Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна та комп'ютерна графіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Engineering and Computer Graphics" specialty 123 "Computer Engineering"

Downloads

Downloads per month over past year

04-04-28 Ольшанський, П. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна та комп'ютерна графіка” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою 123 ”Комп`ютерна інженерія” денної і заочної форм навчання. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Engineering and Computer Graphics" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

[img] Text
04-04-28 (1).pdf

Download(870kB)

Abstract

Програма навчальної дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка» передбачає вивчення методів роботи із сучасним програмним забезпеченням, системного підходу до розв'язування інженерно-технічних задач з допомогою ПК, пошуку і опрацювання інформації з використанням сучасних технологій. Комп’ютерна графіка – це галузь знань, в якій, з одного боку, накопичено значний багаж знань, з іншого боку, здійснюється постійний розвиток методів, алгоритмів та практичних застосувань, це складна і різноманітна дисципліна. Комп’ютерна графіка є важливою компонентою освіти сучасного спеціаліста. В багатьох випадках потреби в графіці можуть бути забезпечені різними існуючими графічними бібліотеками та системами. Однак, постійно виникає необхідність створювати спеціальні графічні програмні засоби. Зробити це можна, якщо оволодіти практичними навичками розв’язування типових задач комп’ютерної графіки та відповідними теоретичними знаннями. The program of the course "Engineering and Computer Graphics" involves the study of methods of working with modern software, a systematic approach to solving engineering problems using a PC, finding and processing information using modern technologies. Computer graphics - this is a branch of knowledge, which, on the one hand, has accumulated a considerable amount of knowledge, on the other hand, there is a constant development of methods, algorithms and practical applications, this is a complex and diverse discipline. Computer graphics are an important component of the education of a modern specialist. In many cases, graphics needs can be provided by various existing graphical libraries and systems. However, there is always a need to create special graphical software tools. You can do this if you master the practical skills of solving typical computer graphics tasks and relevant theoretical knowledge

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-04-28, растр, графічний примітив, вектор, алгоритм, перетворення, відображення, raster, graphic primitive, vector, algorithm, transform, reflection
Шифр: 04-04-28
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 123 Комп’ютерна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Обчислювальної техніки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:28
Last Modified: 21 Feb 2020 10:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17158

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year