Items where Author is "Кочмарський, В. З."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Методичне забезпечення

01-06-94М Кочмарський, В. З. and Куба, В. В. (2024) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-68М Кочмарський, В. З. (2024) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-69М Кочмарський, В. З. (2024) Методичні вказівки до практичних завдань з навчальної дисципліни «Енергозбереження та використання вторинних енергетичних ресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-70М Кочмарський, В. З. (2024) Методичні вказівки до практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Теплові та атомні електростанції» для здобувачів вищої освіти першого(бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-57M Кочмарський, В. З. (2021) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Методи термодинамічного аналізу систем і установок. Ч.ІІ. Теплотехнічні системи». Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня освіти за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-49М Кочмарський, В. З. (2020) Методичні вказівки до вивчення курсу «Методи термодинамічного аналізу систем і установок» Ч.1. «Перше і друге начала термодинаміки та поняття ексергії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-06-48 Кочмарський, В. З. and Волощук, В. А. (2019) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

034-142 Кочмарський, В. З. (2012) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ до лабораторних робіт з дисципліни „Оптимізація режимів роботи теплоенергетичного обладнання” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” денної та заочної форм навчання денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

034-140 Кочмарський, В. З. (2011) ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ до курсової роботи з дисципліни „ТЕХНІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА” для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» та 6.050602 «Гідроенергетика» денної та заочної форм навчання. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. [Методичне забезпечення]

034-135 Кочмарський, В. З. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ „ТЕПЛОВІ ТА АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” денної та заочної форм навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

034-139 Кочмарський, В. З. (2010) МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ” для студентів за напрямом підготовки 6.050601 "Теплоенергетика” заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Monograph

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. (2018) Підвищення ефективності оборотних систем охолодження мінімізацією кальцій-карбонатних відкладень. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. (2022) ПЕРЕПАЛ ТА ЗНИЖЕННЯ ККД ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ ВНАСЛІДОК ВІДКЛАДЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(97)). pp. 148-158.

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2022) ПОРУШЕННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ЕНЕРГОБЛОКІВ ВНАСЛІДОК ВІДКЛАДЕНЬ В КОНДЕНСАТОРАХ ТУРБІН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(100)). pp. 91-102.

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Тимейчук, О. Ю. and Kochmarskii, V. Z. and Kostiuk, O. P. and Tymeіchuk, O. Y. (2021) ВІДКЛАДЕННЯ У ВОДОГРІЙНИХ КОТЛАХ ТА ЇХ НАСЛІДКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 57-66.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Филипчук, В. Л. and Нaіevskуi, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Fylypchuk, V. L. (2020) ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ У РОБОТІ ОБОРОТНИХ СИСТЕМ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕС НА ВЕЛИЧИНУ ВИКИДІВ ДІОКСИДУ ТА ОКСИДУ ВУГЛЕЦ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 172-180.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Р. and Кочергіна, О. Д. and Соляк, Л. В. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. and Kocherhina, O. D. and Soliak, L. V. (2019) ВИЗНАЧЕННЯ ДИСПЕРСНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ НА ОСНОВІ ТУРБІДИМЕТРИЧНО-СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВИМІРЮВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 218-225.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Потапчук, А. В. and Куба, В. В. and Соляк, Л. В. and Haіevskуi, V. R. and Kochmarskуi, V. Z. and Haіevska, S. Н. and Potapchuk, A. V. and Kuba, V. V. and Soliak, L. V. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ ОКСИЕТИЛИДЕНДИФОСФОНОВОЇ КИСЛОТИ (ОЕДФК) НА КРИСТАЛІЗАЦІЮ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 176-182.

Кочмарський, В. З. and Kochmarskуi, V. Z. (2016) ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РЕАКЦІЇ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 240-251.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Гаєвська, С. Г. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyi, V. Z. and Haievska, S. H. (2015) КОНДУКТОМЕТРИЧНО-ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ВУГЛЕКИСЛОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 358-362.

Гаєвський, В. Р. and Кочмарський, В. З. and Haievskyі, V. R. and Kochmarskyі, V. Z. (2013) Калібрування потенціометричного рН-давача. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 399-405.

Кочмарський, В. З. (2010) КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3. КВАЗІРІВНОВАЖНА МОДЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 232-242.

Освітні програми

Костюк, О. П. and Кочмарський, В. З. and Куба, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія" Кваліфікація: Бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Кочмарський, В. З. and Костюк, О. П. and Куба, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія" Кваліфікація: магістр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Костюк, О. П. and Кочмарський, В. З. and Куба, В. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Костюк, О. П. and Кочмарський, В. З. and Трофимчук, І. П. (2020) Освітньо-професійна програма "Теплоенергетика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" галузі знань 14 "Електрична інженерія". Кваліфікація: бакалавр з теплоенергетики. [Освітні програми]

Робочі програми

01-06-50 Кочмарський, В. З. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності». - Для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» Program of the Discipline «INTRODUCTION TO SPEC» Specialty 144 «Heat power engineering». [Робочі програми]

01-06-47 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма «Теплотехніка та термодинаміка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-ромеханіка». Program of the Discipline "Heat engineering and thermodynamics" speciality 141 “Electrical power engineering, electrical engineering and electromechanics”. [Робочі програми]

01-06-58 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теплові та атомні електростанції» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "HEAT AND ATOM POWER STATIONS" speciality 144 “Heat power engineering”. [Робочі програми]

01-06-46 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Методи термодинамічного аналізу систем і установок» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "Methods of thermodynamic analysis of systems and units" speciality 144 "Heat power engineering". [Робочі програми]

01-06-56 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи та установки знешкодження викидів промислових підприємств» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline "SYSTEMS AND UNITS OF DECONTAMINATION OF HASTFUL OF INDASTRIAL ENTERPRISES" speciality 144 “Heat engineering”. [Робочі програми]

01-06-57 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Енергозбереження та використання вторинних енергетичних ресурсів» для студентів, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». Program of the Discipline ENERGY SAVING AND USE OF SECONDARY POWER RESOURCES speciality 144 Heat power engineering. [Робочі програми]

01-06-48 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма «Теплотехніка та термодинаміка» для студентів, які на-вчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline "Heat engineering and thermodynamics" speciality 151 “Automation and computer-integrated technologies”. [Робочі програми]

01-06-33 Кочмарський, В. З. (2018) Робоча програма «Термодинаміка» для студентів за спеціальністю 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Program of the Discipline Thermodynamics speciality 192 ”Building and civil engineering”. [Робочі програми]

Силабус

01-06-069S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус: «Теплові та атомні електростанції» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-079S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Теплові насоси» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-068S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-078S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Енергозбереження та використання вторинних енергетичних ресурсів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-080S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Системи та установки знешкодження промислових викидів» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-070S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Теплотехнічні вимірювання і прилади» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-081S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Системи охолодження теплових і атомних електричних станцій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-071S Кочмарський, В. З. (2024) Силабус «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-037S Кочмарський, В. З. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Використання відновлювальних джерел енергії» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-040S Кочмарський, В. З. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теплонасосні установки та їх використання» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-042S Кочмарський, В. З. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Науково-дослідна практика» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

01-06-038S Кочмарський, В. З. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи термодинамічного аналізу систем і установок» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика», спеціальності 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

Опис дисципліни

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Енергозбереження та використання вторинних енергоресурсів (укр.) Energy saving and use of secondary energy resources (en.). [Опис дисципліни]

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Методи термодинамічного аналізу систем і установок (укр.) Methods of thermodynamic analysis of systems and installations (en.). [Опис дисципліни]

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Системи та установки знешкодження шкідливих викидів промислових підприємств (укр.) Systems and installations for the elimination of harmful emissions of industrial enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Теплові та атомні електростанції (укр.) Thermal and nuclear power plants (en.). [Опис дисципліни]

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Теплотехніка і термодинаміка (укр.) Thermal engineering and thermodynamics (en.). [Опис дисципліни]

Кочмарський, В. З. and Kochmarskyi, V. Z. (2018) Термодинаміка (укр.) Thermodynamics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 28 05:48:55 2024 UTC.