Items where Author is "Кушнір, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Методичне забезпечення

04-02-60М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2023) Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-54М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-47 М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-46М Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Математична статистика. Математичні методи в психології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо- професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-40 Кушнір, В. П. and Кушнір, О. О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни “Вища математика” з розділів “Функції багатьох змінних”, “Комплексні числа, многочлени, раціональні дроби”, “Інтегральне числення функцій однієї та багатьох змінних”, “Ряди”, “Диференціальні рівняння”, “Ряди Фур’є”, “Перетворення Лапласа та Фур’є”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної форми навчання за спеціальністю 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. [Методичне забезпечення]

04-02-33 Кушнір, В. П. and Кушнір, О. О. (2018) Методичні вказівки та завдання до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни "Вища математика" з розділів "Комплексні числа, многочлени та раціональні функції", "Лінійні простори та оператори", "Інтегрування функції однієї та декількох змінних", “Ряди” студентами спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-28 Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2018) Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-02-11 Кушнір, О. О. and Кушнір, В. П. (2017) Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Математичний аналіз" з розділу "Застосування визначених інтегралів" для студентів спеціальності 113 "Прикладна математика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Робочі програми

04-02-136 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline Mathematical Statistics. Mathematical Methods in Psychology specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

04-02-103 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» спеціальність 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline "Mathematical analysis", speciality 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-02-137 Кушнір, О. О. (2019) Робоча програма ”Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 «Інформаційні системи і технології». Program of the Discipline "Probability Theory and Mathematical Statistics" specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-02-103 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» спеціальність 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline Mathematical analysis 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-02-105 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «ВИЩА МАТЕМАТИКА» спеціальність 126 «Інформаційні системи та технології». Program of the Discipline Higher Mathematics specialty 126 "Information systems and technologies". [Робочі програми]

04-02-104 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» спеціальність 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). Program of the Discipline Probability Theory and Mathematical Statistics 275 "Transport technology (road transport)". [Робочі програми]

Силабус

04-02-59S Кушнір, О. О. (2023) Силабус освітнього компоненту «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». [Силабус]

04-02-15S Кушнір, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-02-04S Кушнір, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Математичні методи в психології» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання. [Силабус]

04-02-29S Кушнір, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Математичний аналіз» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної форми навчання. [Силабус]

04-02-37S Кушнір, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика». [Силабус]

04-02-38S Кушнір, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Вища математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідроенергетика» за спеціальністю 145 «Гідроенергетика». [Силабус]

04-02-22S Кушнір, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» денної форми навчання. [Силабус]

04-02-15S Кушнір, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

04-02-05S Кушнір, О. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Теорія ймовірності і математична статистика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». [Силабус]

Опис дисципліни

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2022) Теорія ймовірностей і математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2022) Теорія ймовірностей і математична статистика (укр.). Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2019) Математична статистика. Математичні методи в психології (укр.) Mathematical statistics. Mathematical methods in psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2019) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2017) Математичний аналіз (укр.) Mathematical analysis (en.). [Опис дисципліни]

Кушнір, О. О. and Kushnir, O. O. (2017) Теорія ймовірності та математична статистика (укр.) Probability Theory and Mathematical Statistics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Thu Feb 29 12:33:41 2024 UTC.