Items where Division is "Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Методичне забезпечення

05-01-206 Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із дисципліни «Методика агрохімічних досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-203 Володимирець, В. О. and Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Біологія ґрунтів з основами сільськогосподарської мікробіології» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-78 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» (змістовий модуль 1) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-77 Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-208 Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Охорона земель» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-81 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Технологія вирощування культур в умовах закритого ґрунту» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-80 Кучерова, А. В. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчанняденної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-79 Кучерова, А. В. and Олійник, О. О. (2019) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Якість ґрунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-205 Олійник, О. О. and Кучерова, А. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Бонітування ґрунтів і оцінка якості земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-71 Солодка, Т. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фітопатологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-73 Солодка, Т. М. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фізіологія рослин” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 “Агрономія”. [Методичне забезпечення]

05-01-74 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-72 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-82 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-83 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-70 Трушева, С. С. and Солодка, Т. М. and Володимирець, В. О. (2019) Методичні вказівки до проведення атестації для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-201 Фурман, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Польова діагностика ґрунтів» за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-202 Фурман, В. М. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Картографія ґрунтів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-204 Фурманець, О. А. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Овочівництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Освітні програми

Веремеєнко, С. І. and Трушева, С. С. and Олійник, О. О. (2019) Освітньо-професійна програма "Агрономія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 201 "Агрономія" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство". Кваліфікація: бакалавр з агрономії. [Освітні програми]

Робочі програми

05-01-69 Веремеєнко, С. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Часткове грунтознавство» для студентів за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Partial soil science» Specialty – 201 «Agronomy», specialization – 201 «Agrochemistry and Soil Science». [Робочі програми]

05-01-71 Володимирець, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Біотехнології” для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Biotechnology” specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-78 Володимирець, В. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Ботаніка” для здобувачів вищої освіти спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Botany” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-79 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Енергоефективні агроекосистеми» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей. Program of the Discipline "ENERGY EFFICIENT AGROECOSYSTEMS" specialty аll specialties "National University of Water and Еnvironmental Engineering". [Робочі програми]

05-01-78 Колесник, Т. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Технології відтворення родючості ґрунтів» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "SOIL FERTILITY REPRODUCTION TECHNOLOGIES" specialty аll specialties "National University of Water and Еnvironmental Engineering". [Робочі програми]

05-01-72 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства” для студентів спеціальності 106 “Географія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil geography with the basics of soil science” specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-01-82 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Охорона земель” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Агрономія спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Land Conservation” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-74 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Якість грунтів, стандартизація та сертифікація продукції рослинництва” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Soil quality, standardization and certification of crop production” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-73 Кучерова, А. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія вирощування культур в умовах закритого грунту” для студентів спеціальності 201 “Агрономія”. PROGRAM OF THE DISCIPLINE “Technology of Crops Growingь Under Protected Ground Conditions” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-70 Олійник, Оксана Олексіївна (2019) Методика агрохімічних досліджень. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Methods of Agrochemicals research» Specialty 201 «AGRONOMY». [Робочі програми]

05-01-66 Польовий, В. М. (2019) Робоча програма «Система застосування добрив» для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "System of Fertilizers Use" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-77 Солодка, Т. М. (2019) Робоча програма «Біологічна індикація грунтів» для студентів всіх спеціальностей НУВГП Program of the Discipline "Biological indications of soils" аll specialties National University of Water and Еnvironmental Engineering. [Робочі програми]

05-01-75 Ткачук, С. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційні технології зберігання та переробки продукції рослинництва» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline "Innovative technologies for the storage and processing of crop production is the science" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-76 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма "Основи наукових досліджень" для студентів, які навчаються за спеціальністю 201 "Агрономія". Program of the Discipline "Principles of Science Research" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-81 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні системи землеробства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 Агрономія. Program of the Discipline BIOLOGICAL SYSTEMS OF FARMING specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-83 Трушева, С. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Біологічні системи землеробства» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 Агрономія. Program of the Discipline BIOLOGICAL SYSTEMS OF FARMING specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-80 Ященко, Л. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика живлення та стратегія удобрення» для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей. Program of the Discipline NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY NUTRITION DIAGNOSTICS AND FERTILIZER STRATEGY. [Робочі програми]

This list was generated on Tue Mar 21 07:52:57 2023 UTC.