Робоча програма експлуатація транспортних систем гірничих підприємств для студентів спеціальності 184 "Гірництво". Program of the Discipline "Operation of transport systems of mining enterprises" specialty 184 "Mining"

Downloads

Downloads per month over past year

02-06-20 Корнієнко, В. Я. (2017) Робоча програма експлуатація транспортних систем гірничих підприємств для студентів спеціальності 184 "Гірництво". Program of the Discipline "Operation of transport systems of mining enterprises" specialty 184 "Mining". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-06-20 (2) (1).pdf

Download(598kB) | Preview

Abstract

Процес експлуатації транспортних систем – це період реалізації її ефектив-ності, надійності, ступеня комфорту і безпеки обслуговування, які в свою чергу визначаються необхідною, достатньою та обґрунтованою якістю виконання робіт по конкретному виду обладнання. Завдання дисципліни – ознайомити студентів спеціальності «Гірництво» з основами експлуатації систем, сучасними підходами до проведення робіт з обслуговування транспортних систем, методиками розра-хунку вибору основних режимних параметрів гірничого обладнання для конкрет-них умов експлуатації, методами та засобами діагностики технічного стану, пра-вилами безпеки експлуатації і проведення технічного обслуговування транспорт-них систем. Вивчення дисципліни “Експлуатація транспортних систем гірничих підпри-ємств” дозволить студентам оволодіти навиками практичної діяльності з експлуа-тації транспортних систем на підприємствах гірничої, нафто-газової промислово-сті та різних галузях господарства, навчить користуватися довідковою і нормати-вною літературою з експлуатації транспортних систем. The process of operation of transport systems is a period of implementation of its efficiency, reliability, degree of comfort and safety of service, which in turn are deter-mined by the necessary, sufficient and reasonable quality of performance of work on a particular type of equipment. The task of the discipline is to acquaint students of the specialty "Mining" with the bases of operation of the systems, modern approaches to carrying out maintenance work on transport systems, methods of calculating the choice of the main parameters of the mining equipment for specific conditions of operation, methods and means of diagnosing the technical condition, safety rules of operation and technical maintenance of transport systems. Studying the discipline " Operation of transport systems of mining enterprises" will allow students to master the practical skills of operating transport systems at the enter-prises of the mining, oil and gas industry and various branches of the economy, will learn to use the reference and normative literature on the operation of transport systems.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-06-20, експлуатація транспортних систем, технічна діагностика, технічне обслуговування, вибір обладнання, монтаж обладнання, мащення транс-портних систем, operation of transport systems, technical diagnostics, maintenance, se-lection of equipment, installation of equipment, storage of transport systems
Шифр: 02-06-20
Subjects: Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології
Шифр галузі знань > 18 Виробництво та технології > 184 Гірництво
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Розробки родовищ та видобування корисних копалин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 Jul 2018 10:52
Last Modified: 13 Jul 2018 10:52
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10260

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year