Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна статистика» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Public Statistics", 281 "Public Management and Administration"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-102 Якимчук, А. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Публічна статистика» для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». Program of the Discipline "Public Statistics", 281 "Public Management and Administration". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-14-102 (1).pdf

Download(830kB) | Preview

Abstract

«Публічна статистика» – ключова дисципліна, яка формує управлінську еліту задля забезпечення взаємодії інтересів підприємництва, політики, громадянського суспільства з метою розробки та прийняття ефективних управлінських рішень на основі статистичних показників регіональної звітності. Основними завданнями навчальної дисципліни є: вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів дисципліни "Регіональна статистика"; вивчення системи статистичних показників і індикаторів, які характеризують соціально-економічні та екологічні процеси у регіоні з урахуванням прийнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики; дослідження методики розробки і проведення спеціальних досліджень, переписів, анкетування, опитувань, що орієнтовані на виконання основних цілей регіональної статистики; вивчення методики формування на єдиній методологічній основі інформаційного фонду регіональної статистики; набуття практичних навичок розв’язання практичних задач у сфері формування і аналізу регіональних статистичних показників. Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: принципи організації системи регіональної статистики України; методику формування основних статистичних показників регіону; показники стану та динаміки фактичних показників регіональної статистики; показники визначення ефективності діяльності органів регіональної статистики; Студенти повинні уміти: розраховувати показники, що характеризують стан, формування та ефективність регіональної статистичної системи; визначати та аналізувати основні статистичні показники соціально- економічного та екологічного стану і розвитку регіону. «Public Statistics» is a key discipline that forms the management elite in order to ensure the interaction between the interests of entrepreneurship, politics, and civil society in order to develop and adopt effective management decisions based on statistical indicators of regional accountability. The main tasks of the discipline are: studying the basic concepts, categories, systems, tools and algorithms of the discipline "Public statistics"; studying the system of statistical indicators and indicators characterizing socio-economic and ecological processes in the region taking into account the international accounting and statistics system adopted in international practice; research on the methodology for the development and implementation of special surveys, censuses, questionnaires, surveys aimed at achieving the main goals of regional statistics; studying the methodology of formation of a regional fund information fund on a unified methodological basis; acquiring practical skills in solving practical problems in the field of formation and analysis of regional statistical indicators; After studying the discipline students must know: principles of organization of the system of regional statistics of Ukraine; methodology for forming the main statistical indicators of the region; indicators of the state and dynamics of actual indicators of regional statistics; indicators of determining the effectiveness of the activities of regional statistics bodies; Students should be able to: calculate indicators characterizing the state, formation and efficiency of the regional statistical system; to identify and analyze the main statistical indicators of the socio-economic and ecological condition and development of the region

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-102, держава, статистика, політика, кодекс, регіон, state, statistics, policy, code, region
Шифр: 06-14-102
Subjects: Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування
Шифр галузі знань > 28 Публічне управління та адміністрування > 281 Публічне управління та адміністрування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 11 Nov 2019 10:58
Last Modified: 11 Nov 2019 10:58
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16329

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year