Силабус освітньої компоненти “Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія»

Downloads

Downloads per month over past year

05-01-48S Мороз, О. С. (2022) Силабус освітньої компоненти “Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

[img] Text
05-01-48S.pdf

Download(1MB)

Abstract

Мета викладаннѐ освітньої компоненти «Програмуваннѐ врожая» дозволѐю систематизувати та узагальнити існуячі положеннѐ і розробки програмуваннѐ врожаїв з кількісноя оцінкоя впливу основних факторів навколишнього середовища на продуктивність культури. Тому метоя дисципліни ю набуттѐ студентами практичних знань щодо науково-обгрунтованого програмуваннѐ росту рослин, практично цілеспрѐмованої оптимізації формуваннѐ урожая за допомогоя швидкого визначеннѐ необхідних агротехнічних заходів і заданих режимів вирощуваннѐ с.-г. культур. Завданнѐ компоненти полѐгаю у: - вирішенні проблеми одержаннѐ високих стабільних врожаїв с.-г. культур шлѐхом визначеннѐ впливу основних екологічних факторів на продуктивність культур; - встановленні ступенѐ забезпеченості цими факторами в тих чи інших природно-кліматичних умовах та можливістя та необхідністя їх регуляваннѐ; - вмінні оцінити вплив лімітуячи факторів на формуваннѐ врожаїв с.-г. культур і подолати їх негативні наслідки; - здатності створеннѐ агрометеорологічного прогнозуваннѐ врожайності окремих культур на різних етапах їх розвитку. Студент повинен знати: - теоретичні, біологічні, економічні, організаційно-технічні основи прогнозуваннѐ і програмуваннѐ урожайності с.-г. культур; - методи і способи прогнозу і програмуваннѐ; - вплив абіотичних факторів та формуваннѐ врожаїв с.-г. культур в залежності від регіону вирощуваннѐ і методи їх регуляваннѐ; - вплив технологічних процесів на формуваннѐ врожая і пошук взаюмозв’ѐзків між абіотичними факторами і технологічними процесами; - принципи використаннѐ комп’ятерних програм при визначенні оптимальних рішень длѐ одержаннѐ запланованого врожая; вміти: - визначати потенційний та дійсно можливий врожай за кліматичним забезпеченнѐм регіону і потенціальних можливостей культури; - розрахувати норми добрив і систему їх застосуваннѐ під запланований врожай польових та овочевих культур; - скласти баланс і за умов зрошеннѐ розробити систему повного забезпеченнѐ посів польових та овочевих культур вологоя.

Title in English

SYLLABUS Harvest programming ОК 42 Code in Degree Programme Educational level: Bachelor’s (first) 20 Fields of knowledge Agricultural sciences and food 201 Speciality Agronomy Educational Program: Agronomy

Item Type: Силабус
Additional Information: попередня версія силабусу 05-01-140S
Uncontrolled Keywords: 05-01-48S, програмування, врожай
Шифр: 05-01-48S
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 201 Агрономія
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
Depositing User: Н.В. Тарасюк
Date Deposited: 19 Sep 2022 11:05
Last Modified: 19 Sep 2022 11:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24126

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year