Items where Author is "Гурин, В. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Методичне забезпечення

01-02-190М Клімов, С. В. and Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Новачок, О. М. and Гурин, В. А. (2022) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-186 Гурин, В. А. and Клімов, С. В. (2020) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-167 Гурин, В. А. (2018) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Основи надійності водогосподарських об’єктів» та виконання самостійної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Гідротехніка (водні ресурси)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-168 Гурин, В. А. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторно-виробничої роботи з навчальної дисципліни «Основи надійності водогосподарських об’єктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Гідротехніка (водні ресурси)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-159 Гурин, В. А. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Інтегроване управління водними ресурсами” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-02-056 Гурин, В. А. and Востріков, В. П. and Волкова, Л. А. and Степаненко, М. Г. and Романюк, І. В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» на кафедрі водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем. [Методичне забезпечення]

Book

Гурин, В. А. and Востріков, В. П. and Кузьмич, Л. В. (2019) Основи промислових технологій і матеріалознавства. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-417-1

Гурин, В. А. and Степаненко, М. Г. and Степаненко, М. П. (2013) Технологія зрошування. НУВГП, Рівне, Україна.

Гончаров, С. and Гурин, В. А. and Сапсай, Г. and Зайонц, Й. and Фалда, Б. and Гардзінський, З. (2011) Освітній маркетинг у вищих школах України та Польщі. НУВГП, Рівне, Україна.

Гурин, В. А. and Хайтул, Н. В. (2010) Технологія ремонтно-експлуатаційних робіт. НУВГП, Рівне.

Гончаров, С. М. and Гурин, В. А. (2010) Методи та технології навчання в кредитно-трансферній системі організації навчального процесу. НУВГП, Рівне.

Гурин, В. А. and Євреєнко, Ю. П. (2008) Гідроаеродинамічні машини та насосні станції: конструкції, експлуатація, надійність. НУВГП, Рівне, Україна.

Евреенко, Ю. П and Гурин, В. А. and Сивак, В. М. (2008) Парад пирамид и живая вода. НУВГП, Рівне.

Орлова, Н. О. and Никонюк, А. М. and Снегирёв, П. А. and Степаненко, М. Г. and Чабан, В. Й. and Гурин, В. А. (1985) Эксплуатация гидромелиоративных систем. Вища школа, Київ.

Article

Гурин, В. А. and Нестерук, Й. П. and Радчук, М. І. and Hurуn, V. A. and Nesteruk, Y. P. and Radchuk, M. I. (2014) ІНДЕКС НАДІЙНІСТІ ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ПЛИТ КРІПЛЕНЬ УКОСУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 89-95.

Гурин, В. А. and Марчук, В. В. and Радчук, М. І. and Hurin, V. A. and Marchuk, V. V. and Radchuk, M. I. (2014) ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ «ІНФІЛЬТРОН» НА ЕЛЕМЕНТИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 18-26.

Гурин, В. А. and Танасів, Д. О. and Huryn, V. A. and Tanasiv, D. O. (2014) ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(68)). pp. 3-11.

Гурин, В. А. and Радчук, М. І. and Huryn, V. A. and Radchuk, M. I. (2013) ОЦІНКА НАДІЙНІСТІ РЕБРИСТИХ ПЛИТ КРІПЛЕНЬ УКОСУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 55-62.

Гурин, В. А. and Радчук, М. І. and Huryn, V. A. and Radchuk, M. I. (2013) Оцінка надійності бетонних гідротехнічних споруд за візуальним обстеженням. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 30-36.

Вознюк, С. Т. and Вознюк, Н. М. and Веремеєнко, С. І. and Гурин, В. А. and Клименко, М. О. and Музика, Р. Є. and Рокочинський, А. М. and Сапсай, Г. І. (2012) ВПЛИВ ОСУШЕННЯ І ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ ПЗР УКРАЇНИ (ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ НУВГП І СПОРІДНЕНИХ УСТАНОВ З НАЗВАНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗА СТАНОМ ДО ПОЧАТКУ 2012 РОКУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 3-15.

Гурин, В. А. and Будз, М. Д. (2011) ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА РОЗПОДІЛ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 3-10.

Гурин, В. А. and Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) НАДІЙНІСТЬ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ ЗА ДАНИМ НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-8.

Гурин, В. А. and Меддур, Ахмедсалахеддін (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ СИСТЕМ ЗРОШЕННЯ «SІLVER DRІP» ПРИ ПОЛИВІ ВОДОЮ З МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 9-14.

Меддур, Ахмедсалахеддін and Гурин, В. А. and Токар, О. І. (2010) АНАЛІЗ ВІДМОВ І ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 3-10.

Нормативні документи

Гурин, В. А. and Шлямо, Ю. А. and Майструк, Г. С. and Бабич, М. Я. and Горбань, С. І. (2001) Річки. Виконання робіт по догляду. ВНД 33-5.5-08-2001. [Нормативні документи]

Законодавчі та нормативно правові документи

Гурин, В. А. (2010) Положення про редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Гурин, В. А. (2009) Положення про студентський гуртожиток Національного університету водного господарства та природокористування. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Гурин, В. А. Положення про студмістечко НУВГП. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Робочі програми

01-02-25 Гурин, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтегроване управління водними ресурсами» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». Program of Discipline "Integrated management of water resources" specialty 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

01-02-26 Гурин, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління водогосподарськими системами» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». Program of Discipline "Operation of water management systems" specialty 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

01-02-27 Гурин, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Основи надійності водогосподарських об’єктів” для студентів спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”спеціалізації “Гідротехніка (водні ресурси)” Program of the Discipline «Bases dependability of water management item» Specialty «192 Building and Civil Engineering» Specialization «Hydro engineering (water resources)». [Робочі програми]

01-02-28 Гурин, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Інтегроване управління водними ресурсами” для студентів спеціальності 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”. Program of the Discipline «Integrated management of water resources» Specialty «194 Hydrotechnical construction, water engineering and water technology». [Робочі програми]

Силабус

01-02-10S Гурин, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інтегроване управління водними ресурсами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології". [Силабус]

01-02-21S Гурин, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни “Інтегроване управління водними ресурсами”для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Силабус]

01-02-22S Гурин, В. А. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інтегроване управління водними ресурсами» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. [Силабус]

Опис дисципліни

Гурин, В. А. and Guryn, V. A. (2019) Основи надійності водогосподарських об'єктів (укр.) Bases dependability of water management item (en.). [Опис дисципліни]

Гурин, В. А. and Guryn, V. A. (2019) Інтегроване управління водними ресурсами (укр.) Integrated management of water resources (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 04:30:48 2024 UTC.