Items where Author is "Осецька, Н. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Методичне забезпечення

06-09-74M Осецька, Н. Ф. (2023) Методичні вказівки та граматичний практикум для практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А2) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-66M Осецька, Н. Ф. and Тарасюк, Н. М. (2022) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» для здобувачів другого рівня вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-34 Ботвінко-Ботюк, О. М. and Осецька, Н. Ф. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку мовленнєвих компетентностей здобувачів вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП з вибіркової дисципліни «Ділова документація англійською мовою». [Методичне забезпечення]

06-09-44 Ботвінко-Ботюк, О. М. and Осецька, Н. Ф. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для розвитку мовленнєвих компетентностей до практичних занять з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ІІІ курсу спеціальності 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа». [Методичне забезпечення]

06-09-30 Тадеєва, М. І. and Осецька, Н. Ф. and Мігірін, П. І. and Тарасюк, Н. М. (2018) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А2) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП. [Методичне забезпечення]

06-09-10 Вакуленко, О. Л. and Борисюк, Т. Б. and Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2014) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів усіх напрямів підготовки НУВГП з дисципліни «Іноземна мова». [Методичне забезпечення]

06-09-12А Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2014) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для розвитку усного професійного мовлення з дисципліни «Іноземна мова /англійська/» для студентів інженерних спеціальностей (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-12Б Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2014) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для розвитку усного професійного мовлення з дисципліни «Іноземна мова /англійська/» для студентів інженерних спеціальностей (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

06-09-07a Осецька, Н. Ф. and Літвінчук, А. Т. (2014) НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням /англійська/» для студентів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика». [Методичне забезпечення]

086-155 Осецька, Н. Ф. and Літвінчук, А. Т. (2011) Навчальні завдання з англійської мови для розвитку навичок читання та усного мовлення для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Осецька, Н. Ф. and Ярмолюк, Я. М. (2011) ВПЛИВ АНГЛІЦИЗМІВ НА СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 74-80.

Осецька, Н. Ф. and Шумило, Т. М. (2011) АМЕРИКАНСЬКІ СВЯТА У ЖИТТІ ГРОМАДЯН США. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 114-119.

Робочі програми

06-09-39 Тадеєва, М. І. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. (2019) Робоча програма з мовно-навчальної практики з англійської мови для студентів спеціальності «Релігієзнавство». WORK PROGRAMME OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING PRACTICE specialty 031 "Religious Studies". [Робочі програми]

06-09-24 Осецька, Н. Ф. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова документація англійською мовою» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Elective Discipline "BUSINESS CORRESPONDENCE specialty" all Specialties of NUWEE. [Робочі програми]

06-09-02 Осецька, Н. Ф. and Кузло, Н. М. and Мігірін, П. І. and Сидорчук, Н. Л. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА) (рівень володіння мовою – A2)всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Силабус

06-09-108S Осецька, Н. Ф. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування (англійська)» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

06-09-37S Голубєва, І. В. and Осецька, Н. Ф. and Масло, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою А2)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-18S Осецька, Н. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

06-09-17S Осецька, Н. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

06-09-65S Осецька, Н. Ф. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова професійного спілкування (англійська)" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Автомобільний транспорт" за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Силабус]

Опис дисципліни

Осецька, Н. Ф. and Osetska, N. F. (2021) Іноземна мова (англійська) (укр.) Foreign language (English) (en.). [Опис дисципліни]

Осецька, Н. Ф. and Osetska, N. F. (2021) Іноземна мова (англійська) (укр.) Foreign language (English) (en.). [Опис дисципліни]

Купчик, Л. Є. and Літвінчук, А. Т. and Осецька, Н. Ф. and Kupchyk, L. Y. and Litvinchuk, A. T. and Ossetska, N. F. (2019) Іноземна мова за професійним спрямуванням (технічний напрям) (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (technical direction) (en.). [Опис дисципліни]

Осецька, Н. Ф. and Кузло, Н. М. and Сидорчук, Н. Л. and Мігірін, П. І. and Ossetska, N. F. and Kuzlo, N. M. and Sydorchuk, N. M. and Mihirin, P. I. (2018) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння – А2) (укр.) English as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

Осецька, Н. Ф. (2018) Ділова документація англійською мовою (укр.) Business Papers (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Tue Feb 20 09:36:28 2024 UTC.