ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ ВИРОБНИЦТВІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ

Downloads

Downloads per month over past year

Караїм, О. А. and Цьось, О. О. and Бакараєв, О. А. and Бєдункова, О. О. and Караїм, В. П. and Хомацький, В. М. (2023) ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ПРИ ВИРОБНИЦТВІ АСФАЛЬТОБЕТОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 97-115.

[img] Text
Vs320237-1 (1).pdf

Download(304kB)

Abstract

Із кожним роком все більш актуальною стає проблема дослідження стану атмосферного повітря та впливу на нього викидів забруднюючих речовин. З цієї причини, в сучасних умовах, господарські підприємства, зокрема із виробництва асфальтобетону, повинні бути досліджені та контрольовані з метою визначення оцінки їх впливу на довкілля. У статті представлено результати дослідження особливостей технологічного процесу виробництва асфальтобетону, що відноситься до 2 групи підприємств. Здійснено аналіз джерел утворення забруднюючих речовин на досліджуваному підприємстві, розташованому у Ковельському районі Волинської області. Описано методи визначення показників концентрацій та методики визначення величин викидів. Показано визначення розрахунків забруднення атмосфери на ЕОМ. Описано результати розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Здійснено аналіз видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. З’ясовано, що стаціонарними джерелами підприємства в атмосферне повітря викидається 10266 т/рік забруднюючих речовин, із них небезпечними є 2,76 т/рік. Концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, із врахуванням існуючого фонового забруднення, на межі нормативної санітарно-захисної зони не перевищують гігієнічних нормативів. Висвітлено результати розрахунку приземних концентрацій із врахуванням забруднюючих речовин на межі СЗЗ та запропоновано заходи щодо покращення екологічного стану. За результатами дослідження встановлено, що концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, із врахуванням існуючого фонового забруднення, на межі нормативної санітарно-захисної зони не перевищують гігієнічних нормативів. Якість атмосферного повітря відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан довкілля.

Title in English

ECOLOGOCAL CONTROL OF ENVIRONMENTAL IMPACT POLLUTANT EMISSIONS OF PRODUCING ASPHALT CONCRETE

English abstract

With each passing year, the issue of studying the state of atmospheric air and the impact of pollutant emissions becomes increasingly relevant. For this reason, in modern conditions, economic enterprises, including asphalt concrete production facilities, must be studied and controlled to assess their environmental impact. This article presents the results of research on the features of the technological process of asphalt concrete production, which belongs to the 2nd group of enterprises. An analysis of the sources of pollutant formation at the studied enterprise located in the Kovelsky district of the Volyn region is conducted. The methods for determining concentration indicators and emission measurement techniques are described. The calculation of atmospheric pollution on a computer is demonstrated. The results of calculating pollutant emissions into the atmosphere are described. An analysis of the types and volumes of emissions of pollutants into the atmospheric air from stationary sources is carried out. It was found that stationary sources of the enterprise emit 10,266 tons/year of pollutants into the atmospheric air, of which 2.76 tons/year are dangerous. Concentrations of pollutants in the atmospheric air, taking into account the existing background pollution, at the boundary of the normative sanitary protection zone do not exceed hygienic standards.The results of calculating ground-level concentrations, taking into account pollutant emissions at the boundaries of the sanitary protection zone, are presented, and measures to improve the environmental situation are proposed. According to the research results, it has been established that pollutant concentrations in the atmospheric air, considering the existing background pollution, do not exceed hygienic standards at the boundary of the sanitary protection zone. The quality of atmospheric air meets the permissible pollutant content, at which there is no negative impact on human health and the environment.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: екологічний контроль; оцінка впливу на довкілля; викиди забруднюючих речовин; виробництво асфальтобетону; environmental control; environmental impact assessment; pollutant emissions; asphalt concrete production
УДК: [504.5:349.6]:678.049.2
Бібліографічний опис: Екологічний контроль впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин при виробництві асфальтобетону / О. А. Караїм, О. О. Цьось, О. А. Бакараєв [та ін.] // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2023. - Вип. 3(103). - С. 97-115.
Subjects: Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023 > Вісник 3
Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2023
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 02 Nov 2023 13:56
Last Modified: 07 Nov 2023 11:15
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/28011

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year