КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ШВИДКИХ КОНУСОПОДІБНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ З АВТОМАТИЗОВАНИМ ВІДВЕДЕННЯМ ЧАСТИНИ ТЕПЛА З ПОВЕРХОНЬ РОЗДІЛУ

Downloads

Downloads per month over past year

Климюк, Ю. Є. and Бомба, А. Я. and Klymiuk, Y. Y. and Bomba, А. Ya. (2022) КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ШВИДКИХ КОНУСОПОДІБНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ З АВТОМАТИЗОВАНИМ ВІДВЕДЕННЯМ ЧАСТИНИ ТЕПЛА З ПОВЕРХОНЬ РОЗДІЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 220-243.

[img] Text
Vt9820 (1).pdf

Download(555kB)

Abstract

Узагальнено математичні моделі, що описують технологічні режими фільтрування, зворотної промивки, хімічної регенерації та прямої промивки при дотриманні сталих швидкостей швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів з хімічною регенерацією кусково-однорідних пористих завантажень, на випадок урахування автоматизованого відведення частини тепла з поверхонь розділу у режимі фільтрування при перевищенні деяких критичних значень температури. Запропоновані моделі призначені для дослідження змін концентрацій компонент багатокомпонентних домішок у фільтраційному потоці та на поверхні адсорбенту завантаження, утримуваних як за рахунок фізичної, так і хімічної адсорбції, температури фільтраційного потоку, коефіцієнтів фільтрації, активної пористості та напору вздовж висот швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів. Проведення комп’ютерних експериментів з використанням отриманих числово-асимптотичних розв’язків відповідних модельних просторових крайових задач у комплексі дає змогу спрогнозувати більш оптимальні варіанти використання адсорбентів кожного шару завантаження, дослідити часові інтервали технологічних режимів, досягти збільшення часу захисної дії та покращення енергоефективності швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів. Запропонований підхід допускає можливість прогнозування таких процесів у випадках багатофазних фільтрацій, а також корекції значень коефіцієнта фільтрації від значень напорів.

Title in English

COMPUTER PREDICTION OF THE TECHNOLOGICAL MODES OF THE RAPID CONE-SHAPED ADSORPTION FILTERS WITH AUTOMATED HEAT REMOVAL FROM THE COMPARTMENT SURFACES

English abstract

Mathematical models describing the technological regimes of filtration, backwashing, chemical regeneration and direct washing while maintaining constant velocities of the rapid cone-shaped adsorption filters with chemical regeneration of piecewise homogeneous porous loadings are generalized, in the case of taking into account the automated removal of part of the heat from the interface surfaces in the filtration mode when exceeding some critical temperature values. The proposed models are designed to study changes in the concentrations of components of multicomponent impurities in the filtration stream and on the surface of the loading adsorbent, retained due to both physical and chemical adsorption, temperature of the filtration stream, filtration coefficients, active porosity, and pressure along the heights of the rapid cone-shaped adsorption filters. Conducting computer experiments using the obtained numerical asymptotic solutions of the relevant model spatial boundary value problems in a complex makes it possible to predict more optimal options for using adsorbents of each loading layer, to investigate the time intervals of technological regimes, to achieve an increase in the time of protective action and an improvement in the energy efficiency of the rapid cone-shaped adsorption filters. The proposed approach makes it possible to predict such processes in the case of multiphase filtration, as well as to correct the values of the filtration coefficient from the pressure value

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: математична модель; прогнозування; швидкий конусоподібний фільтр; адсорбція; багатокомпонентна домішка; кусково-однорідне пористе середовище; mathematical model; prediction; rapid cone-shaped adsorption filter; adsorption; multicomponent impurities; piecewise homogeneous porous media
УДК: 517.95
Бібліографічний опис: Климюк Ю. Є. Комп’ютерне прогнозування технологічних режимів швидких конусоподібних адсорбційних фільтрів з автоматизованим відведенням частини тепла з поверхонь розділу / Ю. Є. Климюк, А. Я Бомба // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. техн. наук. - Рівне : НУВГП, 2022. - Вип. 2(98). - С. 220-243.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022 > Вісник 2
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2022
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 18 Dec 2022 11:10
Last Modified: 18 Dec 2022 11:10
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24968

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year