Силабус освітньої компоненти «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика»

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-83S Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

[img] Text
04-01-83S.pdf

Download(716kB)

Abstract

Програма нормативної навчальної дисципліни «Програмування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю «Прикладна математика». Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна є складовою частиною блоку фундаментальної підготовки та відноситься до навчальних дисциплін циклу фахової підготовки студентів. Дисципліна «Програмування» спрямована на вивчення основ алгоритмiзацiї, особливостей програмування інженерно-технiчних та наукових задач мовою високого рiвня, методiв побудови та використання програмних комплексiв, на опанування студентами практичних навикiв програмного розв’язання математичних задач. Під час вивчення даної дисципліни студенти здобудуть знання, які допоможуть ефективно використовувати сучасні розробки технологій програмування при вивченні спеціальних дисциплін. Мета: засвоєння студентами основних понять і методів алгоритмізації, програмування та розв’язку математичних задач з використанням персонального комп’ютера, мови програмування С++ та сучасних технологій програмування, формування наукового світогляду та здатності до засвоєння та постійного оновлення професійних знань, оскільки на сьогоднішній момент C++ - одна з найпотужніших і затребуваних мов програмування. Завдання: сформувати у студентів знання методів алгоритмізації та розв’язання практичних задач з використанням сучасних технологій програмування; підготувати студентів до ефективного використання технологій програмування при вивченні спеціальних дисциплін, підготувати студентів до використання отриманих знань і навиків при розв’язуванні практичних задач, а також при написанні кваліфікаційних та магістерських робіт. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 1. Класичні і сучасні методи та прийоми програмування. 2. Базові засади ООП. 3. Поняття розумного вказівника. 4. Особливості перевантаження. 5. Принципи наслідування. вміти: а) застосовувати прийоми та методи підготовки задач для їх розв’язання на ПК; б) вивчити основні засоби та прийоми алгоритмізації і програмування типових обчислювальних процесів; в) вивчити методи структурного та об’єктно-орієнтованого програмування; г) отримати практичні навики роботи в середовищі програмування C++; е) працювати з дружніми функціями; є) працювати з динамічними структурами даних; ж) використовувати потоки.

Title in English

SYLLABUS Programming ОК16 Code in Degree Program Level of education: Bachelor’s (first) 11 Fields of knowledge: Mathematics and statistics 113 Field of study: Applied mathematics Degree Program: Applied mathematics

Item Type: Силабус
Uncontrolled Keywords: 04-01-83S, програмування
Шифр: 04-01-83S
Subjects: Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика
Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика > 113 Прикладна математика
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: Н.В. Тарасюк
Date Deposited: 30 Sep 2022 12:30
Last Modified: 30 Sep 2022 12:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24376

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year