СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОРТУ ЯК БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Downloads

Downloads per month over past year

Безтелесна, Л. І. and Паламарчук, О. С. and Козійчук, В. С. and Beztelesna, L. I. and Palamarchuk, O. S. and Koziichuk, V. S. (2022) СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОРТУ ЯК БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 13-25.

[img] Text
Ve982 (1).pdf

Download(437kB)

Abstract

У статті розглянуто соціально-економічну роль спорту в національній та світовій економіці. Відображено обсяги та структуру фінансування спорту в Україні. Виокремлено тенденції, що характерні для фінансування фізкультури та спорту в Україні та світі та зазначено причини їх прояву. Обґрунтовано, що спорт є бізнесом у сфері видовищ і розваг. Доведено, що подальше стратегічне управління розвитком спорту як бізнесом вимагає використання не лише фінансових, але й інформаційних ресурсів. Великий обсяг кількісної та якісної інформації, отриманої зі складних і динамічних ситуацій у спорті, необхідно ретельно поширювати та чітко представляти. Визначено, що ефективна співпраця бізнесових структур із сферою спорту забезпечується через залучення технічного та фінансового ступенів спонсорства. Цікавість до спорту як бізнесу в Україні зростає, особливо серед регіональних інвесторів, і лише за реалізації професійного менеджменту спорт може стати однією з точок зростання бізнесу в регіоні. Виявлено, що участь у спортивному житті приватних спонсорів немає системного характеру, а тому не змінює ситуацію загалом, хоча і створює деякі успішні феномени в окремих видах спорту. Показано, що на сьогодні левова частка професійних та навіть любительських вітчизняних футбольних клубів мають спонсорські контракти та продають рекламу. Доведено, що подальший розвиток спорту як видовищного і розважального бізнесу вимагає використання інструментів аналітики для прогнозування і моделювання спортивних подій.

Title in English

STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF SPORTS AS A BUSINESS IN UKRAINE

English abstract

The article examines the socio-economic role of sport in the national and world economy. The volumes and structure of sports financing in Ukraine are shown. The trends characteristic of the financing of physical education and sports in Ukraine and the world are singled out and the reasons for their manifestation are indicated. It is well-founded that sport is a business in the field of spectacle and entertainment. It has been proven that the further strategic management of the development of sports as a business requires the use of not only financial, but also informational resources. The large amount of quantitative and qualitative information obtained from complex and dynamic situations in sport needs to be carefully disseminated and clearly presented. It was determined that effective cooperation of business structures with the field of sports is ensured through the involvement of technical and financial degrees of sponsorship. Interest in sports as a business in Ukraine is growing, especially among regional investors, and only with the implementation of professional management, sports can become one of the points of business growth in the region. It was found that the participation of private sponsors in the sports life is not of a systemic nature, and therefore 25 Вісник НУВГП does not change the situation in general, although it creates some successful phenomena in certain types of sports. It is shown that today the lion's share of professional and even amateur domestic football clubs have sponsorship contracts and sell advertising. It is proven that the further development of sports as a spectacle and entertainment business requires the use of analytical tools for forecasting and modeling sports events.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: спорт; розвиток; бізнес; спонсорство; аналітика, sport; development; business; sponsorship; analytics
УДК: 330.13:796.05
Бібліографічний опис: Безтелесна Л. І. Стратегічне управління розвитком спорту як бізнесу в Україні / Л. І. Безтелесна, О. С. Паламарчук, В. С. Козійчук // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 13-25.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 30 Sep 2022 12:26
Last Modified: 30 Sep 2022 12:26
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24362

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year