Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова /німецька/ за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» усіх форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

06-09-57M Купчик, Л. Є. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова /німецька/ за професійним спрямуванням» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-09-57М.pdf

Download(3MB)

Abstract

Третинний сектор економіки, чи сфера послуг, значне місце серед яких займають сфери туризму і готельно-ресторанної справи, вимагає від сучасного фахівця високого рівня володіння декількома мовами, що зумовлює потребу в інтегруванні курсів другої іноземної мови для студентів, що навчаються за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм». Навчальна дисципліна «Друга іноземна мова /німецька/ (за професійним спрямуванням)» передбачає забезпечення базового практичного інструментарію для усного та письмового спілкування у повсякденному та студентському житті і вивчення базового термінологічного апарата для фахівців готельно-ресторанної та туристичної сфер. Знання німецької мови дозволять майбутньому фахівцю безпосередньо знаходити та розширювати професійні контакти у сфері послуг на європейському німецькомовному ринку. Вивчення німецької як другої іноземної мови (L3) (за професійним спрямуванням) здійснюється на основі компетентнісного, комунікативного та студенто-центрованого підходів з урахуванням дидактики багатомовності (вивчення дисципліни інтегрує навчальні стратегії вивчення іноземних мов, сформовані під час вивчення рідної (L1), першої іноземної (L2) та другої іноземної (L3) мов) і спрямоване на формування у здобувачів вищої освіти лінгвістичної, комунікативної та соціокультурної компетентностей та навичок використання мови у професійній діяльності. Так, курс націлений на формування вмінь усного та писемного мовлення, інтерактивних навичок, удосконалення різних видів мовленнєвої діяльності студента на рівні елементарного користувача мови, у т.ч. у професійній сфері. Цілями курсу є: 1) сформувати здатність розуміти речення і часто вживані вислови, повязані з безпосередньо знайомими сферами; 2) сформувати уміння порозумітися у простих, рутинних ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін інформацією про відомі речі; 3) сформувати вміння простими засобами описати власне походження, освіту, безпосереднє оточенняі речі безпосередньої необхідності; сприяти розвитку пізнавальних інтересів здобувачів вищої освіти шляхом їх знайомства з культурою німецькомовних країн (Німеччини, Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну). Дані методичні рекомендації та навчальні завдання укладено відповідно до силабуса і містять завдання, спрямовані на формування комунікативних навичок рівнях А2 відповідно до глобальної шкали англійської мови. Курс розрахований на студентів усіх спеціальностей НУВГП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які вивчають англійську мову в усіх її аспектах в рамках комплексу підходів: компетентнісного, студенто- та завдання-орієнтованого. Завдання, запропоновані у розробці, спрямовані на формування у студентів комунікативної, мовної, лінгвосоціокультурної компетентності в рамках студенто-, завдання- та компетентнісно-орієнтованого підходів до навчання, формування інтерактивних навичок і вмінь усного та писемного англомовного мовлення з послідовним удосконаленням кожного окремого виду мовленнєвої діяльності на переході від рівня А2 до рівня В1 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. «Друга іноземна мова (за професійним спрямувнням)», вивчення якої передбачає використання сучасних Інтернет контенту, інформаційно-комунікаційних технологій навчання міжкультурної комунікації, соціальних форм роботи, є одним із шляхів розвитку стратегій вивчення іноземних мов, формування мультилінгвальної і мультикультурної особистості, здатної розвивати навички вивчення іноземних мов упродовж життя.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 06-09-57M, друга іноземна мова /німецька/
Шифр: 06-09-57M
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 241 Готельно-ресторанна справа
Шифр галузі знань > 24 Сфера обслуговування > 242 Туризм
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Іноземних мов
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 20 Sep 2022 09:37
Last Modified: 20 Sep 2022 09:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24151

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year