Items where Author is "Осіпчук, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Методичне забезпечення

06-09-56М Петрів, Х. В. and Осіпчук, Н. В. and Озарчук, І. В. (2021) Методичні вказівки та навчальні завдання до мовно-навчальної практики з англійської мови для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 03 "Гуманітарні науки" спеціальностей 031 «Релігієзнавство» та 034 «Культурологія (Креативна та цифрова культура)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-49 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-50 Голубєва, І. В. and Масло, І. М. and Осіпчук, Н. В. (2020) Методичні вказівки та навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП заочної форми навчання (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

06-09-43 Попович, Р. Г. and Осіпчук, Н. В. and Тимощук, Т. О. (2020) Методичні рекомендації та навчальні завдання з німецької мови (рівень А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП (Частина І) денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-45 Осіпчук, Н. В. and Попович, Р. Г. and Голубєва, І. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання з німецької мови для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ІІ курсу ННІ ЕМ НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-09-31 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання до практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх спеціальностей НУВГП (Частина І). [Методичне забезпечення]

06-09-32 Голубєва, І. В. and Зощук, Н. В. and Масло, І. М. and Мельник, В. О. and Озарчук, І. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Методичні рекомендації та навчальні завдання для практичних занять з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» (рівень володіння мовою А1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх спеціальностей НУВГП (Частина ІІ). [Методичне забезпечення]

Робочі програми

06-09-38 Крутько, Т. В. and Осіпчук, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальності 242 «Туризм». Program of the Discipline "FOREIGN LANGUAGE FOR BUSINESS" specialty 242 «Tourism». [Робочі програми]

06-09-15 Осіпчук, Н. В. (2016) Робоча програма з дисципліни «Іноземна мова» (німецька) (рівень володіння мовою – А1) для студентів всіх спеціальностей НУВГП. [Робочі програми]

Силабус

06-09-105S Осіпчук, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа», спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа". [Силабус]

06-09-106S Осіпчук, Н. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», спеціальності 242 "Туризм". [Силабус]

06–09–22S Літвінчук, А. Т. and Осіпчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) "Управління персоналом і економіка праці"; "Бізнес-аналітика"; "Економічна кібернетика"; "Облік і оподаткування"; "Фінанси, банківська справа та страхування"; "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)"; "Маркетинг"; "Міжнародний бізнес", за спеціальністю 051 "Економіка (Управління персоналом та економіка праці); 051 "Економіка (Бізнес аналітика)"; 051 "Економіка (Економічна кібернетика)"; 071 "Облік і оподаткування"; 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; 073 "Менеджмент"; 075 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 076 "Маркетинг"; 292 "Міжнародні економічні відносини". [Силабус]

06-09-41S Осіпчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (німецька) (рівень володіння мовою А2)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

06-09-34S Купчик, Л. Є. and Осіпчук, Н. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова професійного спілкування для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Міжнародні економічні відносини, за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини. [Силабус]

06-09-12S Осіпчук, Н. В. and Озарчук, І. В. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська) (рівень володіння мовою А2)" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітніх програм спеціальностей НУВГП. [Силабус]

Опис дисципліни

Тадеєва, М. І. and Купчик, Л. Є. and Крутько, Т. В. and Літвінчук, А. Т. and Потапчук, С. С. and Голубєва, І. В. and Осіпчук, Н. В. and Тарасюк, Н. М. and Tadeyeva, M. I. and Kupchyk, L. Y. and Krutko, T. V. and Litvinchuk, A. T. and Potapchuk, S. S. and Holubieva, I. V. and Osipchuk, N. V. and Tarasiuk, N. M. (2023) Іноземна мова професійного спілкування /англійська/ (укр.). Foreign Language for Specific Purposes /English/ (en.). [Опис дисципліни]

Попович, Р. Г. and Осіпчук, Н. В. and Popovych, R. H. and Osipchuk, N. V. (2018) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння мовою – А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

Попович, Р. Г. and Осіпчук, Н. В. and Popovych, R. H. and Osipchuk, N. V. (2018) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння мовою – А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Feb 21 09:35:40 2024 UTC.