Items where Author is "Климюк, Ю. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Методичне забезпечення

04-01-68М Климюк, Ю. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Читання, відображення та збереження зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV» у IDE Visual Studio 2022 мовою програмування С++ з освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» та за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-69М Климюк, Ю. Є. (2022) Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи на тему «Читання, відображення та збереження зображень за допомогою функцій бібліотеки OpenCV» у Jupyter Notebook мовою програмування Python з освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» та за освітньо-професійною програмою «Прикладна інформатика» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Климюк, Ю. Є. and Бомба, А. Я. and Klymiuk, Y. Y. and Bomba, А. Ya. (2022) КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ШВИДКИХ КОНУСОПОДІБНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ФІЛЬТРІВ З АВТОМАТИЗОВАНИМ ВІДВЕДЕННЯМ ЧАСТИНИ ТЕПЛА З ПОВЕРХОНЬ РОЗДІЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 220-243.

Климюк, Ю. Є. and Klymіuk, Y. Y. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДООЧИСТКИ ВОДИ ВІД ДОМІШОК У БАГАТОШАРОВОМУ ШВИДКОМУ ФІЛЬТРІ З ПОРИСТИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 159-174.

Климюк, Ю. Є. and Klymіuk, Y. Y. (2016) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У БАГАТОШАРОВИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 105-119.

Климюк, Ю. Є. and Klymіuk, Y. Y. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОЗВ’ЯЗНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 71-84.

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. and Sivak, V. M. and Pryhornytskyі, D. O. and Klymiuk, Y. Y. (2015) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ТРИШАРОВИХ ФІЛЬТРІВ ІЗ КУСКОВО-ОДНОРІДНИМИ ПОРИСТИМИ ЗАВАНТАЖЕННЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 363-375.

Климюк, Ю. Є. and Klymiuk, Iu. Ie. (2015) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 401-407.

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. (2012) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ОДНОРІДНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 48-58.

Сівак, В. М. and Климюк, Ю. Є. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ ОДНОРІДНИХ ЗАВАНТАЖЕНЬ ДООЧИСНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 67-79.

Сівак, В. М. and Шепетько, Ю. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) МАТЕМАТИЧНЕМОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ МАСОПЕРЕНОСУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДВОШАРОВИХ ІЗОТРОПНИХ НАСИЧЕНИХ ПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 37-55.

Сівак, В. М. and Пригорницький, Д. О. and Климюк, Ю. Є. (2011) ПОБУДОВА ПРОСТОРОВОГО ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ФІЛЬТРІВ ІЗ ТРИШАРОВОЮ ЗАСИПКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 70-82.

Освітні програми

Климюк, Ю. Є. and Бомба, А. Я. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Прищепа, О. В. (2023) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Цвєткова, Т. П. and Мартинюк, П. М. and Турбал, Ю. В. and Климюк, Ю. Є. (2021) Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: Магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Силабус

04-01-75S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти "Практична підготовка з програмування і підтримки веб-застосувань та хмарних технологій" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки", спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-71S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна інформатика» (ID ЄДЕБО 22041), спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». [Силабус]

04-01-68S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Цифрова обробка зображень» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-69S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Сучасні технології об’єктноорієнтованого програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-70S Климюк, Ю. Є. (2022) Силабус освітньої компоненти «Методи та технології обчислювального інтелекту» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» (ID ЄДЕБО 913), спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-46S Климюк, Ю. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Сучасні технології об’єктно-орієнтованого програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна інформатика", 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-54S Климюк, Ю. Є. (2021) Силабус навчальної дисципліни Методи та технології обчислювального інтелекту для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Прикладна інформатика, 122 Комп’ютерні науки. [Силабус]

04-01-33S Климюк, Ю. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Платформи Інтернет речей" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-30S Климюк, Ю. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Проектування, конструювання та надійність", "Інтернет речей" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-28S Климюк, Ю. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Хмарні технології" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-37S Климюк, Ю. Є. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Практична підготовка з програмування і підтримки веб-застосувань" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей", 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

This list was generated on Sun Feb 25 21:33:38 2024 UTC.