Items where Author is "Клюха, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Методичне забезпечення

06-08-250M Клюха, О. О. (2022) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) ступеня за освітньо-професійними програмами «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-114 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-115 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-76 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-116 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-117 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-08-127 Клюха, О. О. (2019) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (бакалавр). НУВГП, Рівне.

Лагоднюк, О. А. and Клюха, О. О. and Тарас, Б. І. and Грицина, О. О. and Голотюк, М. В. and Романів, А. С. and Стахів, О. А. and Пасічнюк, В. Б. and Яковлева, О. М. and Ніколенко, О. І. (2020) Довідник для абітурієнтів 2020 (магістр). НУВГП, Рівне.

Окорський, В. П. and Клюха, О. О. and Мандзюк, О. М. and Мороз, Е. Г. and Пахаренко, О. В. (2010) Основи менеджменту: практикум. НУВГП, Рівне.

Article

Безтелесна, Л. І. and Бєлотєл, Д. О. and Клюха, О. О. (2022) МЕНЕДЖЕРСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 12-27.

Рябенко, О. А. and Клюха, О. О. and Тимощук, В. С. and Осадчий, С. Д. and Крайник, В. Я. and Галат, Вад. Д. and Riabenko, O. A. and Kliuha, O. O. and Tymoshchuk, V. S. and Osadchyi, S. D. and Krainyk, V. Yа. and Halat, Vad. V. (2018) ВПЛИВ ХВИЛЬОВИХ РЕЖИМІВ У ВЕРХНІХ ВОДОЙМАХ ГАЕС НА ЇХ НАДІЙНУ РОБОТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 27-35.

Ковшун, Н. Е. and Гураль, Н. В. and Клюха, О. О. and Kovshun, N. E. and Hural, N. V. and Kliukha, О. О. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(84)). pp. 75-87.

Клюха, О. О. and Klyuha, O. O. (2013) ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 145-153.

Освітні програми

Залужна, А. Є. and Шадюк, Т. А. and Клюха, О. О. (2023) Освітньо-професійна програма «СОЦIАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА IНФОРМАЦIЙНА КУЛЬТУРА» Дpyroro (маriстерськоrо) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю 028 «Менеджмент соцiокультурноi дiяльностi» rалузi знань 02 «Культура i мистецтво» Квалiфiкацiя: маriстр з менеджменту соцiокультурноi дiяльностi. [Освітні програми]

Робочі програми

06-08-145 Клюха, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг та реінжиніринг (в галузі)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Engineering and reengineering (in industry)" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

06-08-146 Клюха, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Інжиніринг» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «МЕНЕДЖМЕНТ», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Engineering" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

06-08-77 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Specialty 073 «Management». [Робочі програми]

06-08-76 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент ресурсоенергозбереження» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». Program of the Discipline «Management of resource saving» Training direction 6.030601 Management. [Робочі програми]

06-08-64 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WORK OF THE HEAD" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

06-08-17 Клюха, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "Communication management" Specialty 073 Management. [Робочі програми]

06-08-18 Клюха, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Комунікаційний менеджмент» для студентів, які навчаються за спеціальністю 073 «Менеджмент». Program of the Discipline "Communication management" specialty 073 "Management". [Робочі програми]

Силабус

07-06-38S Клюха, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

07-06-39S Клюха, О. О. (2023) Силабус освітнього компонента «Менеджмент» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-08-020S Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 "Економіка". [Силабус]

06-08-019S Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економічна кібернетика». [Силабус]

06-08-021S Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Управління бізнес-процесами» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». [Силабус]

Опис дисципліни

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Скрипчук, П. М. and Клюха, О. О. and Skrypchuk, P. M. and Klyukha, O. O. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2020) Організація праці керівника (укр.) Organization of work of the head (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2019) Інжиніринг (укр.) Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2019) Менеджмент ресурсозбереження (укр.) Resource saving management (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2018) Комунікативний менеджмент)(укр.) Communication management (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2018) Менеджмент в енергетиці(укр.) Energy management(en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2018) Інжиніринг та реінжиніринг (в галузі)(укр.) Engineering and reengineering (in industry) (en.). [Опис дисципліни]

Клюха, О. О. and Kliukha, О. О. (2018) Менеджмент ресурсозбереження(укр.) Resource saving management (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 11:54:10 2024 UTC.