Items where Division is "Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Ж | К | П | С | Ф
Number of items: 27.

А

03-03-019 Алексієвець, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг" для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія, освітньо-професійна програма "Автомобільні дороги і аеродроми". Pprogram of the discipline “Systems of automated design of road” for students of speciality 192 "Construction and civil engineering", educational-professioonal program "Automobile roads and aerodroms". [Робочі програми]

Ж

03-03-029 Жеребятьєв, О. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Фізико-хімічна механіка дорожно-будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

03-03-067 Крусь, Ю. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсового проекту (завдання та вихідні дані на проектування) із навчальної дисципліни «Проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-068 Крусь, Ю. О. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Автоматизоване проектування інженерних споруд на автомобільних дорогах» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-055 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Міське будівництво та господарство”. Program of the Discipline «Bases and Foundations» for students of specialty 192 “Construction and Civil Engineering” bachelors of specialization “Urban planning and development”. [Робочі програми]

03-03-066 Крусь, Ю. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи та фундаменти» для студентів за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, бакалаври спеціалізації “Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline «Bases and Foundations» Specialty 192 “Construction and Civil Engineering” Specialization “Technology of building structures, products and materials”. [Робочі програми]

03-03-062 Кузло, М. Т. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи та фундаменти транспортних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-064 Кузло, М. Т. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Аеродроми» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-080 Кузло, М. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція та капітальний ремонт автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "Reconstruction and major repairs of roads". [Робочі програми]

03-03-079 Кузло, М. Т. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології виконання земляних робіт при будівництві автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностью 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of Discipline "Modern technologies of land works in tche construction of highways". [Робочі програми]

03-03-071 Кузло, М. Т. and Зятюк, Ю. Ю. (2019) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Механіка грунтів, основи і фундаменти» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія, водні технології» денної форми навчання навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-072 Кузло, М. Т. and Зятюк, Ю. Ю. and Піліпака, Л. М. and Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія будівництва автомобільних доріг» (дорожній одяг) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-073 Кузло, М. Т. and Зятюк, Ю. Ю. and Піліпака, Л. М. and Кусковець, С. Л. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технології будівництва автомобільних доріг» (земляне полотно) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-074 Кузло, М. Т. and Піліпака, Л. М. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія ремонтно-відновлювальних робіт» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

П

03-03-075 Павлюк, А. П. and Зятюк, Ю. Ю. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування автомобільних доріг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-027 Потійчук, О. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-03-016 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування розв’язок на автомобільних дорогах та міських вулицях» для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, освітньо-професйна програма «Автомобільні дороги та аеродроми». Program of the discipline «Design solution on the road and city streets» for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" educational-professional program «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

03-03-025 Потійчук, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інжінерія”, спеціалізація «Автомобільні дороги та аеродроми» рівень освіти бакалаври. Program of the discipline "Transport solutions" for students of specialty 192 "Construction and civil engineering" specialization «Automobile roads and aerodromes». [Робочі програми]

03-03-026 Піліпака, Л. М. and Потійчук, О. Б. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Транспортні розв’язки в одному рівні» з навчальної дисципліни «Транспортні розв’язки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Автомобільні дороги і аеродроми» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

С

03-03-069 Супрунюк, В. В. and Зятюк, Ю. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" для студентів за спеціальністю 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”, бакалаври всіх спеціалізацій. Program of the discipline “Mechanics of Soils, Fundamentals and Foundations” Sptcialty: 194 “Hydrotechnical construction, water engineering, water technology” Higher Education: baccalaureate. [Робочі програми]

03-03-057 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Транспортні інженерні споруди» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-058 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Будівництво та експлуатація інженерних мереж на дорогах та аеродромах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та аеродроми» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-060 Супрунюк, В. В. and Фурсович, М. О. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Механіка грунтів, основи і фундаменти» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» спеціалізації «Охорона праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ф

03-03-056 Фурсович, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Проектування автомобільних доріг. Спецкурс " здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія”. Спеціалізація: „Автомобільні дороги та аеродроми”. program of the discipline “Design of roads. Spetskurs” applicants of higher education of the first (bachelor) level in specialty: 192 "Construction and civil engineering" Specialization: "Automobile roads and aerodromes". [Робочі програми]

03-03-061 Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-70 Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки з навчальної практики «Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-03-059 Фурсович, М. О. and Супрунюк, В. В. and Півень, Ю. М. (2019) Методичні вказівки до індивідуальної роботи та практичних занять із навчальної дисципліни «Проектування основ і фундаментів в складних геологічних умовах» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Thu Jun 1 08:19:00 2023 UTC.