Силабус освітньої компоненти «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура

Downloads

Downloads per month over past year

05-03-04S Полтавченко, Т. В. (2021) Силабус освітньої компоненти «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів», за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. [Силабус]

[img] Text
05-03-04S.pdf

Download(405kB)

Abstract

Навчальна дисципліна “Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств” є нормативною дисципліною для підготовки студентів спеціальності "Водні біоресурси та аквакультура" з галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" денної та заочної форм навчання, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів за освітнім рівнем "магістр". Навчальна дисципліна готує фундамент для підготовки майбутніх спеціалістів працювати, або створювати бізнес в рибогосподарській галузі. Предметом дисципліни є вивчення студентами основних засад ведення бізнесу в сучасних умовах, як особливого виду економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, новаторством, здібністю до ризику, вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку). Метою дисципліни "Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств": ознайомити студентів з основами підприємницької діяльності у рибогосподарській галузі; особливостями створення та економічної діяльності малих підприємств та фермерських господарств. Завдання дисципліни- полягає у засвоєнні студентами прикладів передового досвіду економічної діяльності підприємств рибогосподарської галузі. У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: – основні поняття та наукові засади дисципліни, – умови створення та діяльність малих підприємств рибогосподарської галузі за наступними напрямками діяльності: розведення та вирощування риб і нерибних об'єктів аквакультури; промисловий вилов риби та інших гідробіонтів, переробка риби та морепродуктів. Уміти: Розробляти стратегію та визначати тактику малого підприємства з урахуванням особливостей економічного стану України; здійснювати планування та прогнозування діяльності на основі економічних розрахунків..

Title in English

SYLLABUS Business organization and financial activity of fishery enterprises ОК 7 Code in Educational Program Educational level: Magister’s (second) 20 Fields of knowledge Agricultural Sciences and Food 207 Specialty Aquatic Bioresources and Aquaculture Educational Program: Protection, reproduction and rational use of hydrobioresources

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 05-03-04S, організація бізнесу, фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
Шифр: 05-03-04S
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 207 Водні біоресурси та аквакультура
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Водних біоресурсів
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 28 Aug 2021 09:26
Last Modified: 07 Sep 2021 09:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20978

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year