Items where Author is "Костюкевич, А. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 111.

Методичне забезпечення

06-03-322M Подлевський, А. А. and Подлевська, О. М. and Костюкевич, А. М. and Красовська, Ю. В. and Скаковська, С. С. (2024) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-153М Костюкевич, А. М. and Рощик, І. А. and Кроль, В. В. (2024) Методичні рекомендації до проходження аналітичної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-152М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2024) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-155М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2024) Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-136М Олійник, Олена Олександрівна and Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. and Кроль, В. В. (2023) Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-141М Костюкевич, А. М. and Мазур, Н. О. and Міщук, Г. Ю. (2023) Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-145M Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2023) Методичні рекомендації до підготовки до атестаційного екзамену для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-132М Костюкевич, А. М. and Подлевський, А. А. (2023) Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2 курсу за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» та освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-130М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. and Подлевський, А. А. (2023) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-108М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 1 курсу за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-107М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-109М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом та економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-125М Костюкевич, А. М. (2022) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом та економіка праці» та «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-110М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-122М Костюкевич, А. М. (2022) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Організація фінансування бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4 курсу за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-86М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2021) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з дисципліни «Основи ведення бізнесу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-91М Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2021) Методичні рекомендації до самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-77 Костюкевич, А. М. (2020) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 3 курсу за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика». [Методичне забезпечення]

06-05-78 Костюкевич, А. М. and Самолюк, Н. М. (2020) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (3 курсу) за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-76 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для самостійного вивчення та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Бізнес-планування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-65 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «ПІДПРИЄМНИЦТВО» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Методичне забезпечення]

06-05-68 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-66 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-48 Костюкевич, А. М. (2018) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни „ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. [Методичне забезпечення]

06-05-49 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 051 «Економіка». [Методичне забезпечення]

06-05-56 Костюкевич, А. М. (2018) Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для студентів спеціальності 051 «Економіка». [Методичне забезпечення]

102-101 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2012) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» студентами напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

102-103 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2010) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ” для студентів напряму підготовки 6.030505 „Управління персоналом та економіка праці” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2013) Основи підприємництва та маркетингу. НУВГП, Рівне, Україна.

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2011) Підприємництво і бізнес-планування. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Костюкевич, А. М. (2023) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У СФЕРІ МЕЛІОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 107-117.

Костюкевич, А. М. (2023) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(103)). pp. 116-124.

Костюкевич, А. М. and Костюкевич, Р. М. and Король, Б. О. (2022) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ У МІСТІ РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 70-77.

Костюкевич, А. М. and Павлусь, А. С. and Kostiukevych, A. M. and Pavlus, A. S. (2022) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 55-65.

Костюкевич, Р. М. and Король, Б. О. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Korol, B. О. and Kostiukevych, A. M. (2021) КОМУНІКАЦІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ У ПРОЄКТІ РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 86-100.

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. and Savina, N. B. and Kostiukevych, A. M. (2021) ПРОБЛЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 175-184.

Король, Б. О. and Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Korol, B. О. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 70-85.

Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2020) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 88-99.

Костюкевич, А. М. and Костюкевич, Р. М. and Антонюк, С. Ю. and Kostiukevych, A. M. and Kostiukevych, R. M. and Antoniuk, S. Y. (2020) РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 112-120.

Костюкевич, А. М. and Костюкевич, Р. М. and Kostiukevych, A. M. and Kostiukevych, R. M. (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 104-111.

Костюкевич, Р. М. and Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, R. M. and Kostiukevych, A. M. (2019) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ПРОЕКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 34-43.

Костюкевич, А. М. and Демчук, А. В. and Костюкевич, К. Р. and Kostiukevych, A. M. and Demchuk, A. V. and Kostiukevych, K. R. (2019) ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 64-72.

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2016) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ГІДРОМЕЛІОРАТИВНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 75-82.

Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ КЕРІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). pp. 313-320.

Освітні програми

Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2023) Освітньо-професійна програма "Бізнес-аналітика" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" Кваліфікація: Бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Бізнес-аналітика" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Робочі програми

06-05-60 Костюкевич, А. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Тімбілдінг» для здобувачів другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "Team building" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-59 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline "INVESTMENT" specialty 051 "Economy". [Робочі програми]

06-05-56 Костюкевич, А. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». Program of the Discipline Program of the Discipline specialty 051 Economy. [Робочі програми]

06-05-57 Костюкевич, А. М. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Бізнес-планування", спеціальність усі спеціальності, освітньо-професійна програма усі освітньо-професійні програми. Program of the Discipline "Business Planning", specialty all specialty, professional training program all professional training program. [Робочі програми]

06-05-20 Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність». Program of the Discipline «Entrepreneurship» specialty 029 Information, library and archival affairs specialization Documentation and information activities. [Робочі програми]

06-05-30 Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Кадрова робота на підприємстві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка», спеціалізацією «Управління персоналом і економіка праці» Program of the Discipline “Personnel work at the Enterprise” Specialty 051"Economy". [Робочі програми]

06-05-15 Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка». Program of the Discipline Basicsof Business specialty 051 Economy specialization all specializations. [Робочі програми]

06-05-14 Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Підприємництво» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030509 «Облік і аудит», 6. 030508 «Фінанси і кредит», 6.030507 «Маркетинг», 6.030504 «Економіка підприємства». Program of the Discipline LEntrepreneurship Direction of training 6.030503 International Economic, 6.030502 Cybernetics of Economic, 6.030509 Accounting and Auditing, 6. 030508 Finance and Credit , 6.030507 Marketing, 6.030504 Economic of enterprise. [Робочі програми]

06-05-23 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток особистості, персоналу, підприємства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "Development of personality, personnel, enterprises" for all specialty. [Робочі програми]

06-05-31 Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація пошуку роботи» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей Program of the Discipline “Organization of job search" for all specialty. [Робочі програми]

06-05-33 Костюкевич, А. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для всіх спеціальностей магістерської підготовки Program of the Discipline “Organization of own business” Specialty All specialty. [Робочі програми]

Силабус

06-05-121S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

06-05-172S Костюкевич, А. М. and Юрчик, Г. М. (2023) Силабус "Аналітична практика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці», спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-170S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-05-136S Мазур, Н. О. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» 051 "Економіка". [Силабус]

06-05-126S Міщук, Г. Ю. and Олійник, Олена Олександрівна and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика», спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-165S Костюкевич, А. М. and Рощик, І. А. (2023) Силабус аналітичної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика», спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-171S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Організація фінансування бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-168S Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Атестаційний екзамен» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-185S Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Атестаційний екзамен» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-129S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-130S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-190S Савіна, Н. Б. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-158S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-160S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-159S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-131S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-05-169S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-05-205S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія». [Силабус]

06-05-200S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Інформаційні системи і технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології». [Силабус]

06-05-209S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Силабус]

06-05-210S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища». [Силабус]

06-05-213S Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201«Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

06-05-124S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». [Силабус]

06-05-63S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» та «магістр», які навчаються за усіма освітньо-професійними програмами університету. [Силабус]

06-05-120S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». [Силабус]

06-05-120S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». [Силабус]

06-05-65S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація власного бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Управління персоналом і економіка праці», «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-107S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-62S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-61S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Системи і механізми регулювання бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». [Силабус]

06-05-96S Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація фінансування бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-112S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

06-05-64S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія». [Силабус]

06-05-60S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

06-05-49S Костюкевич, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Підприємництво» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». [Силабус]

06-05-51S Костюкевич, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

06-05-27S Костюкевич, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фінансове забезпечення бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-50S Подлевський, А. А. and Костюкевич, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Підприємницька діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм». [Силабус]

06-05-10S Костюкевич, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Основи ведення бізнесу» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Управління інформаційними комунікаціями» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». [Силабус]

06-05-11S Костюкевич, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

06-05-12S Костюкевич, А. М. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Діловодство у бізнесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика». [Силабус]

Опис дисципліни

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2024) Підприємницька діяльність (укр.). Entrepreneurial activity (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Системи і механізми регулювання бізнесу (укр.) Business regulation systems and mechanisms (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Фінансове забезпечення бізнесу (укр.) Financial support for business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Організація фінансування бізнесу (укр.). Financing a business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2022) Діловодство у бізнесі (укр.) Workflow management in business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. M. (2019) Бізнес-планування (укр.) Business Planning (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2019) Підприємництво (укр.) Entrepreneurship (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Кадрова робота на підприємстві (укр.) Basic of business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Основи бізнесу (укр.) Basic of business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Організація пошуку роботи (укр.) Organization of job search (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Організація власного бізнесу (укр.) Organization of own business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Організація власного бізнесу (укр.) Organization of own business (en.). [Опис дисципліни]

Костюкевич, А. М. and Kostiukevych, A. N. (2018) Розвиток особистості, персоналу, підприємства (укр.) Organization of own business (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Feb 25 22:07:42 2024 UTC.