Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної та заочної форм навчання

Downloads

Downloads per month over past year

05-02-393М Вознюк, Н. М. and Ліхо, О. А. and Турчина, К. П. and Буднік, З. М. (2023) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» спеціальності 205 «Лісове господарство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
05-02-393М.pdf

Download(581kB)

Abstract

Програма начальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми «Лісове господарство» для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр), спеціальність 205 «Лісове господарство». Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень» спрямована на оволодіння здобувачами необхідних знань в галузі методології та сучасних методів проведення наукових досліджень компонентів навколишнього середовища, обробки і аналізу їх результатів. Основною формою здійснення і розвитку сучасної науки є наукове дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різноманітних чинників. У процесі наукового дослідження вивчаються певні явища, їх взаємодія з метою отримання переконливих для науки і корисних для практики знань. Методологія – це система принципів наукового дослідження; вчення про науковий метод пізнання законів природи за допомогою сукупності методів дослідження, що застосовуються у будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її пізнання. Оволодіння методологією і методами дослідження сприятиме розвитку раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості, розширенню кругозору, формуванню життєвої позиції. Метою викладання начальної дисципліни є: ознайомлення здобувачів з наукою як сферою людської діяльності; оволодіння ними методологією наукового пошуку; розширення їхнього загального кругозору та ерудиції; вивчення сучасних універсальних та специфічних методів досліджень; ознайомлення з основами наукової організації дослідного процесу; ознайомлення з правовим статусом суб'єктів наукової діяльності. Вивчення дисципліни складається з лекційних, практичних занять та самостійної роботи над курсом. Лекція – це вид заняття з вивчення нового матеріалу. Робота здобувачів на лекції передбачає: сприйняття інформації, фіксації її у вигляді конспекту з подальшим осмислення. На практичних заняттях здобувач повинен навчитися розв’язувати типові задачі, брати участь у дискусії за попередньо підготованою темою, висловлювати свої думки та ставити запитання з приводу позначеної проблеми. Самостійна робота здобувача над курсом проводиться у вільний від аудиторних занять час та передбачає: засвоєння лекційного матеріалу за допомогою конспекту та запропонованої літератури; підготовку до практичних занять; аналіз періодичних видань, науково-популярної літератури та інформації сайтів системи Інтернет; участь у конкурсах науково-дослідних робіт тощо. Здобувачи всіх форм навчання мають доступ до навчальних матеріалів, методичного забезпечення та інструкцій щодо самостійного опрацювання тем курсу «Методологія наукових досліджень» на навчальній платформі Moodle (режим доступу; https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4707. Для самостійного вивченння дисципліни є відповідна основна та допоміжна література.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 05-02-393М, методологія наукових досліджень
Шифр: 05-02-393М
За видами робіт: Самостійна робота
Subjects: Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство
Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 205 Лісове господарство
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Depositing User: libr_1 Г. Д. Колюхова
Date Deposited: 10 Oct 2023 10:34
Last Modified: 10 Oct 2023 10:34
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/27706

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year