ОСОБЛИВОСТІ КАСКАДНОЇ ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ НЕТРАДИЦІЙНИМИ КОРМАМИ

Downloads

Downloads per month over past year

Гриб, Й. В. and Петрук, А. М. and Hryb, Y. V. and Petruk, A. M. (2022) ОСОБЛИВОСТІ КАСКАДНОЇ ГОДІВЛІ СТАВОВИХ РИБ НЕТРАДИЦІЙНИМИ КОРМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 25-36.

[img] Text
Vs320223 (1).pdf

Download(435kB)

Abstract

Вирощування риби тісно пов'язане з її годівлею, метою якої є отримання максимальної кількості продукції високої якості в найкоротші терміни за мінімальних витрат кормів. При цьому домінуючого значення набуває комерційний аспект, де прибуток є вирішальним фактором. Тому у годівлі риб триває постійний пошук шляхів здешевлення кормів і підвищення їх продуктивності, що поступово, але досить важко досягається з причини явного протиріччя цих завдань. На початку діяльності фермерських господарств у галузі рибного господарства найдоцільніше застосувати напівінтенсивний спосіб вирощування, який не передбачає занадто складних рибницьких процесів [1‒2]. Технологія годівлі риби передбачає раціональне використання кормів з метою отримання високої рибопродуктивності при найменших витратах кормів на приріст маси риби. При цьому необхідно добиватись найкращої якості кормів та оптимального вмісту в них поживних речовин для забезпечення нормального перебігу фізіологічних процесів з урахуванням вікової і видової специфіки культивованих риб [2‒3]. У зв'язку із збільшенням вартості штучних кормів та з метою зниження експлуатаційних затрат в сучасний період зростає необхідність використання нетрадиційних кормів – рослинного походження, продуктів переробки сільськогосподарської продукції, пасти зі смітної риби та рослинної сировини водного середовища та суходолу. Критерієм вартості та ефективності нетрадиційних кормів є наявність у них високого вмісту сирого протеїну та безазотистих екстрактивних речовин. Найвищий вміст сирого протеїну виявлений у соняшниковому шроті (42%), люпині (до 40%), у стрілолисті та різкому зниженні у зернових кормах (висівках пшениці – до 17%, висівки – до 15%, кукурудза – до 10%). Враховуючі нерівнозначність вмісту сирого протеїну у нетрадиційних кормах та динаміки маси природного живого корму за вегетаційний період необхідно їх збалансовувати, щоб отримати необхідну масу товарної риби. Для цього складається план потреби природних (нетрадиційних) кормів і штучних комбікормів (при їх співвідношенні 50:50) та план використання для кожної водойми та певної щільності посадки риб. Рекомендована щільність посадки складає від 2,0 до 4,0 тис. зарибку на гектар водного середовища.

Title in English

PECULIARITIES OF CASCADE FEEDING OF POWDERFISH FISH WITH NON-TRADITIONAL FEED

English abstract

Growing fish is closely related to its feeding, which aims to obtain the maximum number of high quality products in the shortest possible time with minimal feed costs. In this case, the commercial aspect becomes dominant, where profit is the deciding factor. Therefore, in the feeding of fish there is a constant search for ways to reduce the cost of feed and increase their productivity, which is gradually but difficult to achieve due to the apparent contradiction of these objectives. At the beginning of the activity of farms in the field of fisheries, it is best to use a semi-intensive method of cultivation, which does not involve too complex fish farming processes. Fish feeding technology involves the rational use of feed in order to obtain high fish productivity at the lowest cost of feed to increase fish weight. At the same time it is necessary to achieve the best quality of feed and optimal content of nutrients in them to ensure the normal course of physiological processes, taking into account the age and species specifics of farmed fish. Normalized feeding of fish can be carried out if we take into account the quality and nutritional value of artificial feed, the density of fish in multiculture, the development of natural feed base, the physiological state of fish and the goal of production. Depending on the technology of fish production and the type of specific features of specific cultivation objects, a large number of feed materials are used. Due to the increase in the cost of artificial feed and due to the reduction of operating costs in modern times require the use of nontraditional feed – plant origin, agricultural products, pasta from fish and plant raw materials of the aquatic environment and land. The criterion for the cost and effectiveness of non-traditional feeds is their high content of crude protein and nitrogen-free extractives. Given the inequality of crude protein content in non-traditional feeds and the dynamics of the mass of natural live feed during the growing season, it is necessary to balance them to obtain the required weight of marketable fish.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: нетрадиційні корми; сирий протеїн; кормовий коефіцієнт; комбікорми; годівля; unconventional feeds; crude protein; feed ratio; compound feeds; feeding
УДК: 639.311
Бібліографічний опис: Гриб Й. В. Особливості каскадної годівлі ставових риб нетрадиційними кормами / Й. В. Гриб, А. М. Петрук // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 3(99). - С. 25-36.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Oct 2022 09:21
Last Modified: 17 Oct 2022 09:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24547

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year