ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ АВАНКАМЕРИ ПРОЇЗДУ ГРЕБЛІ «ДНІПРОВСЬКА ГЕС»

Downloads

Downloads per month over past year

Онищенко, А. М. and Ковальчук, В. В. and Гібаленко, О. М. and Шалінський, В. В. and Чиженко, Н. П. and Гаркуша, М. В. and Onyshchenko, A. М. and Kovalchuk, V. V. and Нibalenko, O. М. and Shalinskyі, V. V. and Chуzhenko, N. Р. and Harkusha, M. V. (2021) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ АВАНКАМЕРИ ПРОЇЗДУ ГРЕБЛІ «ДНІПРОВСЬКА ГЕС». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 26-38.

[img] Text
Vt963 (1).pdf

Download(996kB)

Abstract

У роботі на основі виконаного обстеження мостового переходу аванкамери проїзду греблі «Дніпровська ГЕС» наведено основні пошкодження та дефекти поперечної балки моста через аванкамеру біля деформаційного шва. За результатами часткового обстеження, встановлено наступні дефекти поперечної балки моста через аванкамеру біля деформаційного шва № 11, а саме: наскрізна корозія стінки поперечної балки над опорною діафрагмою головної балки; наскрізна корозія стінки поперечної балки на консолях та корозія металу, руйнування антикорозійного покриття по всій площі поверхні поперечної балки. Встановлено, що головною причиною дефектів поперечної балки моста є незадовільний технічний стан вище розміщеного деформаційного шва, внаслідок чого нижче розташовані конструкцій протягом тривалого часу піддавались негативному впливу води, яка стікала з проїзної частини. Надано рекомендації із заміни конструкцій морально та фізично застарілого деформаційного шва із ковзним листом на деформаційний шов D160 виробництва MAURER. Наведено схему підсилення поперечної балки моста через аванкамеру біля деформаційного шва та подано порядок виконання робіт, щодо підсилення балки. Для покращення умов огляду нижнього поясу прогонової будови та догляду за спорудою протягом її експлуатації запропоновано збільшення підмостового габариту. Зміна поперечного ухилу проїзної частини на ділянках віражів створено за рахунок трапецеїдального скосу бокових стінок головних балок та примусової натяжки на укрупнювальній збірці виготовлених за звичайною технологією плоских карт ортотропної плити. При цьому поздовжні ребра можуть легко повертатися у вирізах стінок поперечних балок, а карта плити, без особливих додаткових напружень, закручується, створюючи необхідний відгін віражу в межах монтажного блоку. Встановлено, що поперечні балки ортотропної плити на ділянках відгону віражів мають скоси вертикальних стінок біля монтажних стиків із різними кутами відповідно куту повороту проїзної частини.

Title in English

ENSURING OPERATING RELIABILITY OF THE BRIDGE CROSSING OF THE DNIPROVSKA HPP DRIVES

English abstract

The main damages and defects of the transverse beam of the bridge through the advance chamber near the deformation seam are presented on the basis of the performed inspection of the bridge crossing of the advance chamber of the Dnieper Hydroelectric Power Station dam passage. According to the results of the partial inspection, the following defects of the transverse beam of the bridge through the pre-chamber near the deformation seam № 11 were found, namely: through corrosion of the transverse beam wall above the support diaphragm of the main beam; through corrosion of a wall of a crossbeam on consoles and corrosion of metal, destruction of an anticorrosive covering on all area of a surface of a crossbeam. It was found that the main cause of defects in the transverse beam of the bridge is unsatisfactory technical condition of the aboveplaced deformation seam, as a result of which the lower structures for a long time were negatively affected by water flowing from the roadway. Recommendations for replacing the structures of morally and physically obsolete expansion joints with sliding sheet with expansion joints D160 made by MAURER are given. The scheme of reinforcement of the transverse beam of the bridge through the pre-chamber near the deformation seam is given and the order of works on reinforcement of the beam is given. To improve the conditions of inspection of the lower belt of the girder structure and care for the structure during its operation, it is proposed to increase the bridge size. The change of the transverse slope of the carriageway in the sections of the turns is created due to the trapezoidal bevel of the side walls of the main beams and forced tension on the enlarging assembly of flat maps of orthotropic plates made by conventional technology. In this case, the longitudinal ribs can be easily rotated in the cutouts of the walls of the transverse beams, and the plate map, without special additional stresses, twists, creating the necessary deflection of the bend within the mounting block. It is established that the transverse beams of the orthotropic slab in the areas of distillation of turns have bevels of vertical walls near the mounting joints with different angles according to the angle of rotation of the carriageway.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: мостовий перехід; ГЕС; гребля; експлуатаційна надійність; підсилення; bridge crossing; hydroelectric power station; dam; operational reliability; reinforcement
УДК: 627.8.093
Бібліографічний опис: Забезпечення експлуатаційної надійності мостового переходу аванкамери проїзду греблі «Дніпровська ГЕС» / А. М. Онищенко, В. В. Ковальчук, О. М. Гібаленко [та ін.] // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2021. - Вип. 4(96). - С. 26-38.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021 > Вісник 4
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2021
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 31 May 2022 10:59
Last Modified: 31 May 2022 10:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/23559

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year