Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline "Transport and forwarding activity" Specialty 275 «Transport technologies (on road transport)»

Downloads

Downloads per month over past year

02-02-22 Сорока, В. С. and Кучер, О. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Program of the Discipline "Transport and forwarding activity" Specialty 275 «Transport technologies (on road transport)». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
02-02-22 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Запровадження дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» в навчальний процес підготовки магістрів спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» зумовлено взаємодією двох технологічних складових будь-якого процесу переміщення – транспортної та експедиційної. Транспортна – забезпечує безпосередній територіально-географічний розподіл суспільних результатів праці, а експедиційна – виконання супутніх операцій: підготовки, збереження, прийому до транспортування, вибору виду транспорту, завантаження, супро-воду, розвантаження, передачі отримувачу, документування, страхування і охорони. Таким чином, сформувалася та розвивається мережа транспортно-експедиційних послуг, яка є окремим предметом підприємницької діяльності на транспорті та має власний ринок, закони і правила. Сучасне експедитування розгляда-ється як система доставки, експедитор – як суб’єкт господарювання, котрий виступає організатором перевезення та створює оптимальну схему доставки від виробника до споживача за участю кількох видів транспорту з використанням спеціальних транспортно-експедиторських документів. На сучасному етапі екс-педитор є основною ланкою між вантажовідправником, перевізником і вантажоодержувачем. Тому вивчення дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» є важливим елементом в підготовці фахівців за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Курс «Транспортно-експедиторська діяльність» носить міждисциплінарний характер, передбачає використання сучасних технологій навчання в рамках компетентнісного підходу. The introduction of the discipline " Transport and forwarding ac-tivity " in the educational process of masters by the specialty 275 "Transport technologies (on road transport)" is due to the interaction of two technological components of any process of movement - transport and expeditionary. Transport - provides direct geographical and geographical distribution of social results of labor, and expedi-tionary - execution of accompanying operations: preparation, preser-vation, acceptance for transportation, choice of the mode of transport, loading, maintenance, unloading, transfer to the receiver, documenting, insurance and protection. Thus, a network of transport and forwarding services, which is a separate subject of entrepreneur-ial activity in transport and has its own market, laws and rules, has been formed and developed. Modern expedition is considered as a delivery system, the forwarder - as the business entity, which acts as the organizer of transportation and creates the optimal scheme of delivery from the manufacturer to the consumer with the participa-tion of several types of transport using special transport and forward-ing documents. At the present stage, the forwarder is the main link between the shipper, the carrier and the consignee. Therefore, study-ing the discipline "Transport and forwarding activity" is an important element in the training of masters by the specialty 275 "Transport technologies (on road transport)". The course of "Transport and forwarding activity" is considered to be a multidisciplinary one, involving the use of modern learning technologies within the framework of a competency-based approach

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 02-02-22, транспортно-експедиторська діяльність, транспортно-експедиторське обслуговування, мультимодальні перевезення, заявка, накладна CMR, договір транспортного експедирування, forwarding activity, forwarding service, multimodal transportation, application, waybill CMR, freight forwarding con-tract.
Шифр: 02-02-22
Subjects: Шифр галузі знань > 27 Транспорт
Шифр галузі знань > 27 Транспорт > 275 Транспортні технології (На автомобільному транспорті)
Divisions: Навчально-науковий механічний інститут > Транспортних технологій і технічного сервісу
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 08 Nov 2018 09:35
Last Modified: 08 Nov 2018 09:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12074

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year