Items where Author is "Гарнага, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Методичне забезпечення

06-01-145М Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2024) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-146М Гарнага, О. М. (2024) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-08-133М Гарнага, О. М. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-02М Гарнага, О. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-06М Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-171М Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. and Подлевська, О. М. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня для усіх освітньо-професійних програм спеціальностей навчально-наукового інституту економіки і менеджменту денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

06-01-264М Гарнага, О. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-268М Гарнага, О. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування в міжнародних економічних відносинах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-204 Гарнага, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-144 Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. and Горбачук, Ю. А. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-01-250 Гарнага, О. М. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни"Економічна діагностика" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства" спеціальності 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

06-02-217 Гарнага, О. М. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху «Облік і оподаткування» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-245 Гарнага, О. М. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології підприємств” для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». [Методичне забезпечення]

06-02-213 Гарнага, О. М. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з дисципліни ”Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія” для студентів спеціальностей 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво,торгівля та біржова діяльність" денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-72 Гарнага, О. М. (2014) Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

063-417 Гарнага, О. М. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» студентам напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Кузнецова, Т. В. and Гарнага, О. М. and Лесняк, О. Ю. and Шебуня, В. Д. (2013) Економіка підприємства. НУВГП, Рівне.

Павлов, В. І. and Гарнага, О. М. and Веремеєнко, Т. С. and Фесіна, Ю. Г. (2012) Економіка землекористування. НУВГП, Рівне, Україна.

Кузнєцова, Т. В. and Романів, О. Я. and Гарнага, О. М. and Ковальова, Т. С. (2007) Управління потенціалом підприємства. НУВГП, Рівне, Україна.

Monograph

Гарнага, О. М. (2014) Основи управління землекористуванням. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2023) ЗБАЛАНСОВАНЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 15-23.

Савіна, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2023) ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 200-207.

Гарнага, О. М. and Калинець, К. С. and Harnaha, О. М. and Kalynets, K. S. (2022) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 3-10.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 26-34.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-43.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 26-34.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) СУТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 35-43.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРЕНДНО-ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 11-20.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 16-25.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 13-20.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 21-30.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 48-57.

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2020) ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 47-56.

Гарнага, О. М. (2014) Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (3). pp. 201-209.

Гарнага, О. М. (2014) ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). pp. 189-196.

Гарнага, О. М. (2014) АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ ЗЕМЛІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (2). pp. 209-217.

Гарнага, О. М. and Косінська, Т. А. (2011) ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 43-50.

Гарнага, О. М. (2011) СУТЬ ДОГОВОРІВ ЕМФІТЕВЗИСУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 53-57.

Гарнага, О. М. (2008) ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). pp. 190-197.

Нормативні документи

Позняковська, Н. М. and Левицька, С. О. and Зубілевич, С. Я. and Осадча, О. О. and Безтелесна, Л. І. and Антонюк, О. Р. and Вовк, В. М. and Бондарєва, Т. Г. and Дорошенко, О. О. and Павелко, О. В. and Ровенець, Т. О. and Гарнага, О. М. and Зінкевич, О. В. and Сиротинська, А. П. and Міклуха, О. Л. and Мосійчук, М. М. and Бурченя, О. П. and Полюхович, Д. and Гришкевич, П. and Підгрушний, В. and Довгалець, Ю. В. (2019) Звіт про науково-дослідну роботу на тему: «Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства» (1 етап). [Нормативні документи]

Освітні програми

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво та торгівля" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" Кваліфікація: магістр підприємництва та торгівлі. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

Кушнір, Н. Б. and Кузнєцова, Т. В. and Гарнага, О. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Економіка підприємства" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльность" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. [Освітні програми]

Робочі програми

06-01-72 Гарнага, О. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». PROGRAM OF THE DISCIPLINE «ECONOMIC DIAGNOSTICS» Speciality 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

06-02-55 Гарнага, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Вступ до фаху «Облік і оподаткування»" для студентів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «Introduction to the specialty «Accounting and taxation» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

06-02-56 Гарнага, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в середовищі 1С Бухгалтерія» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Program of the Discipline «Accounting and taxation in the 1С Accounting» for specialties 073 «Management», 075 «Marketing», 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activities». [Робочі програми]

06-02-63 Гарнага, О. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології підприємств» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Program of the Discipline «Information systems and technologies of the enterprise» for direction of preparation 6.030504 "Enterprise Economics". [Робочі програми]

Силабус

06-01-125S Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Світове господарство та міжнародні економічні відносини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю 051 «Економіка». [Силабус]

06-01-154S Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

06-01-153S Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

05-08-070S Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Санаторно-курортна справа" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа" спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

05-08-098S Коротун, С. І. and Гарнага, О. М. (2023) Силабус переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Силабус]

05-08-103S Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 "Туризм і рекреація (денної та заочної форм навчання)". [Силабус]

05-08-094S Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. and Яковишина, М. С. and Гарнага, О. М. (2023) Силабус "Переддипломної практики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

06-01-134S Гарнага, О. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування в міжнародних економічних відносинах» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Міжнародні економічні відносини". [Силабус]

06-01-096S Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю 051 «Економіка». [Силабус]

06-01-054S Кушнір, Н. Б. and Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

06-01-053S Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства". [Силабус]

05-08-053S Гарнага, О. М. (2022) Силабус освітньої компоненти "Основи наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Готельно-ресторанна справа", спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

05-08-042S Громаченко, К. Ю. and Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Туризмологія» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

05-08-041S Гарнага, О. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

05-08-054S Гарнага, О. М. (2022) Силабус освітньої компоненти "Основи наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Туризм", спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

06-01-017S Гарнага, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей ННІЕМ. [Силабус]

06-01-016S Гарнага, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз та прогнозування в міжнародних економічних відносинах» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Міжнародні економічні відносини". [Силабус]

Опис дисципліни

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2022) Інтелектуальний бізнес (укр.) Intellectual business (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2022) Світове господарство та міжнародні економічні відносини (укр.). World economy and international economic relations (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2021) Аналіз і прогнозування в міжнародних економічних відносинах (укр.). Analysis and forecasting in international economic relations (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2018) Облік і оподаткування в середовищі «1С Бухгалтерія» (укр.) Accounting and taxation in the "1C Accounting" (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2018) Вступ до фаху «Облік і оподаткування» (укр.) Introduction to the specialty «Accounting and taxation» (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Управлінський облік (укр.) Administrative accounting (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Електронна комерція (укр.) Electronic commerce (en.). [Опис дисципліни]

Гарнага, О. М. and Harnaha, О. М. (2017) Інформаційні системи і технології підприємств (укр.) Information systems and technologies in accounting and taxation (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 04:57:40 2024 UTC.