Items where Author is "Жуковський, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Методичне забезпечення

04-01-48 Жуковський, В. В. and Прищепа, О. В. and Рощенюк, А. М. and Ярощак, С. В. (2020) Методичні вказівки до курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

04-01-23 Жуковський, В. В. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» Частина 1 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика»,122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». [Методичне забезпечення]

043-48 Жуковський, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Комп’ютерні системи та мережі в АСКТП” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами». [Методичне забезпечення]

043-34 Жуковський, В. В. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з дисципліни „Корпоративні системи та мережі” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". [Методичне забезпечення]

Monograph

Власюк, А. П. and Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. (2022) Математичне та комп’ютерне моделювання масопереносу при фільтрації сольових розчинів в середовищах пористої та нанопористої структури. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2020) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВРАХУВАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН У НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 181-191.

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2019) МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З РУХОМОЮ ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ У ДВОВИМІРНОМУ ВИПАДКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 116-125.

Власюк, А. П. and Жуковський, В. В. and Vlasiuk, A. P. and Zhukovskyi, V. V. (2017) ПРО ОДНУ ЗАДАЧУ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОЧАСТИНКОВОГО МАСОПЕРЕНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ У КАТАЛІТИЧНОМУ ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 34-44.

Освітні програми

Жуковський, В. В. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення. [Освітні програми]

Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Жуковський, В. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення. [Освітні програми]

Мартинюк, П. М. and Мічута, О. Р. and Жуковська, Н. А. and Ярощак, С. В. and Жуковський, В. В. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук. [Освітні програми]

Степанченко, О. М. and Мартинюк, П. М. and Жуковський, В. В. (2017) Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення. [Освітні програми]

Турбал, Ю. В. and Мартинюк, П. М. and Демчук, О. С. and Жуковський, В. В. (2017) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук. [Освітні програми]

Круліковський, Б. Б. and Николайчук, Я. М. and Соломко, М. Т. and Жуковський, В. В. (2016) Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія" першого рівня вищої освіти за спеціальністю № 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань № 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація "Бакалавр з комп'ютерної інженерії". [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-18 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнавання образів» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «DESIGNING FUNDAMENTALS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PATTERN RECOGNITION SYSTEMS» Specialty – 113 «Applied Mathematics», Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма «Об'єктно-орієнтоване програмування» для студентів які навчаються за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline «OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING» Specialty – 122 «Computer Science». [Робочі програми]

16-01-08 Жуковський, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян. Program of the Discipline «Fundamentals of Informatics and Computer Engineering» speciality «Preparation for entering to the university». [Робочі програми]

Силабус

04-01-51S Жуковський, В. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Проектування систем штучного інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика", 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-31S Жуковський, В. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-34S Жуковський, В. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

Опис дисципліни

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2020) Розпізнавання образів (укр.) Object Recognition (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2020) Паралельні обчислення (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Комп'ютерні мережі, інтерфейси та протоколи передачі даних (укр.) Computer networks, interfaces and data transmission protocols (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyy, V. V. (2019) Оптимізація обчислень (укр.) Optimizing Calculations (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів (укр.) Fundamentals of designing artificial intelligence systems and pattern recognition (indicate a full title) (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-oriented programming (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 2 17:11:22 2023 UTC.