Items where Author is "Гомон, П. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Методичне забезпечення

03-01-96М Гомон, П. С. (2023) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по складанню «Інвесторської кошторисної документації» з дисципліни «Економічні основи архітектурно-містобудівного проєктування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» галузі знань 19 «Будівництво та архітектура» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-96 Гомон, П. С. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по складанню «Інвесторської кошторисної документації» з навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи архітектурного проектування будівель та споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-97 Гомон, П. С. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи по складанню «Інвесторської кошторисної документації» з навчальної дисципліни «Ціноутворення та нормоутворення при будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-61 Гомон, П. С. (2018) Методичні вказівки до частини магістерської роботи та курсового проекту по складанню «Інвесторської кошторисної документації» з навчальної дисципліни «Управління і кошторисна справа в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 19 “Архітектура та будівництво”, спеціалізації 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-22 Гомон, П. С. and Алексієвець, І. І. (2018) Методичні вказівки до частини магістерської роботи та курсового проекту з економічного порівняння варіантів будівельних конструкцій з навчальної дисципліни «Управління і кошторисна справа в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 19 “Архітектура та будівництво”, спеціалізації 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-60 Алексієвець, І. І. and Гомон, П. С. (2018) Методичні вказівки до частини магістерської роботи та курсового проекту з економічного порівняння варіантів будівельних механізмів з навчальної дисципліни «Управління і кошторисна справа в будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 19 “Архітектура та будівництво”, спеціалізації 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-01-37 Гомон, С. С. and Гомон, П. С. (2018) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Дерев’яні та пластмасові конструкції одноповерхової виробничої будівлі» з навчальної дисципліни «Конструкції з деревини та пластмас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Промислове та цивільне будівництво») всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Гомон, П. С. and Савицький, В. В. (2021) Ціноутворення та інвесторська кошторисна документація будівництва. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-493-5

Бабич, Є. М. and Гомон, П. С. (2012) Розрахунок несучої здатності поперечних перерізів згинальних залізобетонних елементів таврового профілю з урахуванням дії повторного навантаження. НУВГП, Рівне.

Monograph

Бабич, Є. М. and Гомон, П. С. and Філіпчук, С. В. (2012) Робота і розрахунок несучої здатності згинальних залізобетонних елементів таврового профілю при дії повторних навантажень. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Гомон, П. С. and Gomon, Р. S. (2022) ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГИНІВ ДЕРЕВ’ЯНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ДЕРЕВИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 183-192.

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2021) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ–КРИВИНА» ПІДСИЛЕНИХ БАЛОК З ДЕРЕВИНИ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 128-138.

Гомон, С. С. and Гомон, П. С. and Павлюк, А. П. and Gomon, S. S. and Gomon, Р. S. and Pavluk, А. Р. (2018) РОЗРАХУНОК КОСОЗІГНУТИХ ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК З ВИКОРИСТАННЯМ ДЕФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (36). pp. 87-95.

Гомон, С. С. and Гомон, П. С. and Сасовський, С. А. and Gomon, S. S. and Gomon, Р. S. and Sasovskii, T. A. (2016) РОЗРАХУНОК ДЕРЕВ’ЯНИХ БАЛОК ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ З ВРАХУВАННЯМ УТВОРЕННЯ СКЛАДОК В СТИСНУТІЙ ЗОНІ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (32). pp. 137-142.

Робочі програми

03-01-62 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення та кошторисна справа» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Estimate and determination cost of building" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

03-01-63 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні аспекти міського планування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "Socio-economic aspects of urban planning" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings". [Робочі програми]

03-01-11 Гомон, П. С. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Соціально-економічні основи архітектурного проектування будівель та споруд» Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 191 Архітектура та містобудування Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури. [Робочі програми]

03-01-12 Гомон, П. С. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Соціально-економічні основи архітектурного проектування будівель та споруд» Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 191 Архітектура та містобудування Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури. [Робочі програми]

03-01-14 Гомон, П. С. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управління та кошторисна справа в будівництві» Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія Спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво” Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури. [Робочі програми]

03-01-13 Гомон, П. С. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві» Галузь знань 19 Архітектура та будівництво Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія Спеціалізація:“Міське будівництво і господарство” Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури. [Робочі програми]

Силабус

03-01-121S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Економічні основи архітектурно-містобудівного проєктування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування», спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». [Силабус]

03-01-136S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Кошторисна справа в будівництві автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-14S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Управління та кошторисна справа в будівництві з курсовою робою», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-83S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Ціноутворення та нормоутворення в будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-137S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

03-01-135S Гомон, П. С. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Економіка міста» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2018) Ціноутворення та нормоутворення в будівництві, ремонті та експлуатації автомобільних доріг(укр.), Estimate and norm formation in building, repairing and exploitation of road(en.). [Опис дисципліни]

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2018) Управління та кошторисна справа в будівництві(укр.), Management and estimate of build production(en.). [Опис дисципліни]

Гомон, П. С. and Homon, P. S. (2018) Соціально-економічні основи архітектурного проектування будівель та споруд(укр.), Socio-economic bases of architectural designing of buildings and structures(en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 05:08:46 2024 UTC.