. and Данилюк, І. В. and Ольховик, Б. Є. and Olkhovyk, O. I. and Danylіuk, I. V. and Olkhovyk, B. Ye. (2018) ЗНЕВОДНЕННЯ ПУЛЬПИ ПРИ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ НА ОЗЕРІ БАСІВ КУТ В МІСТІ РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 135-146.

Ольховик, О. І. and Клімов, С. В. and Ольховик, Б. Є. and Olkhovyk, O. I. and Klimov, S. V. and Olkhovyk, B. Ye. (2018) ТEХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ З ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ УСТЯ В МЕЖАХ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 180-190.

Пахаренко, В. Л. and Голотюк, М. В. and Дорощук, В. О. and Кучерук, М. О. and Pakharenko, V. L. and Holotiuk, M. V. and Doroshchuk, V. O. and Kucheruk, M. О. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ ПОТОКАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 110-118.

Поляков, В. Л. and Мартинов, С. Ю. and Автаєва, О. В. and Polіakov, V. L. and Martynov, S. Y. and Avtaіeva, O. V. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЗАВАНТАЖЕННІ ЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 75-86.

Поплавський, Д. М. and Poplavskyi, D. M. (2018) РОЗПОДІЛ АКТУАЛЬНИХ ШВИДКОСТЕЙ ПО ДОВЖИНІ КНОЇДАЛЬНИХ ХВИЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 83-89.

Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Дуніна, А. П. and Лисюк, О. О. and Puhachov, Ye. V. and Litnitskyi, S. I. and Dunina, A. P. and Lysiuk, O. О. (2018) АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ, УМОВ ВИДИМОСТІ ТА ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇЇ № 453. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 145-153.

Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Семенович, І. М. and Фоміна, І. Д. and Puhachov, Ye. V. and Litnitskyi, S. I. and Semenovych, I. M. and Fomina, I. D. (2018) АНАЛІЗ УМОВ ВИДИМОСТІ В АКТОВІЙ ЗАЛІ НУВГП. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 126-135.

Ричко, Д. М. and Приходько, Н. В. and Рокочинський, А. М. and Rychko, D. M. and Prykhodko, N. V. and Rokochуnskyi, A. M. (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ СУПУТНІХ КУЛЬТУР РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ПРИДУНАЙСЬКИХ РЗС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 157-167.

Рожко, В. І. and Ковальчук, П. І. and Балихіна, Г. А. and Демчук, О. С. and Rozhko, V. I. and Kovalchuk, P. I. and Balykhina, H. A. and Demchuk, O. S. (2018) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СЦЕНАРІЇВ ВОДООБМІНУ У ВОДОСХОВИЩАХ СИСТЕМИ КАНАЛУ ДНІПРО – ДОНБАС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 101-108.

Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. and Демянчук, В. В. and Romanіuk, I. V. and Pinchuk, O. L. and Herasimov, I. H. and Demianchuk, V. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ МАЛИНИ СОРТУ «GLEN AMPLE» НА ЗЕМЛЯХ ТзОВ «ХАРЕСс». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 23-32.

Рябенко, О. А. and Клюха, О. О. and Тимощук, В. С. and Осадчий, С. Д. and Крайник, В. Я. and Галат, Вад. Д. and Riabenko, O. A. and Kliuha, O. O. and Tymoshchuk, V. S. and Osadchyi, S. D. and Krainyk, V. Yа. and Halat, Vad. V. (2018) ВПЛИВ ХВИЛЬОВИХ РЕЖИМІВ У ВЕРХНІХ ВОДОЙМАХ ГАЕС НА ЇХ НАДІЙНУ РОБОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 27-35.

Рябенко, О. А. and Назаренко, О. М. and Назаренко, І. А. and Кушнаренко, О. П. and Rіabenko, О. A. and Nazarenko, A. M. and Nazarenko, I. A. and Kushnarenko, O. P. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРІСНИХ ВОД ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 126-134.

Рябенко, О. А. and Сунічук, С. В. and Філіпович, Ю. Ю. and Riabenko, O. A. and Sunichuk, S. V. and Filipovych, Y. Y. (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ВОДОПРИЙМАЧА МИГІЇВСЬКОЇ ГЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 36-45.

Сметанкина, Н. В. and Постний, О. В. and Smetankyna, N. V. and Postnyi, O. V. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ШАРУВАТОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 212-217.

Сопронюк, Т. М. and Sopronіuk, T. М. (2018) ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ FREQUENT PATTERN-GROWTH STRATEGY (FPG) ЗАСОБАМИ МОВИ R. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 259-272.

Сорока, В. С. and Корбутяк, В. І. and Малиновська, М. Ф. and Soroka, V. S. and Korbutiak, V. I. and Malynovska, M. F. (2018) ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В НУВГП НА ОСНОВІ ESG 2015. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 190-198.

Ткачук, О. А. and Ярута, Я. В. and Tkachuk, O. A. and Yaruta, Y. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 63-74.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2018) ВИТРАТИ НА ПЕРЕРОБКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 105-114.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2018) СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ У БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 232-239.

Трач, Ю. П. and Косінов, В. П. and Мельничук, Г. В. and Міхель, М. and Речек, Л. and Trach, Yu. P. and Kosinov, V. P. and Melnychuk, Н. V. and Michel, M. and Rechek, L. (2018) ВИКОРИСТАННЯ САПОНІТОВИХ ТУФІВ В ТЕХНОЛОГІЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЛЯ ПИТНИХ ПОТРЕБ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 210-221.

Трофимчук, О. М. and Яковлєв, Є. О. and Анпілова, Є. С. and Trofymchuk, O. M. and Yakovliev, Ye. О. and Anpilova, Ye. S. (2018) ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ГІС ДЛЯ ОЦІНКИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ В ЗОНАХ ВПЛИВУ ГІРНИЧОДОБУВНИХ РЕГІОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 18-26.

Тунчик, А. О. and Буденкова, Н. М. and Tunchyk, A. О. and Budenkova, N. M. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ МЕТАЛІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У НІТРАТНИХ РОЗЧИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 288-298.

Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Козішкурт, С. М. and Turcheniuk, V. О. and Kropуvko, S. M. and Kozishkurt, S. M. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ДРЕНАЖНО-СКИДНИХ ВОД – СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНО-БЕЗПЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ РИСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 3-12.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Turcheniuk, V. О. and Rokochynskyі, A. M. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-11.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Волк, П. П. and Приходько, Н. В. and Ричко, Д. М. and Turcheniuk, V. О. and Rokochуnskyі, A. M. and Volk, P. P. and Prуkhodko, N. V. and Rуchko, D. M. (2018) КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 3-21.

Філіпович, Ю. Ю. and Filipovуch, Yu. Yu. (2018) ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ ЗАЛИВУ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ НА РЕЖИМИ РОБОТИ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 71-82.

Хлапук, М. М. and Ніколайчук, О. М. and Khlapuk, M. М. and Nіkolaichuk, O. М. (2018) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ГЛИБИНИ ВОДИ У ПОПЛАВКУ-ЗАТВОРІ ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 61-71.

Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Домбровський, Я. І. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. and Dombrovskyi, Y. I. (2018) ПРОЕКТУВАННЯ ГРЕБЕЛЬ ЗА КОМПЛЕКСАМИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА СТАНДАРТІВ З УРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 3-17.

Христюк, А. О. and Жабчик, В. В. and Салівоник, Н. О. and Khrystіuk, A. O. and Zhabchyk, V. V. and Salivonyk, N. O. (2018) РОЗРОБКА АВТОМАТИЧНОГО МІКРОПРОЦЕСОРНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 140-148.

Хітров, І. О. and Коcяк, О. В. and Khitrov, I. A. and Kosiak, O. V. (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 159-171.

Чернобиль, О. Є. and Chernobyl, O. E. (2018) АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НАПІРНОГО ПРОТОЧНОГО ТРАКТУ ДНІСТРОВСЬКОЇ ГАЕС ПО РЕЗУЛЬТАТАХ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 46-54.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД «ПАЛАЦИКУ НА ГІРЦІ» В ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА М. РІВНЕ. ФОР-ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 115-125.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2018) ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ВОЇНАМ АТО ТА ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА БУЛЬВАРІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У М. РІВНОМУ – ЯК СИНТЕЗ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 136-144.

Шумаков, І. В. and Мікаутадзе, Р. І. and Салія, М. Г. and Ляхов, І. І. and Shumakov, I. V. and Mikautadze, R. I. and Saliia, M. Н. and Liakhov, I. I. (2018) ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТРИВАЛІСТЬ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ЧАСТИН ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 172-182.

Яковлева-Гаврилюк, О. М. and Yakovleva-Havrylіuk, O. M. (2018) ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОПТИМАЛЬНИХ ДІАМЕТРІВ НАПІРНИХ ТУНЕЛІВ ГЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 42-53.

Янчук, О. Є. and Янчук, Р. М. and Трохимець, С. М. and Рудик, Н. О. and Yanchuk, O. Ye. and Yanchuk, R. M. and Trokhymets, S. M. and Rudyk, N. O. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БУДІВЛІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 87-102.

Ясінська, Л. Р. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. and Токар, Л. О. and Yasinska, L. R. and Shynkaruk, L. А. and BezusіaK, O. V. and Tokar, L. O. (2018) ЗАХИСТ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК РІЧОК ВІД ГЛИБИННОЇ ЕРОЗІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДОННИХ ПОРОГІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 55-63.

Файли

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титулка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(82). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(82). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(82). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(82). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(84), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(84), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 4(84), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(84), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(82). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(83), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(84), 2018. [Файли]

This list was generated on Mon Jul 4 06:23:05 2022 UTC.