Items where Author is "Костюк, О. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 57.

Методичне забезпечення

01-06-95М Костюк, О. П. and Трофимчук, І. П. (2024) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічна термодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» та «Гідроенергетика» спеціальності 145 «Відновлювальні джерела та гідроенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-79М Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Паливо та обладнання для його спалювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-81М Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-82М Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-80М Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» (Розділ «Теплові та матеріальні баланси високотемпературних теплотехнологічних установок») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-64M Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки та завдання до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технічна термодинаміка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за ОПП «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-092M Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки до переддипломної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-091M Костюк, О. П. (2023) Методичні вказівки до навчальної практики з теплотехніки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-31 Костюк, О. П. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Паливо та обладнання для його спалювання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-17 Костюк, О. П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять із дисципліни «Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-18 Костюк, О. П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсового проекту із дисципліни «Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-07-12 Костюк, О. П. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.05060101 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

042-127 Трофимчук, І. П. and Костюк, О. П. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», та 6.050602 «Гідроенергетика» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

034-154 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-151 Костюк, О. П. and Трофимчук, І. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу «Паливо і обладнання для його спалювання» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

034-150 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-153 Костюк, О. П. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Технічна термодинаміка» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

034-152 Трофимчук, І. П. and Костюк, О. П. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА” для студентів напрямів підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», та 6.050602 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Костюк, О. П. (2013) Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки. НУВГП, Рівне.

Костюк, О. П. (2011) Паливо та обладнання для його спалювання. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Куба, В. В. (2023) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛООБМІНУ В ПОЗДОВЖНІХ РЕБРАХ РІЗНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 79-85.

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. (2022) ПЕРЕПАЛ ТА ЗНИЖЕННЯ ККД ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ВНАСЛІДОК ВІДКЛАДЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 148-158.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. and Kostiuk, O. P. (2021) РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 198-208.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Pokhylchuk, I. O. and Tуmeіchuk, O. Yu. and Kostiuk, O. P. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПОРОЖНИНИ ДЕТАЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 106-116.

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. and Kochmarskii, V. Z. and Kostiuk, O. P. and Tymeіchuk, O. Y. (2021) ВІДКЛАДЕННЯ У ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 57-66.

Освітні програми

Костюк, О. П. and Кочмарський, В. З. and Куба, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія" Кваліфікація: Бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Куба, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія" Кваліфікація: магістр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Костюк, О. П. and Кочмарський, В. З. and Трофимчук, І. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Костюк, О. П. and Середа, В. В. (2018) Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» Кваліфікація: магістр з теплоенергетики 2143.2 інженер-енергетик. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Костюк, О. П. and Середа, В. В. (2017) Освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» Кваліфікація:2149.2 інженер-дослідник. [Освітні програми]

Рябенко, О. А. and Костюк, О. П. and Середа, В. В. (2016) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Першого (бакалаврського)рівня вищої освіти за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» Кваліфікація: бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Робочі програми

01-06-74 Костюк, О. П. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "High-temperature thermal engineering processes and installations" specialty 144 «Heat engineering». [Робочі програми]

01-06-62 Костюк, О. П. (2018) Робоча програма «Паливо та обладнання для його спалювання» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the discipline «Fuel and equipment for its combustion» specialty 144 «Heat engineering». [Робочі програми]

01-06-24 Костюк, О. П. (2018) Робоча програма «Основи маловідходних технологій» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline «Fundamentals of low-waste technologies» specialty 144 «Heat engineering». [Робочі програми]

01-06-22 Костюк, О. П. (2017) Робоча програма «Технічна термодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

01-06-09 Костюк, О. П. and Куба, В. В. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни ,,Процеси і установки холодильної та кріогенної техніки’’ для магістрів спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

01-06-23 Костюк, О. П. (2017) Робоча програма «Технічна термодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Робочі програми]

01-06-12 Костюк, О. П. (2016) Робоча програма «Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Робочі програми]

Силабус

01-06-004S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Технічна термодинаміка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-007S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Навчальна практика з теплотехніки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-074S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-076S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Нагнітачі та теплові двигуни» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-058S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Паливо та обладнання для його спалювання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 "Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-082S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-077S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Установки, системи та комплекси низькотемпературної технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-075S Костюк, О. П. (2023) Силабус «Кваліфікаційна бакалаврська робота» для здобувачів вищої освітиступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-039S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теплообмін та теплові режими у тепло технологічних установках» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-046S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Енергоощадність у теплоенергетиці» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-047S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні маловідходні технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-036S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Низькоексергетичні опалювальні системи» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-050S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Проектування та спорудження об’єктів теплоенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-051S Костюк, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Установки та обладнання об’єктів теплоенергетики» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

Опис дисципліни

Костюк, О. П. and Kostyuk, O. P. (2018) Паливо та обладнання для його спалювання (укр.) Fuel and equipment for its combustion (en.). [Опис дисципліни]

Костюк, О. П. and Kostyuk, O. P. (2018) Основи маловідходних технологій (укр.) Fundamentals of low-waste technologies (en.). [Опис дисципліни]

Костюк, О. П. and Kostyuk, O. P. (2018) Теплообмін та теплові режими у теплотехнологічних установках (укр.) Heat transfer and thermal modes of thermal heating installation (en.). [Опис дисципліни]

Костюк, О. П. and Kostyuk, O. P. (2018) Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки (укр.) High-temperature thermal engineering processes and installations (en.). [Опис дисципліни]

Костюк, О. П. and Kostyuk, O. P. (2018) Технічна термодинаміка (укр.) Technical thermodynamics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 11:18:20 2024 UTC.