Items where Author is "Остапчук, О. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Методичне забезпечення

04-01-71М Остапчук, О. П. (2023) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Рівняння та методи математичної фізики" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика» денної, заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-54М Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2021) Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-37 Остапчук, О. П. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Чисельні методи математичної фізики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 «Прикладна математика» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-33 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 113 «Прикладна математика», 122 «Комп'ютерні науки», 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заочної форми навчання. Ч. 1. [Методичне забезпечення]

04-01-34 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого рівня (бакалавр) денної та заочної форми навчання за спеціальностями: 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» та 121 «Інженерія програмного забезпечення». Ч. 2. [Методичне забезпечення]

04-01-25 Остапчук, О. П. and Цвєткова, Т. П. (2018) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-08 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики». Частина 2 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-07 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «ПРОЕКЦІЙНО-СІТКОВІ ТА БЕЗСІТКОВІ МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ». Частина 1 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Магістр» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-21 Остапчук, О. П. and Рощенюк, А. М. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання кваліфікаційної роботи студентами спеціальностей 113 "Прикладна математика" та 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". [Методичне забезпечення]

04-01-28 Цвєткова, Т. П. and Остапчук, О. П. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНІ ВИДАВНИЧІ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ» для студентів усіх спеціальностей НУВГП рівня вищої освіти «магістр». [Методичне забезпечення]

Book

Грицюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2008) Аналіз даних. НУВГП, Рівне.

Грицюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2008) Аналіз даних. НУВГП, Рівне.

Monograph

Власюк, А. П. and Остапчук, О. П. (2015) Математичне моделювання переносу сольових розчинів при фільтрації підземних вод у ґрунтових масивах. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Бомба, А. Я. and Остапчук, О. П. and Bomba, А. Ya. and Ostapchuk, O. P. (2023) УРАХУВАННЯ ЯВИЩ ОСМОСУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСІВ ТИПУ ФІЛЬТРАЦІЯ-КОНВЕКЦІЯ МЕТОДАМИ ТЕОРІЇ ЗБУРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(101)). pp. 231-243.

Власюк, А. П. and Остапчук, О. П. and Шмендрук, А. Ю. (2012) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ПЛАНОВІЙ СТАЦІОНАРНІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ В ДВОХЗВ’ЯЗНИХ КІЛЬЦЕВИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 204-211.

Остапчук, О. П. and Ющук, М. О. (2011) МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ В ҐРУНТОВОМУ МАСИВІ В НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 188-195.

Освітні програми

Мартинюк, П. М. and Гладун, Л. В. and Остапчук, О. П. and Харів, Н. О. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-79 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз даних та математична статистика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Data Analysis and Mathematical Statistics", specialty 113 «Applied mathematics». [Робочі програми]

04-01-20 Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Робоча програма «Програмування» для студентів, які навчаються за спеціальностями 113 “Прикладна математика”, 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline "Programming", specialty 113 “Applied mathematics”, 122 “Computer Science”. [Робочі програми]

04-01-15 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання природних і техногенних систем» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Mathematical and computer modeling of natural and man-made systems" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-48 Остапчук, О. П. (2019) Робоча програма «Чисельні методи математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the Discipline "Numerical methods of mathematical physics" specialty 113 “Applied mathematics”. [Робочі програми]

04-01-08 Мартинюк, П. М. and Остапчук, О. П. (2017) Робоча програма «Математичне і комп`ютерне моделювання в пористих середовищах» для аспірантів, які навчаються за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the Discipline Mathematical and computer modeling in porous environment specialty 122 “Computer science and information technology”. [Робочі програми]

04-01-03 Остапчук, О. П. and Цвєткова, Т. П. (2016) Робоча програма «Сучасні комп'ютерні видавничі системи підготовки науково-технічних текстів» для студентів усіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Силабус

04-01-99S Остапчук, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Практикум з програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-92S Остапчук, О. П. (2023) Силабус навчальної дисципліни "Чисельні методи математичної фізики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" спеціальності 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-83S Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2022) Силабус освітньої компоненти «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Прикладна математика» спеціальності 113 «Прикладна математика». [Силабус]

04-01-07S Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей», 121 Інженерія програмного забезпечення. [Силабус]

Опис дисципліни

Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2021) Програмування. [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. (2021) Чисельні методи математичної фізики. [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. (2019) Програмування. [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. (2019) Чисельні методи математичної фізики. [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Аналіз даних та математична статистика (укр.) Data analysis and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Математичне і комп'ютерне моделювання природних і техногенних систем (укр.) Mathematical and computer modelling of natural and man-made systems (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Чисельні методи математичної фізики (укр.) Numerical methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. and Ostapchuk, O. P. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Tue Feb 20 21:37:47 2024 UTC.