Силабус навчальної дисципліни «Водні шляхи і порти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-15S Шинкарук, Л. А. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Водні шляхи і порти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

[img] Text
01-04-15S.pdf

Download(677kB)

Abstract

Інженери-гідротехнікам можуть проектувати, будувати, експлуатувати та досліджувати різноманітні споруди, робота яких пов’язана з використанням водних ресурсів. До цих гідротехнічних об’єктів відносять також водні шляхи і споруди на них: суднохідні шлюзи, суднопідіймачі, річкові й морські порти, платформи для добування корисних копалин на континентальному шельфі, мостові переходи, трубчасті споруди тощо. Навчальна дисципліна «Водні шляхи і порти» є одною з основних дисциплін, які формують магістрів за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво», спроможнім вирішувати вищезазначені завдання щодо воднотранспортних споруд. Дисципліна «Водні шляхи і порти» має міждисциплінарний характер, який передбачає використання сучасних технологій навчання в поєднанні дисциплін фахової підготовки з дисциплінами гуманітарного циклу. Мета навчальної дисципліни «Водні шляхи і порти» є формування в майбутніх магістрів, що навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» системи знань про водні шляхи, водний транспорт, конструкції, основи проектування та експлуатації воднотранспортних гідротехнічних споруд. Ціль вивчення навчальної дисципліни полягає в наступному:  вивчення основних вимог водного транспорту до гідротехнічних споруд;  набуття практичних навичок під час проектування воднотрансптних гідротехнічних споруд;  формування вмінь творчого пошуку нових та вдосконалення існуючих конструкцій споруд, методики їх розрахунків й рекомендацій з експлуатації. В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:  основні конструкції воднотранспортних гідротехнічних споруд;  принципи та методи гідравлічних і статичних розрахунків воднотранспортних гідротехнічних споруд;  умови експлуатації воднотранспортних гідротехнічних споруд різного призначення;  виконувати обстеження та дослідження воднотранспортних гідротехнічних споруд. вміти:  аналізувати і оцінювати природні та техніко-економічні умови будівництва воднотранспортних гідротехнічних споруд;  обґрунтовувати вибір та здійснювати проектування оптимальних конструкцій воднотранспортних гідротехнічних споруд та їх елементів;  оцінювати стан споруд, які знаходяться в експлуатації з метою встановлення необхідності проведення поточних і капітальних ремонтів;  рекомендувати умови з експлуатації споруд з врахуванням охорони навколишнього середовища. Методи навчання. Для викладання лекційного курсу розроблено конспект лекцій та використовується інтерактивна дошка.

Title in English

SYLLABUS Waterways and ports Д13 Code in Educational Program Educational level: master's (second) 19 Fields of knowledge: Construction and architecture 194 Field of study: Hydrotechnical building, water ingineering and water technologies Educational Program: Hydrotechnical building

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 01-04-15S, водні шляхи, порти
Шифр: 01-04-15S
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Н.В. Тарасюк
Date Deposited: 26 Sep 2022 07:48
Last Modified: 26 Sep 2022 07:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24260

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year