Items where Author is "Олійник, О. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 87.

Методичне забезпечення

06-05-151М Олійник, О. О. (2024) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 051 «Економіка», 053 «Психологія», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво та торгівля», 281 «Публічне управління і адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (змістовий модуль 1 «Соціальна відповідальність: сутність, напрями, інструменти реалізації», змістовий модуль 3 «Соціальна відповідальність перед зовнішніми стейкхолдерами») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-150М Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до практичних занять та виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Я – лідер» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-298M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист рослин» частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-246M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Агрофармакологія» (частина 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-299M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист рослин» частина 2 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-273M Олійник, О. О. and Колесник, Т. М. and Володимирець, В. О. and Солодка, Т. М. (2023) Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи із освітньої компоненти «Біотехнології в рослинництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної (з елементами дуальної освіти) та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-285M Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної робіти з навчальної дисципліни «Якість ґрунтів, стандартизація і сертифікація продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної (з елементами дуальної освіти) та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-296М Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Фурманець, О. А. and Олійник, О. О. and Трушева, С. С. (2023) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього рівня «магістр» за освітньо-науковою та освітньо-професійною програмами «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної (з елементами дуальної освіти) та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-275M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Захист рослин в органічному агровиробництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-276M Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агрохімсервіс органічного агровиробництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-306M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи агрономічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-277M Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Щербачук, В. М. and Польовий, В. М. (2023) Методичні вказівки до науково-дослідної та педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-241M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-244M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з освітньої компоненти «Методика агрохімічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-237M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з освітньої компоненти «Основи агрономічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-249M Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Охорона ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-252M Щербачук, В. М. and Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-257M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-309M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методика польового досліду» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-254M Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи агрохімічного аналізу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-255M Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Щербачук, В. М. and Олійник, О. О. (2023) Методичні вказівки до науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної форми навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-281M Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Польовий, В. М. and Щербачук, В. М. and Фурманець, О. А. (2023) Методичні вказівки до переддипломної та педагогічної практики для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної/заочної/з елементами дуальної освіти форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-222M Олійник, О. О. (2022) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-236M Олійник, О. О. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Основи агрономічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-238M Олійник, О. О. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» та освітньо-професійною програмою «Агрохімія і ґрунтознавство» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання з елементами дуальної освіти. [Методичне забезпечення]

05-01-216M Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти третього рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-206 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Методика агрохімічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-205 Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-79 Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-46 Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2017) Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами спеціальності 201 "Агрономія " денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-48 Трушева, С. С. and Олійник, О. О. (2017) Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи здобувачами магістерського рівня вищої освіти спеціальності 201 "Агрономія". [Методичне забезпечення]

05-01-59 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Фурманець, О. А. (2017) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості» студентами спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-60 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рекультивація земель» студентами спеціальності 201 „Агрономія” денної i заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-043 Олійник, О. О. and Фурманець, О. А. (2016) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Агрохімія” студентами напрямку підготовки 6.090101 „Агрономія” денної i заочної форм навчання (частина 2). [Методичне забезпечення]

05-01-034 Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до підготовки та проведення підсумкової державної атестації з напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-027 Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт та індивідуального завдання з дисципліни "Фітофармакологія" студентами напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форма навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-016 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Методи агрохімічних досліджень” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-030 Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт із дисципліни “Агрохімсервіс” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-025 Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження виробничої практики студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-031 Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт із дисципліни “Агрохімсервіс” студентами спеціальності 7(8).09010102 “Агрохімія і грунтознавство” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-001 Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт із дисципліни “Біотехнологія в сільськогосподарському виробництві” студентами спеціальності 7.09010102 «Агрохімія та ґрунтознавство» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-014 Олійник, О. О. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» студентами спеціальності 8.09010102 «Агрохімія і ґрунтознавство» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-017 Веремеєнко, С. І. and Трушева, С. С. and Олійник, О. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальностей 8.09010102, 7.09010102 “Агрохімія і ґрунтознавство ”. [Методичне забезпечення]

082-165 Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт із дисципліни “Інтегрований захист рослин” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

082-171 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи із дисципліни “Методика агрохімічних досліджень” студентами напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

082-170 Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Методи агрохімічного аналізу" студентами спеціальності 8.09010102 «Агрохімія та ґрунтознавство» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Фурман, В. М. and Люсак, А. В. and Олійник, О. О. and Ковальчук, Н. С. (2021) Технологія раціонального землекористування. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-520-8

Фурман, В. М. and Люсак, А. В. and Олійник, О. О. (2016) Ґрунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства. вид-во ФОП Мельнікова М.В., Рівне.

Олійник, О. О. (2009) ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН. НУВГП, Рівне.

Article

Колесник, Т. М. and Солодка, Т. М. and Олійник, О. О. and Прядунець, В. А. (2023) ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЗАЦІЇ CИСТЕМИ ЗАХИСТУ КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ ВІД PIERIS BRASSICAEА L. У ЗАХІДНОМУ ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(102)). pp. 61-75.

Ткачук, С. О. and Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. and Tkachuk, S. О. and Oliіnyk, O. O. and Kucherova, A. V. (2021) ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ НОВИХ СОРТІВ БУРЯКУ ЦУКРОВОГО ЗА ВНЕСЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 111-118.

Трушева, С. С. and Олійник, О. О. and Ткачук, С. О. and Trusheva, S. S. and Oleinуk, O. A. and Tkachuk, S. A. (2020) ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 131-141.

Козішкурт, С. М. and Козішкурт, А. М. and Олійник, О. О. and Kozishkurt, S. M. and Kozishkurt, A. M. and Olіinуk, O. O. (2019) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЕГРАДАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ АГРОУГІДЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 71-78.

Ткачук, С. О. and Трушева, С. С. and Олійник, О. О. and Tkachuk, S. О. and Trusheva, S. S. and Olіinуk, O. O. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ТА МІКРОДОБРИВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 79-87.

Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. and Гольцман, О. C. and Olіinуk, O. O. and Kucherova, A. V. and Holtsman, O. S. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 91-99.

Фурман, В. М. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Яцкова, В. and Furman, V. М. and Olііnуk, O. О. and Solodka, T. М. and Yatskova, V. (2016) МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 19-26.

Фурман, В. М. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Яцкова, В. and Furman, V. М. and Olііnуk, O. О. and Solodka, T. М. and Yatskova, V. (2016) МОНІТОРИНГ АГРОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГРУНТІВ САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 147-154.

Фурман, В. М. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Яцкова, В. and Furman, V. N. and Oliуnуk, О. A. and Solodka, T. M. and Yatskova, B. (2015) Моніторинг гумусового стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 189-194.

Олійник, О. О. and Фурман, В. М. and Солодка, Т. М. and Вакуленчик, С. І. (2013) ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 112-118.

Фурман, В. М. and Ткачук, С. О. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Каграманян, К. В. and Furman, V. N. and Tkachuk, S. О. and Oliynyk, О. О. and Solodka, T. M. and Kahramanian, K. V. (2013) ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЇ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗРАХУНКОВИХ НОРМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(64)). pp. 136-143.

Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Вознюк, М. Я. and Мороз, М. Г. (2012) ВИВЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ ДІЇ РІПАКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 16-21.

Ткачук, С. О. and Фурман, В. М. and Кучерова, А. В. and Солодка, Т. М. and Олійник, О. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСІННЬОГО ТА ВЕСНЯНОГО ВНЕСЕННЯ АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ ПІД РІЗНІ СОРТИ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 60-65.

Освітні програми

Клименко, М. О. and Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. (2022) Освітньо-наукова програма "Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Ступінь вищої освіти: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Клименко, М. О. and Веремеєнко, С. І. and Вознюк, С. Т. and Колесник, Т. М. and Фурманець, О. А. and Олійник, О. О. and Прищепа, А. М. and Вознюк, Н. М. and Ліхо, О. А. and Курилюк, О. М. and Собко, З. З. and Польовий, В. М. and Долженчук, В. І. (2021) Освітньо-наукова програма "Агрономія" третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Агрохімія і ґрунтознавство (ID 21618)" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: Магістр з агрономії. [Освітні програми]

Веремеєнко, С. І. and Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. and Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. (2021) Освітньо-наукова програма "Агрохімія і ґрунтознавство (ID 32542)" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: магістр з агрономії. [Освітні програми]

Веремеєнко, С. І. and Трушева, С. С. and Олійник, О. О. (2019) Освітньо-професійна програма "Агрономія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: бакалавр з агрономії. [Освітні програми]

Робочі програми

05-01-38 Олійник, О. О. (2017) Робоча програма з дисципліни "Рекультивація земель для студентів", які навчаються за спеціальністю 201 „Агрономія”. Program of the Discipline Land rehabilitation specialty 201 "Agronomy" specialization Agrochemistry and Soil Science. [Робочі програми]

05-01-10 Олійник, О. О. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Методи агрохімічного аналізу” спеціальність 201 «Агрономія». [Робочі програми]

05-01-12 Олійник, О. О. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Агрохімсервіс” Спеціальність 201 „Агрономія” Рівень вищої освіти «Магістр». [Робочі програми]

05-01-09 Олійник, О. О. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Агрохімсервіс” Спеціальність 201 „Агрономія” Рівень вищої освіти «Спеціаліст». [Робочі програми]

05-01-11 Олійник, О. О. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель” спеціальність 201 „Агрономія”. [Робочі програми]

Силабус

05-01-56S Олійник, О. О. (2023) Силабус освітньої компоненти «Основи агрономічних досліджень» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-57S Олійник, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Методика агрохімічних досліджень» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-99S Олійник, О. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Захист рослин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», за спеціальністю 201 «Агрономія» денної з елементами дуальної та заочної форм навчання. [Силабус]

05-01-74S Колесник, Т. М. and Олійник, О. О. (2023) Силабус науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою «Агрохімія і ґрунтознавство», за спеціальністю 201 «Агрономія». [Силабус]

05-01-27S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-29S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-науковою програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-55S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Агрохімсервіс» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-54S Олійник, О. О. (2022) Силабус освітньої компоненти «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-26S Олійник, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни вільного вибору «Біологічний захист рослин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів всіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Опис дисципліни

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Агрохімсервіс (укр.) Agropharmacology (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Агрофармакологія з основами інтегрованого захисту рослин (укр.) Agropharmacology with Principles of integrated plant protection (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Інтегрований захист рослин (укр.) Integrated Protection of Plants (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Рекультивація земель (укр.) Land Rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Методика агрохімічних досліджень (укр.) Methods of Agrochemicals research (en.). [Опис дисципліни]

Олійник, О. О. and Oleinik, O. O. (2017) Бонітування ґрунтів та оцінка якості земель (укр.) Soil quality and land quality assessment (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Tue Feb 20 10:14:43 2024 UTC.