Items where Author is "Галич, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Методичне забезпечення

01-06-71М Галич, О. О. (2024) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» та «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Відновлювальні джерела та гідроенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-38 Галич, О. О. and Поплавський, Д. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Вимірювання в гідроенергетиці» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-40 Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Галич, О. О. (2019) Методичні вказівки та робоча програма з виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-30 Галич, О. О. (2018) Методичні вказівки до практичних робіт і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління виробництвом електроенергії на ГЕУ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 145 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-27 Рябенко, О. А. and Галич, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Методи та прилади візуалізації течії» студентами спеціальності 145 - «Гідроенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 64-70.

Галич, О. О. and Galych, O. O. (2013) ВИБІР МЕТОДУ ПОБУДОВИ ПРОФІЛЮ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 90-96.

Галич, О. О. (2010) ПОБУДОВА КРИВОЇ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА ВОДОЗЛИВІ З ШИРОКИМ ПОРОГОМ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 95-100.

Освітні програми

Сунічук, С. В. and Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Тимощук, В. С. and Галич, О. О. (2023) Освітньо-професійна програма "Гідроенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 145 "Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з гідроенергетики. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Філіпович, Ю. Ю. and Сунічук, С. В. and Тимощук, В. С. and Галич, О. О. (2021) Освітньо-професійна програма "Гідроенергетика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 145 ""Гідроенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з гідроенергетики. [Освітні програми]

Робочі програми

01-06-78 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the discipline "Methodology of scientific researches" specialty 144 "Heat power engineering". [Робочі програми]

01-06-77 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Methodology of scientific researches" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-76 Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Ресурсо- та енергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Resources and energy saving" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-75 Сунічук, С. В. and Галич, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Водноенергетичні розрахунки при проектуванні ГЕС» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Гідроенергетика». Program of the discipline "Water and power calculations during hydropower plans designing" specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-44 Галич, О. О. (2018) Робоча програма «Вимірювання в гідроенергетиці» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "MEASURMENTS IN HYDROPOWER ENGINEERING" Specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-43 Галич, О. О. (2018) Робоча програма «Методи і прилади візуалізації течії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "METHODS AND EQUIPMENT OF FLOW VISUALISATION" Specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

01-06-42 Галич, О. О. (2018) Робоча програма «Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». Program of the Discipline "Management of electricity production by hydroelectric power plants" Specialty 145 "Hydropower engineering". [Робочі програми]

Силабус

01-06-083S Галич, О. О. (2023) Силабус «Метрологія і стандартизація» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-053S Галич, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Прикладні задачі гідроенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

01-06-014S Галич, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Вимірювання в гідроенергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

01-06-028S Галич, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи і прилади візуалізації течії» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

01-06-029S Галич, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Екологічна безпека при експлуатації гідроенергетичних споруд» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

01-06-030S Галич, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Ознайомча практика з гідроенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

01-06-031S Галич, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика з гідроенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика», спеціальності 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

Опис дисципліни

Рябенко, О. А. and Галич, О. О. and Riabenko, O. A. and Halych, O. O. (2021) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2021) Ресурсо та енергозбереження (укр.) Resources and energy saving (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2021) Водноенергетичні розрахунки при проектуванні гідроелектростанцій (укр.) Water and power calculations during hydropower plants designing (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2020) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2019) Вимірювання в гідроенергетиці (укр.) Measurements in hydropower engineering (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2019) Методи і прилади візуалізації течій (укр.) Methods and equipment of flow visualization (en.). [Опис дисципліни]

Галич, О. О. and Halych, O. O. (2017) Управління виробництвом електроенергії на гідроенергетичних установках (укр.) Management of electricity production on hydroelectric power plants (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sat Feb 24 18:55:46 2024 UTC.