Items where Author is "Похильчук, І. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Методичне забезпечення

02-05-151М Похильчук, І. О. (2023) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Верстати та технології механічної обробки матеріалів» спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-133М Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему: «Кінематичний синтез важільних механізмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-132М Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему: «Визначення динамічного моменту інерції маховика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-129 Стрілець, О. Р. and Похильчук, І. О. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-106 Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» на тему: «Підйомно-транспортне обладнання», розділ: «Розрахунок ланцюгового конвеєра» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

02-05-85 Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему «Тертя в кінематичних парах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-107 Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему: «Визначення коефіцієнта корисної дії механізму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Механічна інженерія» і «Транспорт» за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-84 Стрілець, О. Р. and Войтович, Л. В. and Похильчук, І. О. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 184 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-71 Похильчук, І. О. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять з дисципліни «Теорія механізмів і машин» з теми: «Кінематика простих і складних зубчастих механізмів» для студентів спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-71 Похильчук, І. О. (2018) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» на тему «Кінематика простих і складних зубчастих механізмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-56 Похильчук, І. О. (2017) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів сеціальностей 133 «Галузеве машинобудування» та 274 «Автомобільний транспорт» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-41 Матвіїв, Б. Т. and Похильчук, І. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технічна механіка» для підготовки студентів за галуззю знань 26 «Цивільна безпека» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-44 Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» (розділ: «Підйомно-транспортне обладнання») з теми «Розрахунок механізму піднімання вантажів» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». [Методичне забезпечення]

02-05-33 Матвіїв, Б. Т. and Похильчук, І. О. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин та деталі машин» для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-13 Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-25 Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин» для студентів напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-1 Похильчук, І. О. and Шинкаренко, І. Т. (2014) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Спеціалізовані транспортні і навантажувально-розвантажувальні засоби на транспорті» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-2 Похильчук, І. О. (2014) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-3 Похильчук, І. О. (2014) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Деталі машин та підйомно-транспортне обладнання» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-05-24 Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

034-136 Червоний, Б. І. and Похильчук, І. О. (2011) ЗАВДАННЯ до виконання РГР з дисципліни «Основи проектування і експлуатації технологічного обладнання» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Червоний, Б. І. and Похильчук, І. О. (2012) Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання: Розрахунково-графічні роботи. НУВГП, Рівне, Україна.

Стрілець, В. М. and Червоний, Б. І. and Шинкаренко, І. Т. and Похильчук, І. О. (2006) Практикум з курсу „Теорія механізмів і машин”. НУВГП, Рівне, Україна.

Monograph

Малащенко, В. О. and Похильчук, І. О. and Стрілець, В. М. (2014) Торцеві ущільнення підвищеної герметичності. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Костюк, О. П. and Pokhylchuk, I. O. and Tуmeіchuk, O. Yu. and Kostiuk, O. P. (2021) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИТІКАННЯ РІДИНИ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНО РОЗМІЩЕНОЇ ПОРОЖНИНИ ДЕТАЛІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 106-116.

Похильчук, І. О. and Тимейчук, О. Ю. and Сасюк, З. К. and Pokhylchuk, I. O. and Tymeichuk, O. Y. and Sasiuk, Z. K. (2019) ПОРІВНЯННЯ АНАЛІТИЧНИХ ТА ГРАФІЧНИХ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ КІНЕМАТИЧНИХ ДІАГРАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 245-252.

Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. and Strilets, V. M. and Pokhylchuk, I. O. and Strilets, O. R. (2015) РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ ДО ВИНАХІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ. Технології навчання (14). pp. 5-15.

Стрілець, В. М. and Похильчук, І. О. and Стрілець, О. Р. and Strilets, V. M. and Pohylchuk, I. O. and Strilets, О. R. (2015) Методика поточного діагностування рівня знань студентів з дисципліни "Машинознавство". Технології навчання (15). pp. 5-10.

Похильчук, І. О. and Стрілець, В. О. and Тимейчук, О. Ю. and Pohylchuk, I. A. and Strilets, V. O. and Tymeychuk, O. Y. (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТОРЦЕВИХ УЩІЛЬНЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(68)). pp. 210-217.

Робочі програми

02-05-124 Стрілець, О. Р. and Похильчук, І. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за скороченим навчальним планом за спеціальністю 208 «Агроінженерія». Program of the discipline "THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS AND MACHINE ELEMENTS" specialty 208 «Agroengineering». [Робочі програми]

02-05-95 Стрілець, О. Р. and Войтович, Л. В. and Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія машин і механізмів та деталі машин» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 184 «Гірництво». Program of the Discipline THE THEORY OF MACHINES AND MECHANISMS AND PARTS OF MACHINES specialty 184 « Mining ». [Робочі програми]

02-05-82 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««FUNDAMENTALS OF DESIGN AND OPERATION OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

02-05-83 Похильчук, І. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline ««SPECIALIZED TRANSPORTING LOADING AND UNLOADING MEANS» For students of all NUWM specialties. [Робочі програми]

02-05-67 Похильчук, І. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES» Specialty 133 «Branch machine building». [Робочі програми]

02-05-66 Похильчук, І. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для студентів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт». Program of the Discipline «THEORY OF MECHANISMS AND MACHINES» Specialty 274 «Automobile transport». [Робочі програми]

Силабус

02-05-36S Похильчук, І. О. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Теорія механізмів і машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Верстати та технології механічної обробки матеріалів», спеціальність 131 «Прикладна механіка». [Силабус]

Опис дисципліни

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання (укр.) Fundamentals of design and operation of technological equipment (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Спеціалізовані транспортні, навантажувально-розвантажувальні засоби (укр.) Specialized transporting loading and unloading means (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2019) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

Похильчук, І. О. and Pokhylchook, I. O. (2017) Теорія механізмів і машин (укр.) Theory of Mechanisms and Machines (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun May 26 03:29:12 2024 UTC.