Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”Physics of the Earth” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources", "Geography of recreation and tourism"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-105 Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика Землі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Геологія», «Гідрологія», спеціальності 103 «Науки про Землю» та освітньо-професійними програмами «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами», «Географія рекреації і туризму» спеціальності 106 «Географія». Program of the Discipline ”Physics of the Earth” Specialty 103 "Science аbout the Еarth", 106 "Geography specialization Geology, Hydrology, Constructive geography, management of water and mineral resources", "Geography of recreation and tourism". [Робочі програми]

[img] Text
01-05-105 (1).pdf

Download(832kB)

Abstract

Фізика Землі – це виокремлений самостійний напрям наук про Землю та географії, яка має свої специфічні особливості. Навчальна дисципліна ”Фізика Землі”, як складова наук про Землю, є дуже актуальною з огляду на необхідність розв’язання практичних задач для геологічних структур і явищ, що стосуються аналізу геологічних процесів на поверхні та в надрах Землі, що дасть змогу охарактеризувати основні фізичні взаємодії та фізичні поля Землі, що є визначальними під час геологічних та інженерно-геологічних процесів. Вивчення дисципліни Фізика Землі дозволить студентам бачити природні геологічні, інженерно-геологічні процеси у призмі фізичних законів. Програма розрахована для студентів спеціальності ”Науки про Землю”, та «Географія». Вивчення дисципліни Фізика Землі дає розуміння того, що все на Землі – у надрах, на її поверхні, у космосі – утворюється внаслідок перетворення речовини (зміни її фізичних, механічних, петрофізичних властивостей) та енергії, про що свідчать певні геологічні процеси і виникнення різноманітних геологічних структур, зумовлене фундаментальними взаємодіями та впливом геофізичних полів Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Навчальна дисципліна „Фізика Землі” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра «Наук про Землю» та «Географія». Вона є базовою для вивчення в подальшому такої дисципліни як „Основи геофізики”. Earth Physics is a separate independent direction of Earth Sciences and Geography, which has its specific features. The course "Physics of the Earth", as a component of the Earth sciences, is very relevant in view of the need to solve practical problems for geological structures and phenomena related to the analysis of geological processes on the surface and in the Earth's interior, which will allow to characterize the basic physical interactions and the physical fields of the Earth, which are decisive during geological and engineering-geological processes. Studying the discipline of Earth Physics will allow students to see the natural geo-logical, engineering-geological processes in the prism of physical laws. The program is designed for students majoring in "Earth Sciences" and "Geography". The study of the discipline Physics of the Earth gives an understanding that everything on Earth - in the bowels, on its surface, in space - is formed by the transformation of matter (changes in its physical, mechanical, petrophysical properties) and energy, as evidenced by certain geological processes and occurrences of various geological structures, caused by fundamental interactions and the influence of geo-physical fields The place of the discipline in the structural and logical scheme. The course "Physics of the Earth" is part of the cycle of professional training of specialists of the Bachelor's Degree in "Earth Sciences" and "Geography". It is the basis for further study of such discipline as "Fundamentals of Geophysics"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-105, фізичне поле, сила тертя, сила Коріоліса, гравітаційні взаємодії та гравітаційне поле, електромагнітні сили, ядерні сили, Earth, physics, interaction, dynamics, transformations, geo-office fields, geological environment, geological processes, physical processes, exogenous processes, endogenous processes, physical properties
Шифр: 01-05-105
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 106 Географія
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 06 Feb 2020 10:29
Last Modified: 06 Feb 2020 10:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16951

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year