Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-74 Пивоварчук, Л. В. (2019) Робоча програма «Міжнародна інвестиційна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY" specialty 292 International economic relations. [Робочі програми]

[img] Text
06-12-74.docx

Download(59kB)

Abstract

Інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку країни, визначають стан виробництва, рівень технічної оснащеності підприємств, можливості структурної перебудови економіки, вирішення соціальних і екологічних проблем. Від ефективності інвестиційної політики залежить загальне зростання економіки. Інвестиції є одним з найголовніших засобів, що дозволяють забезпечити вихід економіки з кризи та підвищити якісні показники господарської діяльності, якими визначається конкурентоспроможність та економічне зростання. Розвиток міжнародної інвестиційної діяльності потребує розширення спектра знань для успішного ведення справ на міжнародних ринках. Ці знання можна отримати вивчаючи навчальну дисципліну «Міжнародна інвестиційна діяльність», що формує економічне мислення та розуміння закономірностей міжнародної інвестиційної діяльності, дослідження перспектив розвитку міжнародної інвестиційної діяльності в Україні та у глобальному масштабі. Вивчення цієї дисципліни спрямовано на дослідження процесів міжнародної інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів. Investments play an important role in the economic development of the country, determine the state of production, the level of technical equipment of enterprises, the possibility of structural adjustment of the economy, the solution of social and environmental problems. The overall economic growth depends on the effectiveness of investment policy. Investments are one of the most important means to ensure the economy's exit from the crisis and to increase the quality of economic activity, which determines competitiveness and economic growth. The development of international investment activity requires the expansion of the knowledge spectrum for successful conduct of business in international markets. This knowledge can be obtained by studying the discipline "International Investment Activity", which forms the economic thinking and understanding of the laws of international investment activity, the study of the prospects of the development of international investment activity in Ukraine and on a global scale. The study of this discipline is aimed at studying the processes of international investment activity of economic entities

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-74, інвестиції, інвестиційна інфраструктура, зовнішньоекономічна діяльність, фондовий ринок, цінні папери, investments, investment infrastructure, foreign economic activity, stock market, securities
Шифр: 06-12-74
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 19 Feb 2019 09:18
Last Modified: 19 Feb 2019 09:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13576

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year