Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар'єри» здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні усіх спеціальностей НУВГП (денної та заочної форм навчання)

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-103 Сокаль, В. А. (2018) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар'єри» здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) рівні усіх спеціальностей НУВГП (денної та заочної форм навчання). [Методичне забезпечення]

[img]
Preview
Text
07-03-103.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Вивчення дисципліни «Педагогіка успіху та розвитку кар'єри» передбачає підготовку національної еліти, яка здатна оволодіти освітньо-світоглядною парадигмою гуманітаризації, гуманізації і демократизації вищої освіти, забезпечує різнобічний розвиток особистості викладача і студента ВНЗ. Для успішного здійснення професійної педагогічної діяльності необхідними є знання з дидактики, володіння професійними та психолого-педагогічними компетенціями. Мета та завдання дисципліни, її місце в системі підготовки майбутнього спеціаліста Метою вивчення навчальної дисципліни є пізнання закономірностей педагогіки успіху; формування умінь та практичних навичок використання засобів педагогіки успіху у побудові кар’єри. Основними завданнями навчальної дисципліни є:  визначення передумов виникнення педагогіки успіху;  обґрунтування методологічних і теоретичних засад педагогічного процесу у вищій школі на сучасному етапі розвитку науки і людства;  виявлення та обґрунтування умов успішної реалізації вимог принципів навчання й виховання студентської молоді для діяльності в різних сферах вищої освіти;  прогнозування розвитку власної кар’єри залежно від перспектив науки і потреб суспільства; розроблення нових підходів, принципів, форм і методів професійної, морально-психічної й психологічної підготовки студентів та різних соціа-льних груп до діяльності в умовах конкуренції;  пошук шляхів, прийомів, способів і засобів активізації пізнавальної діяльності студентів, скорочення часу на їхнє ефективне та якісне професійне навчання;  виявлення закономірностей педагогічного впливу на студентів з метою формування в них наукового світогляду, національної свідомості, гідності й гордості, національних почуттів і патріотизму, професійної відповідальності;  впровадження у систему вищої освіти нових технологій побудови кар’єри, та професійної підготовки.  перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі відповідно до вимог Болонського процесу. Перелік знань, умінь та навичок, які формуються в процесі викладання дисципліни Згідно з вимогами державних стандартів щодо вищої освіти, студент, вивчаючи дисципліну «Педагогіка успіху та розвитку кар’єри», повинен знати:  основний зміст вищої освіти;  сутність і закономірності розвитку педагогіки успіху;  становлення педагогіки успіху як науки у вітчизняній та зарубіжній педагогіці;  історію становлення вищої школи України.  основи успішного працевлаштування;  чинники вибору професійної діяльності;  основний зміст державного стандарту вищої освіти та напрями реформування системи освіти в Україні відповідно до вимог сучасного суспільства; уміти:  володіти основними категоріями педагогіки успіху та застосовувати їх при виконанні теоретичних і практичних завдань;  ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати результати професійної діяльності;  володіти методами і формами побудови кар’єри, педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування;  визначати цілі і перспективи успішної професійної самореалізації особистості;  сприяти самовихованню, самоосвіті та саморозвитку студентів;  визначати пріоритети професійної діяльності на певному етапі життєдіяльності;  критично використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід для побудови успішної кар’єри.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 07-03-103, педагогіка успіху, побудова кар'єри
Шифр: 07-03-103
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття, Вивчення дисципліни
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. М. Рожанчук
Date Deposited: 02 Mar 2018 12:17
Last Modified: 02 Mar 2018 12:17
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8641

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year