Items where Author is "Присяжнюк, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Методичне забезпечення

04-03-388М Сафоник, А. П. and Присяжнюк, О. В. (2024) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №1-3 з дисципліни «Машинне навчання в інтелектуальних та робототехнічних системах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-371М Присяжнюк, О. В. and Присяжнюк, І. М. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-357М Присяжнюк, О. В. and Христюк, А. О. (2023) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Web-технології та бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-262 Сафоник, А. П. and Присяжнюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування. Частина 1. Програмування мовою С++» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-263 Присяжнюк, О. В. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Програмування. Частина 2. Програмування мовою Python» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-288 Парфенюк, О. І. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології об`єктно-орієнтованого та web-програмування. Частина 2» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-201 Парфенюк, О. І. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технології об’єктно-орієнтованого та web-програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологій» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Методичне забезпечення]

Article

Сафоник, А. П. and Присяжнюк, О. В. and Ільків, І. В. (2022) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З УРАХУВАННЯМ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(98)). pp. 275-287.

Сафоник, А. П. and Присяжнюк, О. В. and Ільків, І. В. and Ластовецький, Д. О. (2022) НЕЛІНІЙНА СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФІЛЬТРУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(99)). pp. 82-90.

Кізєєв, М. Д. and Присяжнюк, І. М. and Присяжнюк, О. В. and Сафоник, А. П. and Kizіeіev, M. D. and Prysіazhnіuk, I. M. and Prysіazhnіuk, O. V. and Safonyk, A. P. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ ПРОЦЕСІВ ТИПУ «КОНВЕКЦІЯ – ДИФУЗІЯ – МАСООБМІН» В ПОРИСТИХ БАГАТОШАРОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 47-59.

Бомба, А. Я. and Присяжнюк, І. М. and Присяжнюк, О. В. and Сівак, В. М. and Bomba, A. Y. and Prysiazhniuk, I. M. and Prysiazhniuk, O. V. and Sivak, V. M. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРВИННОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПОРИСТИХ МІКРОЧАСТИНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 104-112.

Робочі програми

04-03-119 Присяжнюк, О. В. (2019) Робоча програма “Програмування” для студентів спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. [Робочі програми]

Силабус

04-03-206S Присяжнюк, О. В. (2024) Силабус навчальної дисципліни «Машинне навчання в інтелектуальних та робототехнічних системах» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». [Силабус]

04-03-159S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-170S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

04-03-141S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». [Силабус]

04-03-131S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Хмарні технології та Big Data» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології». [Силабус]

04-03-126S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Web-технології та бази даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-127S Присяжнюк, О. В. (2023) Силабус навчальної дисципліни «Web-технології та бази даних» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект», спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології». [Силабус]

04-03-76S Присяжнюк, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Технології об’єктно-орієнтованого та web-програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-40S Присяжнюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». [Силабус]

04-03-41S Присяжнюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». [Силабус]

04-03-44S Присяжнюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Робототехніка та штучний інтелект». [Силабус]

04-03-39S Присяжнюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою „Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика”, 162 "Біотехнології та біоінженерія". [Силабус]

This list was generated on Sun May 26 02:29:01 2024 UTC.