Items where Author is "Кисіль, В. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 12.

Методичне забезпечення

09-02-38М Шолопак, П. В. and Сотник, О. В. and Бірук, І. Д. and Кисіль, В. М. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему: «Методика вивчення основ техніки навчання та тренування з бігу на короткі дистанції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-27 Кузнєцова, О. Т. and Кисіль, В. М. and Кособуцький, Ю. Ф. (2019) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» «Методика застосування оздоровчих технологій у позанавчальній фізкультурно-оздоровчій діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-35 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Бартош, І. І. and Бовсунюк, Д. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» на тему «Методика навчання індивідуальним тактичним діям в нападі та захисті в баскетболі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

09-02-14 Кисіль, В. М. and Сотник, О. В. and Бовсунюк, Д. В. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» розділ: «Баскетбол. Організація і проведення змагань у ВНЗ» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

09-02-16 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Бартош, І. І. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Фізичне виховання» «Фізична підготовка баскетболістів» для студентів спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

09-02-21 Кузнєцова, О. Т. and Пінчук, В. Ф. and Пасевич, А. М. and Кисіль, В. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Оздоровчі засоби у професійно-прикладній фізичній підготовці студентів комунікативної групи спеціальностей для студентів денної форми навчання з дисципліни «Фізичне виховання». [Методичне забезпечення]

09-02-05 Кисіль, В. М. and Сотник, О. В. (2015) Методичні вказівки до дисципліни «Фізичне виховання» розділ: «Баскетбол. Індивідуальні дії гравців в нападі та захисті» для студентів денної форми навчання спортивних секцій та груп спортивного вдосконалення з баскетболу. [Методичне забезпечення]

09-02-03 Цицаркін, О. В. and Кисіль, В. М. (2014) Методичні рекомендації з дисципліни «Фізичне виховання» розділ «Історія розвитку волейболу. Основні технічні елементи та правила гри» для студентів навчальної секції спортивного виховання з волейболу всіх напрямів підготовки. [Методичне забезпечення]

Article

Кособуцький, Ф. Т. and Кособуцький, Ю. Ф. and Кисіль, В. М. and Kosobutskyі, F. T. and Kosobutskyi, Y. F. and Kysil, V. M. (2017) САМОКОНТРОЛЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ. НУВГП (16). pp. 26-35.

Робочі програми

09-02-19 Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти навчальних груп спортивного виховання першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball sports excellence groups specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

09-02-18 Кисіль, В. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з баскетболу (жінки)» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline PHYSICAL EDUCATION for higher education athletes from basketball specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

Опис дисципліни

Зубрицький, Б. Д. and Цицаркін, О. В. and Григорович, О. С. and Пасевич, А. М. and Кособуцький, Ю. Ф. and Комаревич, О. Є. and Плотка, В. С. and Сотник, О. В. and Кисіль, В. М. and Кундельський, В. П. and Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. and Кайда, Д. В. and Пашкевич, В. В. and Сініцина, О. В. and Шельчук, Н. О. and Бірук, І. Д. and Кособуцький, Ф. Т. and Підгурська, О. П. and Пінчук, В. Ф. and Zubryts’kyy, B. D. and Tsitsarkin, O. V. and Hrygorovych, O. S. and Pasevych, A. M. and Kosobuts’kyy, Y. F. and Komarevych, O. Y. and Plotka, V. S. and Sotnyk, O. V. and Kysil, V. M. and Kundel’s’kyy, V. P. and Sholopak, V. P. and Sholopak, L. F. and Kayda, D. V. and Pashkevych, V. V. and Sinitsyna, O. V. and Shel’chuk, N. O. and Biruk, I. D. and Kosobuts’kyy, F. T. and Pidgurs’ka, O. P. and Pinchuk, V. F. (2017) ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (спортивні секції за видами спорту) (укр.) PHYSICAL EDUCATION (sports sections) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 21:02:27 2024 UTC.